Pevnost textilií

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Pevnost textilií je odpor proti působení vnějších sil, který závisí na původu, formě (vlákno, příze, plošná textilie), způsobu, rychlosti a průběhu zatížení textilního materiálu.

Pevnost textilií se nejčastěji vztahuje k zatížení tahem, které se měří silou nutnou k přetržení materiálu. Mimo tažné pevnosti se pro určité účely posuzuje také pevnost v oděru, v ohýbání, zkroucení, rázová pevnost aj.[1]

Tažná pevnost[editovat | editovat zdroj]

Podle mezinárodní soustavy SI je jednotkou pevnosti newton (N = m.kg.s-²). Při zkouškách tažné pevnosti dochází u všech textilních materiálů před přetržením k prodloužení, které se vyjadřuje jako tažnost v procentech.

Tažná pevnost je jedna z nejdůležitějších vlastností zejména u technických textilií.[2]

Pevnost vláken[editovat | editovat zdroj]

Přírodní vlákna se testují zpravidla trháním ve svazku, výsledek se přepočítává na jednotlivé vlákno. Dlouho používaný systém Pressley byl u bavlny v posledních letech minulého století nahrazen poloautomatickým přístrojem HVI (High Volume Instruments), kterým se vedle pevnosti současně zkouší jemnost, obsah nečistot, vlhkost a další vlastnosti.[3]

Pevnost umělých vláken se zjišťuje ve formě filamentu na poloautomatických trhacích strojích.

Aby se různé materiály spolu daly snadno porovnávat, uvádějí se zpravidla výsledky pevnosti v poměru k jemnosti vlákna, tzv. relativní pevnost v

Tato jednotka nahradila v soustavě SI dřívější (v praxi nadále používanou) tržnou délku (kilometrickou pevnost, RKM), která udávala, kolik kilometrů daného materiálu by se přetrhlo vlastní tíhou. 1 N/dtex přibližně odpovídá 1 km tržné délky (přesně = 1,0197).[2]

Pevnost příze[editovat | editovat zdroj]

se zjišťuje jak u staplových tak i u přízí z nekonečných vláken na trhacím přístroji, kde se v principu zatěžují jednotlivé niti až k přetrhu.

Tahová síla v newtonech se zpravidla přepočítává na poměrnou pevnost

Tato jednotka odpovídá přibližně 1 km dřívější tržné délky.

Pevnost staplových přízí dosahuje jen 50-70 % pevnosti vláken, ze kterých jsou vyrobeny.[2]

Pevnost plošných textilií[editovat | editovat zdroj]

Tažná pevnost se testuje na stejných přístrojích jako příze, do svorek se upíná proužek tkaniny nebo pleteniny zpravidla 50 mm široký. Výsledek testu se udává v Newtonech (N).

K normovaným zkušebním metodám patří:[4] [5]

Metoda Norma Použitelnost
Strip ČSN EN ISO 13 934-1 tkaniny z konvenčních materiálů
(bez uhlíkových, skleněných vláken, bez příze z fóliových pásků)
Grab ČSN EN ISO 13 934-2 vzorek 25 x 25 mm
pevnost a tažnost pletenin ČSN 800810 osnovní i zátažné pleteniny (jen v ČR)
pevnost a tažnost netkaných t. ČSN EN 29073-3 častější je lichoběžníková metoda [6]

Mimo tažné pevnosti se u plošných textilií často zkouší pevnost v natržení, pevnost v průtlaku kuličkou, pevnost oděru aj.[2]

Poměrná pevnost v MPa[editovat | editovat zdroj]

Pro materiály, u kterých se dá přesně zjistit plocha průřezu vlákna (prakticky jen pro umělá vlákna) se tažná pevnost udává také v poměru k ploše jednotkou pascal (Pa = N / m²), resp. megapascal (MPa).

