Salát (islám)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Salát (arabsky صلاة, tedy modlitba) je označení jednoho z pěti pilířů islámu, povinných denních modliteb muslima.

Nezávisle na případných volných osobních modlitbách (dú'á) je muslim povinován k pěti každodenním kultickým modlitbám, a to v poledne, odpoledne, za soumraku, v noci a za úsvitu. Muslim vykonává tyto modlitby směrem k Mekce, forma jejich konání je přesně předepsána. Ve městech s převažujícím muslimským obyvatelstvem zpravidla vyzývá k modlitbám muezzin.

Modlitbu je možno konat kdekoli, avšak modlitba v mešitě je považována za prospěšnější. Zvláštní místo mezi modlitbami zaujímá páteční polední modlitba, k níž se místní muslimská obec shromažďuje v mešitě jako k hlavní bohoslužbě.

Před modlitbou se muslim musí umýt, a to vypláchnout třikrát ústa, třikrát vyčistit nos, třikrát opláchnout obličej, ruce umýt až po lokty (začíná se pravou rukou, také třikrát ), směrem od čela k temeni hlavy pouze jednou a od náušnic nahoru (uši) také pouze jednou. Třikrát umytí pravé nohy ke kotníkům a následně stejným způsobem i levé. Pak se muslim začíná modlit, a to v několika pozicích na koberečku s vyšitou mešitou a obrácen k Mekce.

Pokud se muslim (ne bigotní) nestihne pomodlit ve stanovenou dobu (např. kvůli práci), může si to později nahradit.

Jako verš Koránu nabádající k pravidelným modlitbám se uvádí:

„Prospívat naopak bude ten, kdo je očištěn a jména Pána vzpomíná a modlitbu koná.“ 87:14.15

Základním obřadem je modlitba (salát). „A jste-li v bezpečí, dodržujte modlitbu, neboť modlitba je pro věřící předepsána v čas stanovený!“ (4:103). Pro nevykonání modlitby musí být vážný důvod, jinak se to bere jako rouhání a neúcta k Bohu.[zdroj?] Na každý den připadne pět modliteb, rozdělených do tří denních dob: úsvit (salátu-l-fadžr), poledne (salátu-z-zuhr), odpoledne (salátu-l'asr), doba při západu slunce (salátu-l-maghrib) a noc (salátu-l-'iša') - asi hodina a půl po západu slunce. Každé modlitbě předchází rituál umývání (wudú´). Rituál představuje očištění skutků a zřeknutí se všech, které nejsou založeny na úmyslu uctívat a znát Boha.

Dále musí být tělo oděno a země, na které se má modlitba vykonávat musí být zbavena veškeré špíny a nečistot. Následuje svolávání k modlitbě (adhán). Modlící se stojí směrem ke Ka'abě v Mekce, zvedá obě ruce k uším a hlasitě pronáší následující text:

Ikona zvuku Poslechnout si článek · info
Tato zvuková nahrávka byla pořízena z revize data 2. březen 2006, a nereflektuje změny po tomto datu.
Více namluvených článkůNápověda
Alláhu Akbar (Bůh je největší), (opakuje se čtyřikrát);
Ašhadu An La Illáha-il-l-Láh (Dosvědčuji' že není boha kromě jediného Boha), (opakuje se dvakrát);
Ašhadu Anna Muhammadan Rasúlu-l-láh (Dosvědčuji, že Muhammad je Prorokem Božím), (dvakrát);
Hajja 'Ala-s-sálah (Pojďte rychle k modlitbě), (dvakrát a obrací tvář doprava);
Hajja 'Ala-l-faláh (Pojďte rychle k úspěchu), (dvakrát, obrací tvář doleva);
Alláhu Akbar (Bůh je největší ze všech), (dvakrát);
Lá lláha llla-l-láh (Není Boha kromě jediného a opravdového Boha), (jednou).

Když se svolává k časné ranní modlitbě, přidá vyvolávač jednu větu hned za část 5. Požadovaná věta zní takto:

As-salátu Chajrun Minan-naum. (Modlitba je lepší než spánek), (dvakrát).

Modlitba sama o sobě se skládá ze tří specifických pozic jdoucích podle přesného pořádku. Je to: stoj, úklona do pravého úhlu a klečení s obličejem k zemi. Závěrem je krátký odpočinek vsedě.[zdroj?] Modlitby se dělí na povinné, nepovinné a dobrovolné.[zdroj?]

Literatura[editovat | editovat zdroj]