Sulfid železnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Na tento článek je přesměrováno heslo FeS. Možná hledáte: FeS protein nebo FeS klastr, významné chemické sloučeniny přítomné ve všech buňkách.
Sulfid železnatý
Sulfid železnatý.JPG
Sulfid železnatý.PNG
Obecné
Systematický název Sulfid železnatý
Anglický název Iron(II) sulfide
Německý název Eisen(II)-sulfid
Sumární vzorec FeS
Vzhled Černá pevná látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 87,913 g/mol
Teplota tání 1 193 °C
Hustota 4,739 g/cm³
Tvrdost 4,5
Rozpustnost ve vodě 0,000 62 g/100 g (18 °C) (prakticky nerozpustný)
Součin rozpustnosti 6,3×10−18
Součinitel tepelné vodivosti 7,12 W·m−1.K−1
Struktura
Krystalová struktura Šesterečná
Hrana krystalové mřížky a= 344,6 pm
c= 587,7 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −100 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 238 J/g
Standardní molární entropie S° 60,29 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −100,4 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,575 JK−1g−1
Bezpečnost
R-věty žádné nejsou
S-věty žádné nejsou
Teplota vznícení nehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Sulfid železnatý (chemický vzorec FeS) je černá krystalická látka ze skupiny sulfidů (sirníků), která se používá k přípravě sulfanu (sirovodíku). V přírodě se vyskytuje jako přírodní minerál troilit a pyrhotin, který ale nemá přesně stechiometrický poměr prvků. Může také vzniknout při vaření vajec natvrdo jako šedý povlak na povrchu žloutku. Ve vodě je prakticky nerozpustný, ale za vyšší teploty dochází při kontaktu se vzdušným kyslíkem k oxidaci na trihydrát oxidu železitého a síru.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]