Poloostrov

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Arabský poloostrov
Helská kosa

Poloostrov je geografický útvar, výběžek pevniny do moře nebo do jezera, který je ze tří stran (resp. z většiny svého obvodu, nikoliv ale zcela) obklopen vodou. Obvykle je zakončen jedním nebo více mysy. Poloostrov může být na kontinentu, na ostrově nebo i výběžkem většího poloostrova. S ostatní pevninou je spojen tzv. šíjí. Vymezení poloostrovní šíje nebo vůbec zařazení některých částí pevniny mezi poloostrovy může být sporné (Evropa, Balkán, Patagonie, Aljaška).

Zvláštní typy[editovat | editovat zdroj]

  • kosa – dlouhý úzký poloostrov vytvořený akumulací materiálu unášeného mořskými nebo říčními proudy.
  • tombolový poloostrov – poloostrov napojený na pevninu jen nízkým tombolem. Bývá-li při přílivu zaplavováno, jedná se o tzv. přílivový ostrov.

Významné poloostrovy světa[editovat | editovat zdroj]

Evropa[pozn. 1][editovat | editovat zdroj]

ostrov Velká Británie[editovat | editovat zdroj]

Asie[editovat | editovat zdroj]

Afrika[editovat | editovat zdroj]

Severní Amerika[editovat | editovat zdroj]

ostrov Newfoundland[editovat | editovat zdroj]

Jižní Amerika[editovat | editovat zdroj]

Austrálie[editovat | editovat zdroj]

ostrov Nová Guinea[editovat | editovat zdroj]

Severní ostrov (Nový Zéland)[editovat | editovat zdroj]

Antarktida[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Evropu samotnou je možno také označit jako obrovský poloostrov Eurasie. Dělicí linie (šíje) by mohla vést mezi Bílým a Azovským mořem, nebo v užším pojetí mezi Baltským a Černým mořem (do takto vymezeného „Evropského poloostrova“ by nepatřila Skandinávie).
  2. Za jeho geografickou hranici vůči zbytku Evropy se zpravidla označuje říční systém DunajSávaKupa/Krka (nejzápadnější úsek je sporný), což ale neodpovídá pojetí šíje jako nejkratší spojnice na „krku“ poloostrova. Je navíc sporné, zda území s tak širokým napojením na pevninu lze vůbec technicky považovat za poloostrov.
  3. Po prokopání Korintského průplavu se jedná de facto o ostrov, avšak nepřirozený.
  4. Může nebo nemusí být považována za součást Balkánského poloostrova.
  5. Buď může být považována za poloostrov, nebo za jádrovou součást jihoamerické pevniny.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]