Normální matice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Normální matice je čtvercová komplexní matice A, která komutuje se svou hermitovsky sdruženou maticí, t.j.

.

Speciálními případy normálních matic jsou hermitovská, anithermitovská a unitární matice.

Normální matice mají vzájemně kolmé vlastní podprostory, proto jsou ortogonálně diagonalizovatelné.