Henoch

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Henoch
podle Bible jeden z praotců všech dnešních žijících lidí
Bůh beroucí Henocha
Narození asi roku 622 od stvoření Adama; tj. 1034 let před potopou
Úmrtí nezemřel, ale byl vzat, a to asi roku 987 od stvoření Adama; tj. asi 662 let před potopou (žil 365 let)
Potomci Metúšelach (též Metuzalém) a další nejmenovaní synové a dcery
Otec Jered

Henoch (hebrejsky חנוך‎‎, Chanoch, kraličtí přepisují Enoch) je jedním z lidí a potomků Adamových žijících před potopou. Henoch je mimo jiné pradědečkem Noeho. Hlavní zmínka o Henochovi pochází z biblické knihy Genesis, 5,18-24. Jeho rodokmen od Adama, dle knihy Genesis, je následující: Adam zplodil Šéta[p 1], Šét zplodil Enóše[p 2], Enóš Kénana[p 3], Kénan Mahalalela[p 4], Mahalalel Jereda[p 5] a Jered Henocha[p 6]. Henoch pak měl syna Metuzaléma[p 7], ten syna Lámecha[p 8] a Lámech Noeho[p 9]

Význam Henocha spočívá v tom, že na rozdíl od ostatních jeho předků a potomků se o něm neříká jen standardní výpověď, totiž jak dlouho žil a koho zplodil, ale i to, že „chodil s Bohem“. Navíc se o něm neříká, že by zemřel, ale jen, že „nebylo ho, neboť ho Bůh vzal“. Zajímavá je i skutečnost, že žil relativně krátce, avšak přesně 365 let, což odpovídá dnům slunečního kalendáře, který je s ním v pozdním židovství (3.-1. stol. př. n. l.) spojován.

Těchto málo slov o Henochovi stačilo k tomu, aby z něj židovská tradice učinila jako z Božího oblíbence příjemce různých zjevení. Dochovaly se nám dvě tzv. knihy Henochovy, „Etiopský Henoch“ a „Staroslověnský Henoch“ (či 1. a 2. kniha Henochova). Jedná se o sbírky různých textů připisovaných právě Henochovi a obsahujících různá zjevení a odhalení pravd o dějinách a o běhu světa, astronomické poznatky a další.

Henocha připomíná - avšak pouze jako starozákonní postavu, nikoli ve spojení s apokryfními spisy jemu připisovanými - kniha Sírachovcova (44,16). Henoch zde slouží jako příklad pokání. O Henochovi se zmiňuje na dvou místech dokonce i Nový zákon. Zaprvé jeho jméno najdeme v Listu Židům 11,5, kde se o něm hovoří jako o vzoru víry; zadruhé se objevuje v Listu Judově 1,14; tato pasáž však nezmiňuje Henocha jen jako starozákonní postavu, ale jako autora knihy Henochovy, z níž je zde také uváděn citát.

Henoch v Islámu[editovat | editovat zdroj]

V Koránu se Henoch objevuje pod jménem Idris a zmínku o něm najdeme v súře 19:56-57.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

(Všechny citace dle Českého ekumenického překladu.)

  1. "I poznal opět Adam svou ženu a ta porodila syna a dala mu jméno Šét (to je [Do klína] vložený) . Řekla: „Bůh mi vložil do klína jiného potomka místo Ábela, kterého zabil Kain." Genesis 4, 25
  2. "Šétovi se narodil syn; dal mu jméno Enóš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo." Genesis 4, 26
  3. "Ve věku devadesáti let zplodil Enóš Kénana." Genesis 5, 9
  4. "Ve věku sedmdesáti let zplodil Kénan Mahalalela." Genesis 5, 12
  5. "Ve věku šedesáti pěti let zplodil Mahalalel Jereda." Genesis 5, 15
  6. "Ve věku sto šedesáti dvou let zplodil Jered Henocha." Genesis 5, 18
  7. "Ve věku šedesáti pěti let zplodil Henoch Metuzaléma." Genesis 5, 21
  8. "Ve věku sto osmdesáti sedmi let zplodil Metuzalém Lámecha."Genesis 5, 25
  9. "Ve věku sto osmdesáti dvou let zplodil Lámech syna. Dal mu jméno Noe (to je Odpočinutí). Řekl: „Ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem.“" Genesis 5, 28 - 5, 29.

Související články[editovat | editovat zdroj]