Seznam kulturních památek v Olomouci

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Olomouc v okrese Olomouc vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Bělidla[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q38040622)


Zvonice Olomouc Belidla.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18545/8-1734
Pam. katalog
MIS
Olomouc Libušina, Olomouc-Bělidla
49°35′55″ s. š., 17°17′2,32″ v. d.
zahrnuty:
 • zvonička, st. 19
 • mariánský sloup, pp. 200/1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Neředín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rodinný dům Karla a Milady Procházkových (Q31848630)


Rodinný dům Karla a Milady Procházkových (Olomouc), Rumunská č.p.180.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33253/8-2267
Pam. katalog
MIS
Olomouc Rumunská 180/5, Olomouc-Neředín
49°35′54,55″ s. š., 17°13′48,17″ v. d.
Rodinný dům Karla a Milady Procházkových

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q38040626)


Olomouc-Neředín, U Rytíře.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105654
Pam. katalog
MIS
Olomouc u nároží Neředínská – Letců, vedle restaurace U Rytíře, Letců 742/2a, Olomouc-Neředín, st. 167
49°35′36,77″ s. š., 17°13′19,89″ v. d.
Krucifix

Poznámka: MonumNet neuvádí ulici, ale jen parcelní číslo.
Památkově chráněno od 27. června 2015.

Krucifix (Q38040616)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105660
Pam. katalog
MIS
Olomouc Úvoz, křižovatka polních cest, pp. 547/1, Olomouc-Neředín
49°35′23,15″ s. š., 17°13′23,65″ v. d.
Krucifix

Poznámka: Parcelní číslo pp. 547/1 odpovídá celé délce ulice (cesty) Úvoz.
Památkově chráněno od 2. července 2015.

Ústřední hřbitov Neředín (Q27910350)


Crematorium in Olomouc 2.jpg
 
Kategorie Ústřední hřbitov Neředín na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11219/8-3863
Pam. katalog
MIS
Olomouc ústřední hřbitov, třída Míru (vstup u čo. 102 a 104), Olomouc-Neředín
49°35′50,84″ s. š., 17°13′9,4″ v. d.
Soubor hřbitovní architektury, hrobky, hroby:
 • židovská obřadní síň (st. 82)
 • evangelická obřadní síň (st. 83)
 • římskokatolická obřadní síň (st. 84)
 • krematorium (st. 163)
 • pohřebiště Rudé armády (pp. 478/2)
 • hrobka rodiny Primavesi (pp. 478/2)
 • hrobka Aloise Pallata (pp. 478/2)
 • hrobka rodiny Ottahalovy (pp. 478/2)
 • sousoší Smutek (pp. 478/2)
 • hrobka prof. Jana Rudolfa Demla (pp. 478/2),
 • hrob R. Promberga s kovaným křížem (pp. 478/2)
 • hrob Franze Kottase (pp. 478/2)
 • památník umučeným židovského vyznání (pp. 478/3)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pevnost XV - Neředín (Q38040554)


Neredin ukrepleniya2.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27455/8-1723
Pam. katalog
MIS
Olomouc vpravo od silnice na Topolany, Olomouc-Neředín
49°35′41,17″ s. š., 17°12′40,17″ v. d.
Pevnost XV. - Neředín
 • st. 1271: fort (eskarpa, poterny, hlavní valy, kasematy, dvojitá kaponiéra), reduit se šíjovou kaponiérou, šijové hradby
 • kontreskarpa se střeleckou galerií, pp. 429/2, 429/5, 429/6
 • dvojitá kaponiéra, pp. 429/2
 • batardeau, pp. 429/21
 • st. 823, 824, 1416 (vše bez staveb), pp. 429/7, 429/10, 429/20

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hejčín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dělnická kolonie (Q38040569)


