Přeskočit na obsah

Záchrana nukleotidů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Záchrana nukleotidů je cestou, ve které jsou nukleotidy (puriny a pyrimidiny) syntetizovány z meziproduktů v degradační cestě pro nukleotidy.

Pochody záchrany se používají k regeneraci bází a nukleosidů, které vznikají během degradace RNA a DNA. To je důležité v některých orgánech, protože některé tkáně nemohou podstoupit de novo syntézu.

Záchraněné báze a nukleosidy pak mohou být převedeny zpět na nukleotidy. Záchranné cesty jsou cíle pro vývoj léků, jedna rodina se nazývá antifoláty.[1]

Substráty[editovat | editovat zdroj]

Záchranná cesta vyžaduje odlišné substráty pro puriny a pyrimidiny.

Zachycení pyrimidinových ribonukleotidů.

Pyrimidiny[editovat | editovat zdroj]

Uridinfosforyláza nebo pyrimidinnukleosidfosforyláza přidává ribosu-1-fosfát k volné bázi uracilu, čímž vzniká uridin. Uridinkináza (uridin-cytidinkináza) pak může fosforylovat tento nukleosid na uridinmonofosfát (UMP). UMP/CMP kináza může fosforylovat UMP na uridindifosfát, který může nukleosiddifosfátkináza fosforylovat na uridintrifosfát.

Thymidinfosforyláza nebo pyrimidinnukleosidfosforyláza přidá 2-deoxy-alfa-D-ribóza-1-fosfát k thyminu, čímž vzniká thymidin. Tymidinkináza pak může tuto sloučeninu fosforylovat na thymidinmonofosfát (TMP). Thymidylátkináza může fosforylovat TMP na thymidindifosfát, který může nukleosiddifosfátkináza fosforylovat na thymidintrifosfát.

Nukleosidy cytidin a deoxycytidin mohou být zachovány po uracilové cestě cytidindeaminázou, která je převede na uridin a deoxyuridin. Alternativně je může uridincytidinkináza fosforylovat na cytidinmonofosfát (CMP) nebo deoxycytidinmonofosfát (dCMP). UMP/CMP kináza může fosforylovat (d)CMP na cytidindifosfát nebo deoxycytidindifosfát, který může nukleosiddifosfátkináza fosforylovat na cytidintrifosfát nebo deoxycytidintrifosfát.

Puriny[editovat | editovat zdroj]

Fosforibosyltransferázy přidávají aktivovaný ribóza-5-fosfát (fosforibosylpyrofosfát, PRPP) na báze, čímž se vytváří nukleosidové monofosfáty. Existují dva typy fosforibosyltransferáz: adeninfosforibosyltransferáza (APRT) a hypoxantin-guanin fosforibosyltransferáza (HGPRT). HGPRT je důležitým enzymem v metabolismu purinových cest[2] a jeho nedostatek způsobuje Leschův-Nyhanův syndrom.

Báze Enzym Nukleotid
hypoxanthin hypoxanthin / guanin fosforibozyl transferáza (HGPRT) IMP
guanin hypoxanthin / guanin fosforibozyl transferáza (HGPRT) GMP
adenin adenin fosforibosyltransferáza (APRT) AMP

Biosyntéza folátů[editovat | editovat zdroj]

Kyselina tetrahydrofolová a její deriváty se vyrábějí cestami záchrany z GTP. [1]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Nucleotide salvage na anglické Wikipedii.

  1. a b Ivan M. Kompis, Khalid Islam, Rudolf L. Then. DNA and RNA Synthesis:  Antifolates. Chem. Rev.. 2005, s. 593–620. DOI 10.1021/cr0301144. 
  2. Ansari MY, Equbal A, Dikhit MR, Mansuri R, Rana S, Ali V, Sahoo GC, Das P. Establishment of Correlation between In-Silico &In-Vitro Test Analysis against Leishmania HGPRT to inhibitors. International Journal of Biological Macromolecules. Nov 2015, s. 78–96. DOI 10.1016/j.ijbiomac.2015.11.051. PMID 26616453.