Ortogonální matice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Ortogonální matice (někdy také ortonormální) je reálná čtvercová matice, jejíž transponovaná matice je současně maticí inverzní. Řádky (respektive sloupce) této matice tvoří soustavu ortonormálních vektorů. Množina všech ortogonálních matic tvoří tzv. ortogonální grupu.

Vlastnosti ortogonální matice[editovat | editovat zdroj]

Uvažujme matici

která je ortogonální, tedy

Označme , její sloupce,

Z rovnosti

ihned plyne

přičemž značí standardní (eukleidovský) skalární součin.

Tedy vektory , tj. sloupce ortogonální matice jsou navzájem ortonormální.

Vzhledem k tomu, že inverzní matice k dané matici je určena jednoznačně a komutuje s ní, tj. platí

pak pro ortogonální matici platí

a stejnou úvahu, kterou jsme uplatnili na sloupce, můžeme zcela analogicky uplatnit i na její řádky.

Tedy řádky ortogonální matice jsou také navzájem ortonormální.

Terminologie[editovat | editovat zdroj]

V současné literatuře z oblasti lineární algebry a maticových výpočtů se setkáváme převážně s názvem ortogonální matice, navzdory tomu, že její sloupce, resp. řádky, jsou ortonormální.

Ve starší literatuře, nebo literatuře z jiných oborů (kde se s těmito maticemi setkáváme v nejrůznějších aplikacích) se můžeme z výše uvedeného důvodu setkat i názvem ortonormální matice.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]