Hejčín, Mrštíkovo náměstí 29 - 19.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14158/8-1739
Pam. katalog
MIS
Olomouc Mrštíkovo náměstí, jižní strana, Olomouc-Hejčín
49°36′17,43″ s. š., 17°14′36,28″ v. d.
Dům dělnické kolonie - soubor 25 domů (jižní strana náměstí)
 • Mrštíkovo náměstí 14/5
 • Mrštíkovo náměstí 15/7
 • Mrštíkovo náměstí 16/9
 • Mrštíkovo náměstí 44/11 (uveden jen ve výčtu parcel, ve výčtu adres chybí)
 • Mrštíkovo náměstí 222/13
 • Mrštíkovo náměstí 221/15
 • Mrštíkovo náměstí 17/19
 • Mrštíkovo náměstí 18/21
 • Mrštíkovo náměstí 19/23
 • Mrštíkovo náměstí 20/25
 • Mrštíkovo náměstí 21/27
 • Mrštíkovo náměstí 22/29
 • Mrštíkovo náměstí 23/31
 • Mrštíkovo náměstí 24/33
 • Mrštíkovo náměstí 25/35
 • Mrštíkovo náměstí 26/37
 • Mrštíkovo náměstí 27/39
 • Mrštíkovo náměstí 28/41
 • Mrštíkovo náměstí 29/43
 • Mrštíkovo náměstí 30/45
 • Mrštíkovo náměstí 31/47
 • Mrštíkovo náměstí 32/49
 • Mrštíkovo náměstí 33/51
 • Mrštíkovo náměstí 34/53
 • pozemek po zbořeném domu, st. 79/2
 • pp. 37/2

Poznámka: v označení památky je uvedeno 25 domů, ale výčet domovních čísel obsahuje jen 23 adres, ve výčtu parcel je u parcely st. 79/2 uvedeno, že dům je zbořen, oproti výčtu adres je ve výčtu parcel navíc uveden dům čp. 44.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatých Cyrila a Metoděje (Q12030705)


Kostel sv. Cyrila a Metodeje.jpg
 
Kategorie Church of Saints Cyril and Methodius (Olomouc) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26228/8-2958
Pam. katalog
MIS
Olomouc Cyrilometodějské náměstí, st. 294, Olomouc-Hejčín
49°36′9,5″ s. š., 17°13′59,61″ v. d.
Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Poznámka: MonumNet parcelu chybně přiřazuje ke katastrálnímu území Olomouc-město.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Chválkovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Poutní alej (Q27522585)


Kostel svaté Barbory - čelní pohled, Selské náměstí, Olomouc - Chválkovice.jpg
 
Kategorie Pilgrimage avenue Chválkovice - Svatý Kopeček na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40162/8-1741
Pam. katalog
MIS
Chválkovice Chválkovice, Samotišky, Svatý Kopeček
49°36′55,26″ s. š., 17°17′43,01″ v. d.
Alej poutní, včetně staveb a soch. Objekty v katastrálním území Chválkovice zmíněné v rozpisu parcel:
 • Chválkovice pp. 1420/3: socha sv. Jana Nepomuckého, v úrovni domu Selské nám. 31/38
 • Chválkovice st. 66: kostel svaté Barbory, Selské náměstí u domu Selské nám. 5/51
 • Chválkovice pp. 139/2: sousoší poutníka a anděla s reliéfem Panny Marie Svatokopecké, park u Švabinského ulice
 • Chválkovice pp. 139/2: kaplička, park u Švabinského ulice
 • Chválkovice pp. 1406/4: kříž, u východního konce parkoviště před domovem seniorů Švabinského 403/3

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pevnost II. (Q38040545)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14751/8-1719
Pam. katalog
MIS
Olomouc Chválkovice, st. 1001, 1003, pp. 173/1
49°37′2,41″ s. š., 17°17′28,18″ v. d.
Pevnost II.:
 • st. 1001: pevnost II.
 • st. 1003: novodobý strážní domek
 • pp. 173/1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Parní vodárna (Q38040539)


Parní vodárna, Chválkovice, Olomouc.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36135/8-2276
Pam. katalog
MIS
Olomouc Chválkovice 132, v lese, při cestě do Černovír
49°37′5,61″ s. š., 17°16′30,03″ v. d.
Vodárna parní

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hodolany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38040534)


Devotional pillar Hodolany.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33596/8-1733
Pam. katalog
MIS
Olomouc Tovární, st. 560/3, Olomouc-Hodolany
Boží muka z roku 1527 nebo z roku 1531 z maletínského pískovce jsou od roku 1973 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Na jejich místě v Tovární ulici je kopie, kterou vytvořil sochař Josef Stárek (1920-1996).

