Vástu šástra

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Vastu šástra, také vastu véda nebo vastu, je védská nauka o architektuře, která popisuje provedení tradičních hinduistických staveb, především chrámů, ale vztahuje se i na poezii, tanec, sochařství a zahradní architekturu. Jejím hlavním znakem je uspořádání podle světových stran a z toho vyplývajících vlivů slunce, měsíce, planet a přírodních sil. Podle všeho čínské feng-šuej má svůj původ právě ve védském vastu.[1] Proto se také v mnoha ohledech vastu a feng-šuej podobají.

Původní spisy[editovat | editovat zdroj]

 • Matsja purána
 • Brihat samhitá
 • Manasára
 • Májámata
 • Višvakarma vastu šástra
 • Samarangana sútradhara
 • Aparádžita priččha

Základní principy[editovat | editovat zdroj]

Výpočet a posouzení poměrů[editovat | editovat zdroj]

Název Ajadi šadvarga Posouzení zůstatku
Popis Příklad Zůstatek
Aja délka x 8 % 12 40 x 8 % 12 8 1 chudoba · 2 onemocnění · 3 bohatství · 4 vítětství · 5 překvapení · 6 splnění tužeb · 7 duchovní úpadek · 8 požitky · 9 zdraví · 10 dobrota · 11 věhlas
Vjaja šířka x 9 % 10 29 x 9 % 10 3 1 úspěch · 2 vítězství · 3 umírněnost · 4 požitky · 5 přátelství · 6 porucha zraku · 7 bohatství · 8 štěstí · 9 přátelé
Rkša délka x 8 % 27 40 x 8 % 27 23 Liché nakšatry (souhvězdí) jsou příznivé a sudé nepříznivé
Jóni šířka x 3 % 8 27 x 3 % 8 1 1 východ · 2 jihovýchod · 3 jih · 4 jihozápad · 5 západ · 6 severozápad · 7 sever · 8 severovýchod
Vara obvod x 9 % 7 8 x 9 % 7 2 1 neděle (nepříznivé) · 2 pondělí (příznivé) · 3 úterý (nepříznivé) · 4 středa (příznivé) · 5 čtvrtek (příznivé) · 6 pátek (příznivé) · 7 sobota (nepříznivé)
Tithi obvod x 9 % 30 8 x 9 % 30 12 1 nepříznivé · 2 příznivé · 3 příznivé · 4 nepříznivé · 5 příznivé · 6 prostřední · 7 příznivé · 8 nepříznivé · 9 nepříznivé · 10 příznivé · 11 nepříznivé · 12 příznivé · 13 příznivé · 14 nepříznivé · 15 nepříznivé

Světové strany[editovat | editovat zdroj]

Podle polohy vastu Puruši rozeznává Brihat samhitá[2] tři typy vastu, které ovlivňují umístění budovy na pozemku:

 • nitja vastu – pohled vastu Puruša se mění každé tři hodiny
 • čára vastu – vastu Puruša hledí na jih v měsících 9, 10, 11 a 12, na západ v měsících 12, 1, 2 a 3, na server v měsících 3, 4, 5 a 6 a na východ v měsících 6, 7, 8 a 9
 • sthira vastu – permanentní poloha vastu Puruša, který má nohy na jihozápadě, levou ruku na severozápadě, hlavu na severovýchodě a pravou ruku na jihovýchodě.

Přírodní síly[editovat | editovat zdroj]

 1. éter (akáša)
 2. vzduch (váju)
 3. oheň (tédžas)
 4. voda (apas)
 5. země (prthiví)

Vastu Puruša mandala[editovat | editovat zdroj]

Vastu Puruša mandala je nedělitelnou součástí vastu šástry a je podkladem pro matematické kalkulace poměrů a posouzení vlivů okolí. Mandala symbolizuje vesmír a Puruša je podle hinduistické mytologie a kosmologie kosmická energie, nadpřirozená síla, kosmický duch nebo nebeské tělo symbolizující celý vesmír. V Rigvédu je ztotožněn s Višnuem.[3]

Podle puránské kosmologie je Země čtverec rozdělený na 9 x 9 částí. Brahma je uprostřed (Brahmasthána) a ostatní božstva jsou symetricky rozmístěna kolem tohoto středu podle vlastností, které jim jsou připisovány:

Prána[editovat | editovat zdroj]

Vastu šástra předepisuje umístění a orientaci budov tak, aby všechny životní energie (prány), proudily bez jakýchkoliv zábran a podporovaly všechny tělesné a duchovní proudy životních energií v člověku (pránajáma).[4] Podle vastu šástry proudí životně důležité energie ze severovýchodu, a proto je orientace pozemků a budov odvozena od tohoto základního principu. Na severu a východě nesmí být žádné překážky a jih a západ musí být vzhledem k severu a východu výše položeny. Jihozápadní roh by měl být podle tohoto principu nejvýše položeným místem stavebního pozemku a diagonála spojující jihozápad se severovýchodem by měla být delší než diagonála spojující jihovýchod se severozápadem.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. SCHMIEKE, Marcus. Vastu: The Origin of Feng Shui. Publisher: New Age Books, 2000. ISBN 978-8178221298.
 2. Brihat samhitá, kapitola 53, verše 2 a 3
 3. Rigvéda samhitá 1.22.20, 10.82.3, Védánta sútra 1.4.28
 4. KASON, Yvonne. Farther Shores: Exploring How Near-Death, Kundalini and Mystical Experiences Can Transform Ordinary Lives. Toronto: HarperCollins Publishers 2000. (anglicky)

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]