Přeskočit na obsah

Reintrodukce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Repatriace kriticky ohrožených koňů Převalských do Mongolska se řadí ke stále probíhajícím a zatím úspěšným repatriacím, ke kterým významně přispívá také Zoologická zahrada Praha

Reintrodukce (z latinského introductio „úvod“ a re- „znovu“), resp. repatriace je vysazení jakéhokoli biologického taxonu (zoologického i botanického) do místa původního výskytu, odkud vymizel nebo byl vyhuben.[1] Cílem je obnovit populaci druhu v lokalitě, kde se druh původně vyskytoval (autochtonní druh), či populaci posílit.

Příklady[editovat | editovat zdroj]

Mezi světově úspěšné repatriace patří např. obnova populace supů v Alpách (např. reintrodukce orlosupa bradatého) či in-situ projekty na ochranu supa mrchožravého, zubrů v Bělověžském národním parku nebo rysů ostrovidů ve Švýcarsku. Mezi probíhající repatriace patří např. obnova populací kondora kalifornského v Severní Americe, koně Převalského na území Mongolska (od roku 2011 projekt Návrat divokých koní), orangutanů v Borneu či puštíka bělavého na Šumavě.

K terminologii[editovat | editovat zdroj]

Pojem reintrodukce může být zavádějící, protože v českém biologickém odborném názvosloví je introdukce zavádění druhů nebo odrůd rostlin a živočichů, jež nejsou domácího původu, do nové oblasti, a to přímým přemístěním (na rozdíl od aklimatizace), a předpona re- znamená „opět“, „znovu“, „nově“, „opakovaně“.[2][3] Také aktuální Úmluva o biologické rozmanitosti uvádí, že „Introdukce je přesun nepůvodního druhu mimo jeho dřívější nebo současný areál přímou nebo nepřímou lidskou činností. K tomuto přesunu může dojít v rámci jedné země nebo mezi zeměmi nebo do území mimo státní jurisdikci.“
V Koncepci záchranných programů ... v České republice se hovoří o:

 • „vytvoření (znovuobnovení) populace druhu v místech historického areálu, odkud druh vymizel – tzv. reintrodukce (repatriace),
 • zvýšení početnosti určité populace, a tím snížení pravděpodobnosti jejího vyhynutí – tzv. posilování populací,
 • vytvoření nové populace druhu mimo jeho historický areál, v případě, že není vhodná alternativa v místě původního areálu – tzv. introdukce.“ [4]

K zavádění výrazu reintrodukce (ve smyslu návratu organizmu do původního místa výskytu) patrně přispívá laický překlad anglosaských výrazů reintroduction a Auswilderung, resp. interpretce výrazu reintroduction jako reintrodukce.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Reintroduction na anglické Wikipedii a Auswilderung na německé Wikipedii.

 1. Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 6, p/r. 2. nezm. vyd. Praha: Diderot, 2002, s. 376. ISBN 80-86613-06-2.
 2. PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1997, s. 344, 648. ISBN 80-200-0607-9.
 3. Zahradnický slovník naučný. 3. CH–M. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997, s. 61. ISBN 80-85120-62-3.
 4. Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice. [Praha]: Ministerstvo životního prostředí, 2014, s. 10.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice. [Praha]: Ministerstvo životního prostředí, 2014. 150 s. Přístup také z: http://www.zachranneprogramy.cz/o-zachrannych-programech/koncepce-zp-a-pp/
 • PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1997, 834 s. ISBN 80-200-0607-9.
 • Repatriace. In: Jazyková poradna ÚJČ AV ČR [online]. © 2008–2018 [cit. 30. 9. 2018]. Dostupné z: Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2024. Heslo repatriace. 
 • Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 6, p/r. 2. nezm. vyd. Praha: Diderot, 2002. 482 s. ISBN 80-86613-06-2.
 • Zahradnický slovník naučný. 3. CH–M. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. 559 s. ISBN 80-85120-62-3.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]