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Základy měšťanského domu (Q38040549)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24440/8-2965
Pam. katalog
MIS
Olomouc Wittgensteinova (144/12), pp. 987/3, Olomouc-Hodolany
Měšťanský dům - základové zdivo, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Salzerova reduta (Q38040588)


Městské opevnění - Salzerova reduta (Olomouc), pohled přes Moravu.JPG
 
Kategorie Salzerova reduta na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
86135/8-1729
Pam. katalog
MIS
Olomouc Holická, Olomouc-Hodolany
49°35′11,55″ s. š., 17°15′48,48″ v. d.
Městské opevnění - Salzerova reduta

Poznámka: MonumNet neuvádí rozpis parcel ani objektů.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Řepčín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Isidora (Q38040575)


Kaple sv. Isidora (Olomouc).JPG
 
Kategorie Chapel of Saint Isidore the Laborer (Olomouc) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32779/8-1760
Pam. katalog
MIS
Olomouc Řepčínská, st. 242, Olomouc-Řepčín
49°36′26,24″ s. š., 17°13′55,99″ v. d.
Kaple sv. Isidora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sýpka u čp. 30 (Q38040611)


Sýpka u čp. 30 (Olomouc).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28502/8-1762
Pam. katalog
MIS
Olomouc Zengrova 30/6, st. 62, Olomouc-Řepčín
49°36′29,39″ s. š., 17°14′3,59″ v. d.
Sýpka u čp. 30

Poznámka: MonumNet uvádí Zengerova místo Zengrova.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hospodářská budova usedlosti čp. 26 s náspím (Q38040584)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20723/8-1761
Pam. katalog
MIS
Olomouc Břetislavova 26/9, st. 57, Olomouc-Řepčín
49°36′31″ s. š., 17°14′6,08″ v. d.
Venkovská usedlost čp. 26, z toho jen: hospodářská budova s náspím

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38040560)


Řepčín, Křelovská, boží muka (01).jpg
 
Kategorie Column shrine in Řepčín, Křelovská na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51196/9-91
Pam. katalog
MIS
Olomouc u silnice směr Křelov (Křelovská, II/635), za obcí, pp. 1025/5, Olomouc-Řepčín
49°36′23,91″ s. š., 17°13′7,7″ v. d.
Boží muka

Památkově chráněno od 1. listopadu 2001.

Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q38040594)


Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého (Olomouc).JPG
 
Kategorie Column of Saint John of Nepomuk south of Křelov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27081/8-1841
Pam. katalog
MIS
Olomouc na křižovatce polní cesty Neředín - Křelov, pp. 601/6, Olomouc-Řepčín
49°36′9,64″ s. š., 17°11′53,36″ v. d.
Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: MonumNet uvádí „J obce“, ve skutečnosti se nachází asi 2,5 km západně od vsi Řepčín.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Klášterní Hradisko[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Klášter Hradisko (Q363709)


Klaster Hradisko-2.jpg
 
Kategorie Hradisko Monastery na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30199/8-1746
Pam. katalog
MIS
Olomouc Sušilovo náměstí 1/5, 2/1, 6, Olomouc-Klášterní Hradisko
49°36′20,23″ s. š., 17°15′54,58″ v. d.
Premonstrátský klášter Hradisko, s omezením: bez budov na parcelách č.: 1/2, 1/4, 1/6, 3/2, 5, 9, 10/1 hosp. budova, 10/2, 87, 90
 • bývalý klášter čp. 1, st. 1/1
 • areál staré zahrady, st. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 87, pp. 1/1, 1/4, 2/1, 2/2, 3/2
 • ohradní zeď, st. 1/2, 87, pp. 1/1, 1/4, 2/1, 2/2, 3/2
 • márnice, st. 1/3
 • kostel svatého Štěpána, st. 2
 • hospodářský dvůr čp. 2, st. 3/1
 • opatská zahrada, st. 3/2 a 5 (bez staveb), pp. 24/1, 24/3, pp. 37/3
 • ohradní zeď, st. 3/2, pp. 24/1, 24/3, pp. 37/3
 • brána I-II, pp. 37/3
 • letní refektář čp. 6, st. 10/1
 • Černá cesta, pp. 73, 74
 • jasanová alej při Černé cestě, části parcel pp. 19/1, 19/2, 19/4, 22/2, 22/3, 31/3, 31/10, 31/16 (celý), 31/21, 31/22, 31/25, 31/27, 31/28, 31/32
 • lípa srdčitá, pp. 25/2
 • lipová alej, pp. 36/1, 70/1, 71
 • kamenný kříž, pp. 70/1
 • most s balustrádou, pp. 39, 40, 71
 • příkop s opěrnou zdí, pp. 39, 40
 • sousoší sv. Jana Nepomuckého, pp. 39
 • poutní cesta, pp. 78/3, 79
 • ohradní zeď, pp. 129/6
 • st. 9, 10/2, 90, 267/1, 357, 358 (bez staveb), 359, pp. 25/4, 31/15, 36/2, 36/3, 36/4, 38/1, 38/2, 38/3, 41/1, 58/3 (část), 70/2, 70/3, 80/1, 86/2, 86/3, 86/5, 129/5 (část),

