Sociální koheze

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Sociální koheze nebo sociální soudržnost je sociologický pojem označující kapacitu společnosti k zajištění blahobytu všech jejich členů, bez opomíjení a za současné minimalizace nerovnosti mezi jednotlivými členy společnosti.

Zajištění sociální koheze[editovat | editovat zdroj]

Pojem upírá pozornost na sociální blahobyt a pokládá harmonické a stabilní sociální vztahy za nedílnou součást hospodářského a sociálního vývoje a pokojného soužití. Klíčovým předmětem zájmu je míra, s jakou se lidé cítí zapojeni do společnosti, pociťují sounáležitost a spoluodpovědnost k souboru obecně přijímaných sociálních cílů a hodnot.

Snižování sociální koheze[editovat | editovat zdroj]

K faktorům, jež snižují míru sociální koheze v moderní společnosti, patří například zrychlující se sociální fragmentace vyvolaná postupující individualizací rizik, destruktivní působení globálních trhů (podle některých autorů), pokračující snižování významu střední třídy, fenomén suburbanizace nebo sociálně patologické jevy (například kriminalita) ve vyloučených lokalitách.[1]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ŠAFR, Jiří; BAYER, Ivo; SEDLÁČKOVÁ, Markéta. Sociální koheze. Teorie, koncepty a analytická východiska. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, čís. 2, s. 248. Dostupné online [cit. 2016-11-29]. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • MUSIL, Jiří. Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti. Praha: CESES UK FSV, 2008. 54 s. ISBN 978-80-7330-145-3. 
  • TUČEK, Milan (ed.). Soudržnost v diferencující se společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008. 245 s. ISBN 978-80-7330-145-3. 
  • ŠAFR, Jiří; BAYER, Ivo; SEDLÁČKOVÁ, Markéta. Sociální koheze. Teorie, koncepty a analytická východiska. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, čís. 2, s. 247–269. Dostupné online. 
  • DALY, Mary; KOL. REPORT OF HIGH-LEVEL TASK FORCE ON SOCIAL COHESION : TOWARDS AN ACTIVE, FAIR AND SOCIALLY COHESIVE EUROPE [online]. Strasbourg: Council of Europe, 2008-01-28 [cit. 2016-11-29]. Dostupné online. (anglicky)