Olomoucké parky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Hlavní alej ve Smetanových sadech
Území bývalé Seminární zahrady s hradebními věžemi v Bezručových sadech

V Olomouci se nachází velké množství parkových ploch na celkovém území více než 48 hektarů. Jejich základ tvoří tři historické parky vzniklé v průběhu 19. století na východním, jižním a západním okraji olomoucké pevnosti. Postupně k nim byly v průběhu 20. století připojovány další plochy s cílem vytvořit kolem historického jádra města souvislý pás zeleně. Díky němu je město Olomouc někdy nazýváno perlou uprostřed zeleně.

Od 24. dubna 1995 jsou Smetanovy sady[1] vyhlášeny Ministerstvem kultury jako kulturní památka České republiky. Od 12. července 1995 jsou kulturní památkou také Bezručovy sady[2] a od 3. září 1998 také Čechovy sady.[3] Většinu všech parkových ploch města spravuje Výstaviště Flora Olomouc.

Seznam olomouckých parků[editovat | editovat zdroj]

V Olomouci se nacházejí tyto parky:

Smetanovy sady[editovat | editovat zdroj]

památník Bedřicha Smetany ve Smetanových sadech
Restaurační pavilon ve Smetanových sadech
Socha sedící ženy ve Smetanových sadech

Hlavní městský park. Jeho jádrem je tzv. Rudolfovo stromořadí, alej přísně řezaných jírovců a lip, založená v roce 1820 jako nejstarší park v Olomouci. Hlavní alej měří 710 metrů.

V roce 2008 byl zjištěn výskyt tesaříka drsnorohého (Megopis scabricornis, kriticky ohrožený druh).[4]

V sousedství skleníků Flory Olomouc je botanická zahrada Univerzity Palackého založená v roce 1901.[5]

Do roku 1900 zde býval starý židovský hřbitov, z nějž pak byla přestěhována část náhrobků na Ústřední hřbitov v Neředíně.[6]

Stavby v parku[editovat | editovat zdroj]

 • Areál výstaviště Flora Olomouc s výstavním pavilonem A od architekta Petra Braunera
 • Palmový skleník z let 1927–1930 s reliéfní výzdobou vstupu od sochaře Julia Pelikána
 • Restaurační pavilon na hlavní aleji z roku 1879 (nově rekonstruován)
 • Dřevěná oranžerie v sousedství restaurace přenesená sem v roce 1886 z Velké Bystřice (dnes v havarijním stavu)
 • Litinový hudební altán z roku 1895
 • Boční vchod z Vídeňské ulice je tvořen přenesenou branou z tereziánského opevnění Olomouce. Je sochařsky zdoben reliéfními vojenskými motivy.
 • Betonová lávka spojující Smetanovy a Čechovy sady je z 60. let 20. století. V letech 1990–1999 byla uzavřena. Rekonstruována byla v letech 2000–2006.[7]

Sochařská výzdoba parku[editovat | editovat zdroj]

Čechovy sady[editovat | editovat zdroj]

Památník Rudé armády v Čechových sadech
Litovelská branka v Čechových sadech
Pomník Boženy Němcové v Čechových sadech

Původně založeny jako tzv. Janské stromořadí ve 30. letech 19. století.

Stavby v parku[editovat | editovat zdroj]

 • Památník Rudé armády z roku 1945 – pravděpodobně první stavba socialistického realismu v České republice. Základní vzhled sloupu byl inspirován sloupem Nejsvětější Trojice.
 • Litovelská branka přenesená z dnešního náměstí Hrdinů na severní okraj parku v roce 1898

Sochařská výzdoba parku[editovat | editovat zdroj]

Bezručovy sady[editovat | editovat zdroj]

Opevnění v Bezručových sadech
Dřevěná zvonička v Bezručových sadech
Katovská branka v Bezručových sadech
Pomník Petra Bezruče
Mauzoleum jugoslávských vojínů v Bezručových sadech

Nejdelší a nejmladší ze tří hlavních olomouckých parků. Táhne se po jihovýchodním obvodu historického jádra města.

První promenádní cesta se stromovím zde byla vytvořena po roce 1835, parková úprava prostoru byla provedena v roce 1905, dnešní rozloha parku pochází ale až z roku 1949, kdy byly zrušeny seminární zahrady pod kostelem sv. Michala a připojeny k parku. Je to park romantického anglického typu. Nejdříve byl označován jako Michalský výpad, po roce 1905 byl nazván Schillerovými sady. V roce 1933 byl přezván na Tyršovy sady, od roku 1947 dodnes nese název Bezručovy sady.

Na místě parku existovala ve středověku předměstská osada Závodí s ulicemi Koželužskou a Jirchářskou a dvěma mlýny – Sladovým (také Václavským) a Jakubským. Veškerá zástavba byla odstraněna v letech 1742–1757, Jakubský mlýn byl zbořen po požáru roku 1909. Na jeho místě stál donedávna statný jilm.

Od roku 1965 se v parku po několik let konaly sochařské přehlídky.

