Přeskočit na obsah

B2B

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Business-to-business (B2B), také business to business je označení pro obchodní vztah mezi obchodními společnostmi. Obchodní společnosti v tomto vztahu neobsluhují spotřebitele. V anglickém označení, resp. ve zkratce byl výraz „to“ nahrazen číslicí 2, která se anglicky vyslovuje téměř shodně.

Vztah lze vyjádřit obchodník → obchodník. Koncept B2B se týká obchodních vztahů a komunikace mezi dvěma společnostmi. Koncept B2B je nejstarší složkou elektronického podnikání (e-business).

Významným rysem modelu B2B je důraz kladený na logistiku a obchodování oproti důrazu na získání koncového zákazníka, jako je tomu v modelu B2C.

Vztahy B2B většinou fungují na principu elektronické výměny dat. Daty mohou být základní informace (objednávky, faktury atp.), jejichž elektronická forma umožňuje snížit náklady, automatizovat obchodní proces a zvýšit rychlost obchodního procesu.

Vyšším stupněm obchodování na principu B2B jsou internetová tržiště B2B; jejich hlavním úkolem je zprostředkování obchodů.

Nejsložitější systémy B2B fungují jako komunikační a distribuční sítě, sloužící především k regulaci již navázaných obchodních vztahů. Časté je i přímé napojení takových B2B systémů na další programy v rámci softwarové struktury prodávající firmy, což přináší úspory a zvyšuje efektivitu prodejního procesu.

Zajímavé je, že většina současných systémů B2B je kvalitativně na mnohem nižší úrovni než systémy B2C.

B2B databáze[editovat | editovat zdroj]

Databáze Business-to-business (B2B database), také business to business databáze, je označení pro tištěné, internetové nebo softwarové médium zaměřené na rozvoj obchodních vztahů mezi společnostmi. Uživatel databáze má možnost vybírat a volit z několika základních kritérií; potřebná data se vytřídí (vyfiltrují).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • CHLEBOVSKÝ, Vít. Marketing pro B-2-B trhy. 2., aktualizované a přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. 89 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 978-80-214-5259-6.
  • KITA, Jaroslav. Nákup a predaj: obchodné funkcie priemyselných podnikov. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 232 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-552-1.
  • LOŠŤÁKOVÁ, Hana a kol. Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2017. 310 s. Expert. ISBN 978-80-271-0419-2.
  • QUAIN, Bill. B2B: znamená návrat k základním pravidlům = means back to basics. 1. vyd. v ČR. [Praha]: InterNET Services Corporation, 2003. 117 s.
  • ŠAŠEK, Miloslav. Řízení vztahů se zákazníky v prostředí B2B. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2016. 213 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-141-5.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]