Pro poměr k tržné délce (RKM) platí vztah:

[km]
 • je poměr pevnosti k ploše
 • ρ hustota [kg/m3]
 • g je tíhové zrychlení na povrchu Země [m/s2][7]


Poměr tažné pevnosti k ploše průřezu u vybraných druhů vláken:

Druh vlákna Tažná
pevnost

cN/tex

Druh vlákna Tažná
pevnost

cN/tex

Tažná
pevnost

MPa

acetát 15 S-sklo 183 4 500
vlna 20 Kevlar (aramid) 240 3 400
dlouhovlák. bavlna 45 polyethylen 270 2 570
přírodní hedvábí 50 uhlíkové vlákno 360 6 400
len 70 M5 (PIPD) 510 8 500
polyamid 81 nanotrubičky 4 800[8] 63 000 x)

Pro srovnání: U lanové oceli se uvádí tržná délka 19,6 km a poměrná pevnost 1 500 MPa.

x) Pevnost nanotrubiček byla měřena pokusně, výsledky nebyly zatím potvrzeny.[9]

Pevnost v tlaku[editovat | editovat zdroj]

Pevnost vláken[editovat | editovat zdroj]

Pevnost v tlaku je maximální síla, pod kterou vlákno může zůstat bez přetržení.

Výpočet: [GPa]

kde CS = pevnost v tlaku (GPa), F = tlak (N) a A = plocha průřezu (mm²).[10]

Vlastní měření tlakových vlastností se provádí na trhacím stroji s upravenou geometrií čelistí pro tlakové zkoušky (tak zvané reverzory).[11]

Pevnost v tlaku a tažná pevnost u vysoce výkonných vláken:

Materiál Značka Hustota
(g/cm³)
Pevnost
v tlaku
(GPa)
Tažná pevnost
(GPa)
oxidová keramika  Nextel 610  3,90  6,90  2,80
neoxidová keramika  Nicalon  2,55  3,10  2,80
bor  Borsic  2,6  5,90  3,60
PIPD  M5  1,70  1,70  3,96
carbon z PAC  Toray M60J  1,93  1,67  3,82
carbon z pryskyřice  Solvay Tomel  2,13  0,48  2,40
para-aramid  Kevlar  1,47  0,46  3,45
PBO  Zylon  1,56  0,41  5,80
polyethylen  Spectra  0,97  0,17  3,68
polyamid  Nylon  1,14  0,10  0,61
polyester  Dacron, Trevira aj  1,39  0,09  1,20

[12]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • High-Performance Structural Fibers for Advanced Polymer Matrix Composites, ISBN 978-0-309-09614-0, The National Academies Press 2005

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Kießling/Matthes: Textil- Fachwörterbuch, Berlin 1993, ISBN 3-7949-0546-6, str. 123
 2. a b c d Pospíšil a kol.: Příručka textilního odborníka, SNTL Praha 1981, str. 251-298
 3. Concept of HVI [online]. Textile Learner, 2018 [cit. 2018-11-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-11-06. (anglicky) 
 4. Pevnost a tažnost pro oděvní a bytový textil [online]. Textilní zkušební ústav, 2016-2019 [cit. 2019-06-01]. Dostupné online. 
 5. Physical and mechanical testing of textiles [online]. Deakin University, 2008 [cit. 2019-06-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-06. (anglicky) 
 6. Trapezoidal Tear [online]. Geolab, 2019 [cit. 2019-06-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. Textile Fiber Formulas [online]. Textile School, 2018-03-19 [cit. 2018-11-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. Strength and Breaking Mechanism [online]. Science, 2000-01-28 [cit. 2018-11-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. Notes from the Space Elevator [online]. Humanity, 2009-08-31 [cit. 2018-11-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. Compressive Strength [online]. Corrosionpedia, 2019-08-28 [cit. 2023-11-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. 9. Kapitola statické zkoušky krátkodobé [online]. Ústav fyziky a materiálového inženýrství, 2023 [cit. 2023-10-30]. Dostupné online. 
 12. Fiber Selection [online]. MDPI, 2021-06-21 [cit. 2023-11-02]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Tržná délka, Tex (jednotka), Pevnost (fyzika)