Ignác Antonín Hrdina

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem
Církev římskokatolická
Zasvěcený život
Institut premonstráti
Svěcení
Kněžské svěcení 1977 Krakov
Osobní údaje
Datum narození 6. března 1953 (65 let)
Místo narození Praha, ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem (* 6. března 1953 v Praze) je český katolický kněz, strahovský kanovník, právník a vysokoškolský pedagog, přední český specialista na církevní právo.

Vzdělání[editovat | editovat zdroj]

Po ukončení gymnázia studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultěLitoměřicích filosofii a teologii, následně práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (1988 titul doktora práv) a kanonické právo na Fakultě práva, kanonického práva a správy papežské Univerzity Jana Pavla II. v Lublinu. V rámci postgraduálního studia získal tamtéž titul licenciáta kanonického práva (2002). Roku 2004 byl promován na doktora právních věd.

Roku 2002 se habilitoval na Univerzitě Karlově v oboru právních dějin a získal titul docenta. Roku 2007 absolvoval profesorské řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci a následujícího roku byl jmenován profesorem.

Zaměstnání a pedagogická činnost[editovat | editovat zdroj]

V roce 1970 se stal členem Královské kanonie premonstrátů na Strahově a roku 1977 byl v Krakově vysvěcen na kněze. Do roku 1989 pracoval v civilním zaměstnání, poté do roku 2006 působil jako rektor strahovské baziliky v Praze na Hradčanech. Od roku 1996 byl jmenován soudcem církevního soudu, od roku 2009 stojí v čele Metropolitního církevního souduPraze jako soudní vikář Arcidiecéze pražské (tj. náměstek arcibiskupa pražského pro výkon justice). Je expertem ve vatikánské komisi pro vypracování mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem.

V letech 19951998 jako externí učitel přednášel právo na Teologické fakultě Jihočeské UniverzityČeských Budějovicích. Od roku 1996 přednáší kanonické právo na Fakultě právnické Západočeské univerzityPlzni a od roku 2002 kanonické právo, konfesní právo a teorii a filosofii práva na Katolické teologické fakultě Univerzity KarlovyPraze (v letech 20072010 byl vedoucím Katedry pastorálních věd a právních oborů).

Vědecká činnost[editovat | editovat zdroj]

Předmětem jeho vědecké činnosti je kanonické právo (zejm. jeho teorie), právní dějiny (zvláště římské právo) a konfesní právo. Jeho vědecký přínos spočívá zejména v aplikaci obecné teorie práva na kanonické právo, čímž podstatným způsobem přispěl k vytvoření moderní terminologie v teorii kanonického práva (výsledky poprvé prezentoval v učebním textu Kanonické právo. Dějiny, teorie, obecná část, Plzeň 1997). V rámci českých právních dějin se zabývá zejména soudními procesy hraběte Františka Antonína Šporka.

Je autorem několika monografií, řady učebnic a učebních textů, stovky odborných článků a recenzí a mnoha komentovaných publikovaných překladů; z nich nejvýznamnějším je kompletní překlad dokumentů Tridentského koncilu z latinského originálu, vydaný v roce 2015 s předmluvou kardinála Dominika Duky. Je činný jako expert na církevně právní záležitosti pro orgány státní i církevní.

Je členem několika tuzemských i zahraničních vědeckých rad, dále četných redakčních a oborových rad a odborných gremií. Byl zvolen čestným členem Moravsko-slezské křesťanské akademie. Od roku 2007 byl přizván do prestižní poroty pro udílení ceny Oty Mádra (spolu s  dalšími členy vybíranými z nejrenomovanějších mezinárodně uznávaných odborníků – např. kardinálem Tomášem Špidlíkem či profesory Karlem Skalickým a Mikulášem  Lobkowiczem).

Dílo[editovat | editovat zdroj]

 • Náboženská svoboda v právu České republiky, Praha 2004
 • Vztahy státu a církve v České republice v letech 1990 – 1999, Praha 2007
 • Kanonické právo. Dějiny pramenů, teorie, platné právo, Plzeň 2011
 • HRDINA, Antonín Ignác. Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu. 1. vyd. Brno: The European Society for History of Law, 2011. 422 s. ISBN 978-80-904522-9-9. 
 • Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky: Právně historická analýza jednoho sporu hraběte Šporka s advokátem Neumannem (k 350. výročí narození hraběte Františka Antonína Šporka), Ostrava 2013 (s předmluvou kardinála D. Duky)
 • Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonistický fond. Historicko-právní studie, Červený Kostelec 2014 (ve spoluautorství s Jindřichem Koldou)
 • Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové, Praha 2016 – v tisku (ve spoluautorství s Hedvikou Kuchařovou)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Seznam dělSouborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Ignác Antonín Hrdina
 • Odborný profil na stránkách KTF UK Praha
 • Odborný profil na stránkách PF ZČU Plzeň
 • J. Tretera, S. Přibyl, Konfesní právo a církevní právo, Praha 1997, s. 53
 • „Kdo je kdo“ v České republice na přelomu 20. století, Praha 1998, s. 207
 • E. G. Šidlovský, V. Valeš, J. Polesný (eds), Melior est acquisitio scientiae negotiatione argenti. Pocta Prof. Ignáci Antonínu Hrdinovi, O.Praem. k 60. narozeninám, Praha 2013 (s předmluvou kardinála D. Duky)
 • K. Schelle, J. Tauchen (eds), Encyklopedie českých právních dějin I, heslo Česká kanonistika, Plzeň 2015, s. 565