Stavby v parku[editovat | editovat zdroj]

 • Mauzoleum jugoslávských vojínů z roku 1926 od architekta Huberta Austa
 • Dřevěná zvonička z roku 1920, přenesena sem z Pavloviček v roce 1969
 • Litinový hudební altán
 • Od 70. let 20. století se na začátku parku u vstupu z Kosinovy ulice nacházel umělý vodopád s bazénkem. Byl součástí velkolepé koncepce výstav Flora Olomouc. Od 90. let 20. století byl nefunkční, v roce 2006 byl zcela zrušen.
 • Podél celého parku se táhnou městské hradby s četnými věžemi
 • V roce 1947 se v parku zřítila část opevnění. Na jeho místě byly postaveny kryté schody vedoucí do ulice Křížkovského.

Sochařská výzdoba parku[editovat | editovat zdroj]

Botanická zahrada a rozárium[editovat | editovat zdroj]

Budována od roku 1971 na území tzv. Korunní pevnůstky v těsné blízkosti Bezručových sadů. Rozárium se nachází na předpolí pevnůstky. Pro rozárium s asi 40 000 růžovými keři je nyní připravena rekonstrukce z evropských dotací.

Park Na střelnici[editovat | editovat zdroj]

V parku se až do požáru v roce 1998 nacházela Měšťanská střelnice. Šlo o výjimečný příklad empírové architektury na Moravě postavený v roce 1838 podle návrhu architekta Antona Archeho. V parku se pravidelně konaly letní městské slavnosti.

Na park navazuje zbytek tzv. Františkova stromořadí, které se dříve nacházelo na území dnešní velké křižovatky ulic Zámečnická a Dobrovského. Jeho pozůstatkem je několik vzrostlých jírovců u objektu Staroměstských kasáren.

Park pod dómem sv. Václava[editovat | editovat zdroj]

Někdy také nazývaný Sad Přemyslovců nebo lidově Pareček. Jde o území pod hradbami olomouckého hradu oddělené Mlýnským náhonem od ulice Dobrovského. Na jeho západní straně se nachází tzv. Špitálský bastion s jednou z několika středověkých městských bran, tzv. Cikánskou brankou. Na jižní straně parku začíná areál bývalé Hradské brány. Na místě parku stály až do 70. let 20. století vojenské sklady. Park prošel po roce 2000 rozsáhlou rekonstrukcí.

Park pod letním kinem[editovat | editovat zdroj]

Poměrně malý parčík je od parku pod dómem oddělen tzv. Špitálským bastionem, na kterém se dnes nachází areál letního kina. Na opačné straně parčík končí tzv. Locatelliho bastionem, ve kterém se dříve nacházela vojenská pekárna. Dnes je v objektu mimo jiné restaurace a ubytovací zařízení. Na severní straně park lemuje rušná Dobrovského ulice. Park vznikl zasypáním obranného vodního příkopu. Do roku 1989 byl označován jako Sad pionýrů. Uprostřed parčíku se nachází betonový bazének, dnes nefunkční.

Fauna a flóra olomouckých parků[editovat | editovat zdroj]

Na území olomouckých parků se vzhledem k jejich stáří a unikátnímu rozložení nachází mnoho ohrožených a kriticky ohrožených živočichů a rostlin. Mezi nejohroženější patří tesařík drsnorohý, kovařík rezavý, muchomůrka Vittadiniho a dále například skokan zelený, netopýr hvízdavý aj. Mimo ohrožené druhy a zvířata přirozeně se pohybující v parkovém prostředí (veverky, sýkorky, různé druhy sov, zajíci atd.) jsou uměle vysazeni v parcích také pávi korunkatí a perličky kropenaté.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2017-03-09]. Identifikátor záznamu 120794 : park Smetanovy sady. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1]. 
 2. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2017-03-09]. Identifikátor záznamu 120793 : park Bezručovy sady. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [2]. 
 3. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2017-03-09]. Identifikátor záznamu 120795 : park Čechovy sady. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [3]. 
 4. Padlý strom ukrýval vzácného brouka. - Radniční listy. Měsíčník občanů statitárního města Olomouce. 2008/7, strana 4.
 5. Historie a charakteristika botanické zahrady http://botany.upol.cz/ citováno 29. srpna 2008
 6. KLENOVSKÝ, Jaroslav. Hřbitovy [online]. Židovská obec Olomouc [cit. 2018-05-19]. Dostupné online. 
 7. 26. července 2006 Slavnostní zprovoznění rekonstruované lávky na Floře Olomouc - www.olomouc.cz
 8. a b JENIŠTA, Jan; DVOŘÁK, Václav; MERTOVÁ, Martina. Bilance : umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989 = Art in the public space in Olomouc from 1945 to 1989. 1. vydání. vyd. Olomouc: [s.n.], 2016. 301 s. Dostupné online. ISBN 9788087895801. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Kšír, Josef: Olomoucké sady a parky, Olomouc 1973

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]