Římskokatolická farnost Lubojaty

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Římskokatolická farnost Lubojaty
Základní údaje
Děkanát Bílovec
Diecéze ostravsko-opavská
Provincie Morava
Administrátor excurrendo P. Mgr. Pawel Kukiola
Území farnosti
Bítov • Lhotka • Lubojaty
Kontakt
Adresa Lubojaty 34, 742 92
Údaje v infoboxu aktuální k 2013 (V.)

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Římskokatolická farnost Lubojaty je farnost Římskokatolické církve v děkanátu Bílovec ostravsko-opavské diecéze.

Již v roce 1276 se v Lubojatech, které tehdy držel Budislav z Lubojat, připomíná (nově vystavená) kaple a tehdy byla vesnice přifařena k Velké Polomi (v majetku hradišťského kláštera).[1][2][3] Podle Gregora Wolného zde byla poté pravděpodobně zřízena fara, která zanikla za reformace;[2] existenci farnosti dokládá zápis o prodeji Lubojat v zemských deskách opavského knížectví z roku 1478 Vilémem z Fulštejna Bohuslavovi z Kokor.[4] Od třicetileté války až do roku 1784 byly Lubojaty přifařeny k Bílovci, zmíněného roku zde náboženská matice zřídila lokální kuracii.[2] Prvním duchovním správcem se stal (1785–1796) František Veselý z Uherského Brodu.[2] Teprve v roce 1943 byla lokální kuracie povýšena na faru.[3]

Patronát farnosti měla ve středověku vrchnost, po znovuzřízení roku 1784 však náboženská matice.[4][2]

Roku 1836 žilo ve farnosti 797 obyvatel, vesměs římských katolíků.[5] Roku 1859 žilo ve farnosti 1004 obyvatel, vesměs římských katolíků.[2] V roce 1930 žilo ve farnosti 1041 obyvatel, z čehož 949 (91 %) se přihlásilo k římskokatolickému vyznání.[6]

K Lubojatům jsou od vzniku lokálie dosud přifařeny vesnice Bítov a Lhotka.[2][7] Farnost je od svého založení součástí bíloveckého děkanátu a spolu s ním náležela do roku 1996 k (arci)diecézi olomoucké, od uvedeného roku pak k nově vytvořené diecézi ostravsko-opavské.[8]

Farním kostelem je kostel svatého Jiří. Nachází se zřejmě na místě kaple zmiňované roku 1276, která však byla zřejmě dřevěná; nejstarší stavební fáze nynějšího kostela je z 2. čtvrtiny 14. století, věž byla přistavěna na počátku 16. století, další stavební úpravy souvisely se zřízením samostatné duchovní správy po roce 1784 a dále s úpravami v roce 1856.[3] V Bítově je kaple svatého Jana Nepomuckého z 2. poloviny 19. století.[9]

Farnost je spravována excurrendo z Olbramic, stávajícím (2013) administrátorem je olbramický farář Pawel Kukiola.[10]

Bohoslužby[editovat | editovat zdroj]

Seznam kostelů a kaplí ve farnosti, pořad bohoslužeb
Kostel Místo Bohoslužba (den) Hodina Poznámka
kostel svatého Jiří Lubojaty středa
sobota
neděle
18.00
16.30
9.15
farní kostel
kaple svatého Jana Nepomuckého Bítov zpravidla jednou v měsíci kaple

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. CHOBOT, Karel; A KOL. Okres Nový Jičín. Místopis obcí. Svazek 2. Nový Jičín: Okresní úřad – referát regionálního rozvoje a Státní okresní archiv v Novém Jičíně, 1998. 192 s. S. 23. 
  2. a b c d e f g WOLNY, Gregor. Kirchliche Topographie von Mähren. I. Abtheilung. Svazek 3. Brno: Nitsch und Grosse, 1859. 480 s. S. 243-244. (německy) 
  3. a b c ČEPLÁ, A. Kostel sv. Jiří v Lubojatech – Nálezová situace v interiéru podvěží [online]. Lubojaty: Obecní úřad Lubojaty, 2011-03 [cit. 2013-06-01]. Dostupné online. 
  4. a b HOSÁK, Ladislav. Historický místopis země Moravskoslezské. Praha: Academia, 2004. 1148 s. ISBN 80-200-1225-7. S. 763. 
  5. ENS, Faustin. Beschreibung des Oppalandes und seiner Bewohner im Allgemeinen und die Ortsbeschreibung des Fürstenthums Troppau im Besondern. Svazek 1. Wien: Carl Gerold, 1836. 334 s. S. 119. (německy) 
  6. Statistický lexikon obcí v zemi Moravskoslezské. Praha: Ministerstvo vnitra a Státní úřad statistický, 1935. 213 s. S. 3. 
  7. Chobot, s. 296-297.
  8. Historie děkanátu Bílovec [online]. Děkanát Bílovec [cit. 2013-05-22]. Dostupné online. 
  9. Obec Bítov (úvod) [online]. Bítov: Obecní úřad Bítov, 2013 [cit. 2013-06-01]. Dostupné online. 
  10. Děkanát Bílovec [online]. Děkanát Bílovec [cit. 2013-05-31]. Dostupné online.