Sulfid kobaltnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Sulfid kobaltnatý
Sulfid kobaltnatý.PNG
Obecné
Systematický název Sulfid kobaltnatý
Anglický název Cobalt(II) sulfide
Německý název Cobalt(II)-sulfid
Sumární vzorec CoS
Vzhled černá pevná látka s načervenalým nádechem
Identifikace
Registrační číslo CAS
PubChem
Číslo RTECS GG332500
Vlastnosti
Molární hmotnost 90,999 g/mol
Teplota tání 1 135 °C
Hustota 5,45 g/cm3 (α modifikace, 18 °C)
5,83 g/cm3 (β modifikace)
Rozpustnost ve vodě 0,000 38 g/100 ml (18 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
zředěné kyseliny
Součin rozpustnosti 4,0×10−21 (α)
1,9×10−27 (β, 18 °C)
Měrná magnetická susceptibilita 32,7×10−6 cm3g-1
Struktura
Krystalová struktura amorfní (α)
šesterečná (β)
klencová (γ)
Hrana krystalové mřížky modifikace β
a= 337,4 pm
c= 518,8 pm
modifikace γ
a= 563 pm
α= 116°53´
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -86,12 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 67,4 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -98,17 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,524 JK-1g-1
Bezpečnost
Dráždivý
Dráždivý (Xi)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R43, R50/53
S-věty (S2), S24, S37, S60, S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Sulfid kobaltnatý (chemický vzorec CoS) je černá práškovitá látka s načervenalým nádechem, která je nerozpustná ve vodě, rozpustná ve zředěných roztocích kyselin na soli kobaltnaté, ale silnými a koncentrovanými kyselinami se rozkládá. Má polovodičové vlastnosti. Využívá se k odsiřování, protože do své struktury je schopen pojmout velké množství atomů síry a vznikají tak polysulfidy kobaltu CoxSy.

Krystalické modifikace[editovat | editovat zdroj]

Sulfid kobaltnatý krystalizuje ve 3 odlišných krystalických modifikacích – modifikaci α, β a γ. Modifikace α je amorfní a nemá tedy žádnou pravidelnou strukturu. Modifikace β je šesterečná (hexagonální) a v přírodě se s ní dá setkat v podobě minerálu sycoporitu. Modifikace γ je potom klencová (trigonální neboli romboedrická).

Reakce[editovat | editovat zdroj]

Pražením lze sulfid kobaltnatý převést na oxid kobaltnato-kobaltitý Co3O4 a oxid siřičitý SO2 a následně redukcí uhlíkem (koksem) se získá kobalt.

3 CoS + 5 O2 → Co3O4 + 3 SO2
Co3O4 + 4 C → 3 Co + 4 CO

Sulfid kobaltnatý lze připravit srážením rozpustných solí kobaltnatých roztokem alkalického sulfidu nebo sulfanem, působením sulfanu na kobalt nebo přímo slučováním kobaltu se sírou za vyšší teploty.

Co2+ + Na2S → CoS + 2 Na+ nebo Co2+ + H2S → CoS + 2 H+
Co + H2S → CoS + H2
Co + S → CoS

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.