Fenologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Fenologie je nauka o časovém průběhu základních životních projevů v závislosti na změnách počasí, střídání ročních období a prostředí. Předmětem zkoumání jsou obecně se opakující jevy (fenofáze) ve vývoji živých organismů – rostlin, živočichů a hub.

Význam[editovat | editovat zdroj]

Výsledky fenologického výzkumu jsou využívány především pro klimatologická studia. Data získaná víceletým pozorováním v terénu zpřesňují poznání mikroklimatu jednotlivých stanovišť v krajině. Jinak se vyvíjí vegetace v otevřené krajině, jinak v údolí řeky, jinak na jižním svahu a jinak v expozici severní, přičemž vyjmenované plochy mohou spolu bezprostředně sousedit. K rozdílům ve vývoji a chování živých organismů přispívá reliéf krajiny ovlivňující proudění vzduchu a tím i vlhkostní poměr jednotlivých stanovišť. Fenologická pozorování jsou nástrojem pro velmi detailní zachycení rozdílů v mikroklimatických poměrech jednotlivých stanovišť a jejich vymezení v daném prostoru.

Fenologická období[editovat | editovat zdroj]

Názvy základních fenologických období jsou založeny na obecně známých projevech a vzhledu živých společenstev v dané roční době.

Období VEGETAČNÍ

  • předjaří (Praevernal)
  • jaro (Vernal)
  • časné léto (Praeaestival)
  • plné léto (Aestival)
  • podletí (Serotinal)
  • podzim (Autumnal)

Období VEGETAČNÍHO KLIDU

  • zima (Hiemal)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • RNDR. ŠVAMBERK, Václav. Fenologie a včely. Včelařství, časopis ČSV. 2011, roč. 64, čís. 1, s. 37. ISSN 0042-2924. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]