Stavba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento článek je o volně stojící konstrukci. Další významy jsou uvedeny na stránce Stavba (rozcestník).
Velká čínská zeď, největší stavba v dějinách lidstva

Pojem stavba podle českého stavebního zákona (SZ):

 • Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.[1]
 • Pokud se v SZ používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby.[2]
 • Změnou dokončené stavby je
  1. nástavba, kterou se stavba zvyšuje,
  2. přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,
  3. stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.[3]

Jako stavba se označuje také stavební dílo v době provádění. Stavbu může provádět stavebník stavějící svépomocí nebo stavební podnikatel.

Dočasná stavba[editovat | editovat zdroj]

Některé stavby jsou určené jen pro dočasné užití. Např. vybavení výstaviště, nebo koncertní pódium ve volné přírodě, cirkusový nebo pivní stan, mobilní stavební buňka.

Dočasnou stavbou je stavba, u které stavební úřad předem omezil dobu jejího trvání.

Drobná stavba[editovat | editovat zdroj]

Drobnou stavbou je dle českých zákonů stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m; za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla.[4]

Stavba a budova[editovat | editovat zdroj]

Někdy se zaměňují slova stavba a budova. Pojem budova je dle katastrálního zákona vysvětlen následovně:

Budova je nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí[5]

Stavby, které jsou určené pro bydlení nebo pro pobyt lidí jsou vždy budovy. Přísně vzato je budovou taková stavba, ve které jsou všechna podlaží obyvatelná. Jako obyvatelné se označuje takové podlaží, které je celé uzavřeno obvodovou stěnou a je dost vysoké na to, aby se v něm mohl pohybovat stojící člověk. Vysoké budovy, které nemají všechna podlaží obyvatelná, se nazývají věže. Stožáry jsou věžovité stavby, které jsou pro lepší stabilitu ukotveny k zemi pomocí lan. Rozhledna je volně stojící jednoduchá věž.

Stavby podle druhu[editovat | editovat zdroj]

Podle druhu lze stavby rozdělit na

viz též: typologie staveb

Stavby podle použitého materiálu[editovat | editovat zdroj]

Podle použitého materiálu lze stavby rozdělit na

 • dřevěné
 • kamenné
 • zděné
 • betonové
 • zemní konstrukce
 • ocelové

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 2. § 2 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 3. § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 4. §2 písmeno m) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 5. §2 písmeno l) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]