Poznámka: národní kulturní památka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lazce[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rodinný dům R. Schneidera (Q33521655)


Rodinný dům R. Schneidera (Olomouc), Černochova 10.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35869/8-3134
Pam. katalog
MIS
Olomouc Černochova 184/10, Olomouc-Lazce
49°36′3,1″ s. š., 17°15′35″ v. d.
Rodinný dům R. Schneidera

Památkově chráněno od 27. května 1991.

Rodinný dům Vladimíra Müllera (Q33521647)


Rodinný_dům_Vladimíra_Müllera_(Olomouc),_Černochova_6.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21515/8-3133
Pam. katalog
MIS
Olomouc Černochova 148/6, Olomouc-Lazce
49°36′2,32″ s. š., 17°15′36,81″ v. d.
Rodinný dům Vladimíra Müllera

Památkově chráněno od 27. května 1991.

Dlouhá 8 (Q33521640)


Vila (Olomouc), Dlouhá č.p. 110.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22903/8-3147
Pam. katalog
MIS
Olomouc Dlouhá 110/8, Olomouc-Lazce
49°36′0,32″ s. š., 17°15′33,4″ v. d.
Vila

Památkově chráněno od 29. května 1991.

Pavlovičky[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha Panny Marie (Q38040601)


Olomouc_PM.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27084/8-1757
Pam. katalog
MIS
Olomouc Pavlovická, před domem čp. 44, pp. 97/1, Olomouc-Pavlovičky
49°36′14,44″ s. š., 17°16′46,74″ v. d.
Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Holice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pevnost VIII - Holice (Q38040606)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23725/8-1721
Pam. katalog
MIS
Olomouc při Lučním rybníku, Olomouc-Holice
49°33′36,16″ s. š., 17°16′37,63″ v. d.
Pevnost VIII. - Holice, část stojící a archeologické stopy
 • fragment obvodového zemního valu původního fortu, parc. 1794/1
 • parc. 1791/1, 1792/2, 1793/6

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Droždín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q37181916)


Kaplička (Droždín).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14420/8-1798
Pam. katalog
MIS
Droždín při cestě na Sv. Kopeček, parc. 1464
49°37′26,22″ s. š., 17°20′12,81″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lošov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pevnost Radíkov 2 (Q37466368)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37310/8-1718
Pam. katalog
MIS
Lošov les, Kopeček
49°38′35,89″ s. š., 17°22′10,73″ v. d.
Pevnost Radíkov 2

Poznámka: Rozpis parcel uveden v MonumNetu
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Nedvězí[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Nejsvětější Trojice (Q37990501)


Olomouc-Nedvězí, kaple Nejsvětější Trojice, z boku.jpg
 
Kategorie Chapel of the Holy Trinity in Nedvězí (Olomouc) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34226/8-2621
Pam. katalog
MIS
Nedvězí náves, st. 46
49°33′25,5″ s. š., 17°12′42,89″ v. d.
Kaple Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Smírčí kříž (Q37990497)


Olomouc-Nedvězí, smírčí kříž.jpg
 
Kategorie Penitence cross in Olomouc na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25031/8-1901
Pam. katalog
MIS
Nedvězí u silnice do Slavonína, u pomníku obětem světové války, pp. 88
49°33′27,89″ s. š., 17°12′56,1″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Topolany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Božského Srdce Páně (Q38148531)


Olomouc-Topolany,_kaple.jpg
 
Kategorie Chapel of Sacred Heart (Topolany) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50701/9-74
Pam. katalog
MIS
Topolany Bílkova, parc. 202
49°35′15,53″ s. š., 17°10′48,05″ v. d.
Kaple Božského Srdce Páně

Památkově chráněno od 12. prosince 2000.

Smírčí kříž (Q38148529)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15595/8-1982
Pam. katalog
MIS
Topolany při domu čp. 9, Nedbalova, Bílkova, parc. 51
49°35′6,2″ s. š., 17°10′48,06″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]