Přeskočit na obsah

Elektronické právní jednání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Elektronické právní jednání (EPJ) je právní jednání v oblasti práva informačních a komunikačních technologií (právo ICT).[1][2]

Podle práva České republiky

[editovat | editovat zdroj]

EPJ v Česku vychází z úpravy evropského nařízení č. 910/2014 (eIDAS; anglicky electronic IDentification, Authentication and trust Services) o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Upravuje instituty EPJ jako prostý a kvalifikovaný elektronický podpis (Qualified Electronic Signature; QES) fyzických osob a elektronickou pečeť právnických osob. Dotýká se pozitivního práva.[1][2][3][4]

Nařízení eIDAS má dopad do fungování státní správy, oblasti e-commerce a možností technické realizace, digitálních formátů a technických norem.[1][2][3]

Dnem 1. února 2020 v Česku nabyl účinnosti zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů č. 12/2020 Sb. označovaný během přípravy také jako digitální ústava.

Podle práva Německa

[editovat | editovat zdroj]

Obecně platí, že německé právní předpisy nestanovují žádnou předepsanou formu nebo požadavek na předložení závazných prohlášení. K uzavření kupní smlouvy v zásadě stačí pouhý e-mail nebo kliknutí na tlačítko, viz souhlas kliknutím.[5]

V Německu lze většinu smluv uzavřít bez dodržení zvláštních formálních požadavků. Smlouvu lze uzavřít i ústně. U smluv uzavíraných v textové podobě, lze uvažovat o použití jednoduchého nebo zaručeného elektronického podpisu. U smluv, které vyžadují písemnou formu, je přijatelný pouze kvalifikovaný elektronický podpis. V některých případech není přijatelný žádný z výše uvedených způsobů. Například u dokumentů, které jsou notářsky ověřené, elektronické podpisy nepostačují.[6]

Podle práva Francie

[editovat | editovat zdroj]

Francouzské právo týkající se elektronických podpisů výrazně rozlišuje mezi smlouvami mezi obchodními společnostmi (B2B) a ostatními, např. mezi obchodní společností a spotřebitelem (B2C). V případě smlouvy B2B lze obsah smluvních dokumentů a podpisy stran doložit elektronicky jakýmkoli způsobem.[7][8]

Podle práva EU

[editovat | editovat zdroj]

Dne 29. září 2018 vstoupila v platnost pravidla nařízení eIDAS o přeshraničním uznávání prostředků elektronické identifikace.[9][10] Upravující také ověřování elektronického podpisu a možnosti podpisu na bázi PKI pro splnění požadavků právních předpisů EU.[11]

Dne 1. ledna 2022 vstoupila v platnost směrnice (EU) 2019/770 o některých aspektech týkajících se smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a směrnice (EU) 2019/771 o některých aspektech týkajících se smluv o prodeji zboží. Směrnice upravuje nákup zboží, digitálního obsahu a digitálních služeb z kterékoli země EU v rámci jednotného trhu. Upravuje práva spotřebitele v případě vadného výrobku. Směrnice překlenuje rozdíly ve vnitrostátním smluvním právu a umožňuje tak podnikům nabízet své výrobky spotřebitelům v zahraničí.[12]

Podle angloamerického práva (common law)

[editovat | editovat zdroj]

V současné době (duben 2022) se elektronické podpisy pokročilý (Advanced Electronic Signatures; AES) ani kvalifikovaný (QES) běžně pro smlouvy uzavírané podle anglického práva z důvodu složité legislativy nepoužívají.[13]

Nařízení eIDAS, sjednocující způsob pro elektronickou identifikaci a důvěryhodné služby v celé EU, bylo ve Spojeném království doplněno nařízením o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronickou komunikaci (Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions Regulations 2016), článkem 7 zákona o elektronických komunikacích (Electronic Communications Act 2000) a v rámci procesu Brexitu bylo s pozměňovacími návrhy přijato.[13]

Spojené státy

[editovat | editovat zdroj]

EPJ upravují předpisy specifické pro dané odvětví, ať již jde o oblasti věd o živé přírodě nebo například profesionální inženýrské pečeti (U.S. State Professional Engineering Seals) pro architekturu, inženýrství a stavebnictví.[11]

EPJ je také upraveno v části 11 Guidance for Industry amerického úřadu FDA. Úprava se vztahuje na záznamy v elektronické podobě, které jsou vytvářeny, upravovány, udržovány, archivovány, vyhledávány nebo předávány agentuře podle federálního zákona o potravinách, léčivých přípravcích a kosmetických prostředcích a zákona o službách veřejného zdraví, i když tyto záznamy nejsou v předpisech agentury výslovně uvedeny (§ 11.1).[14]

 1. a b c VOJTĚCH, Kment. Elektronické právní jednání: Srovnávací analýza s důrazem na využití elektronického podpisu podle práva EU, České republiky a Německa. dizertační práce. 20180921a21. září 2018. Dostupné online [cit. 20220404a4. dubna 2022]. 
 2. a b c Elektronické právní jednání. obchod.wolterskluwer.cz [online]. [cit. 20220404a4. dubna 2022]. Dostupné online. 
 3. a b Elektronické právní jednání – 1. díl. www.sedlakovalegal.cz [online]. [cit. 20220404a4. dubna 2022]. Dostupné online. 
 4. Discover eIDAS | Shaping Europe’s digital future. digital-strategy.ec.europa.eu [online]. Evropská komise, 2022-04-24 [cit. 2022-06-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. FREEHILS, Herbert Smith. Germany | Governance: An Overview of E-signatures and Electronic Legal Transactions. International Comparative Legal Guides, International Business Reports [online]. iclg.com, 20200630a30. června 2020 [cit. 20220404a4. dubna 2022]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Electronic signature and legal obligations in Germany [online]. 20211206a6. prosince 2021 [cit. 2022-04-04]. Dostupné online. (německy) [nedostupný zdroj]
 7. MCGARRY, Danielle. Electronic Signatures Cases – French Law. Whitepaper [online]. DocuSign, Inc., 20200908a8. září 2020 [cit. 20220404a4. dubna 2022]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. Electronic signature law in France | CMS Expert Guides. cms.law [online]. [cit. 20220404a4. dubna 2022]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. Futurium | eGovernment4EU - 2018 eGovernment week and beyond: full application of eIDAS and “once only principle” set to trigger the digital transformation of public services. futurium.ec.europa.eu [online]. [cit. 20220404a4. dubna 2022]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. What is eSignature. ec.europa.eu [online]. [cit. 20220404a4. dubna 2022]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. a b Are Electronic Signatures Legal?. www.docusign.com [online]. [cit. 20220404a4. dubna 2022]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. Digital contracts for Europe, Digital contract rules [online]. ec.europa.eu: [cit. 2022-04-04]. Dostupné online. 
 13. a b Electronic Execution of Documents [online]. Industry Working Group, justice.gov.uk, 20220201a1. února 2022 [cit. 2022-04-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. COMMISSIONER, Office of the. Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures - Scope and Application. U.S. Food and Drug Administration [online]. 20200611a11. června 2020 [cit. 20220404a4. dubna 2022]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články

[editovat | editovat zdroj]