Seznam kulturních památek na Žižkově (Praha)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Mapa všech zeměpisných souřadnic z článku na OSM
Mapa všech zeměpisných souřadnic z článku na Google Maps
Export všech souřadnic v článku ve formátu KML

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Žižkov v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Vinohrady, Žižkov a Vršovice jsou od roku 1993 městskou památkovou zónou.[1]

Praha 3[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vila Tereza (Q24459654)


Praha Zizkov Vila Tereza 2.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40964/1-1795
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Italská 438/36, Vozová 438/1
50°4′56,04″ s. š., 14°26′23,94″ v. d.
Vila Tereza:
 • vila čp. 438, parc. 21
 • vrátnice, parc. 22
 • zahrada, ohradní zeď, parc. 23, 24
 • plastika, parc. 24

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Všeobecný penzijní ústav – Dům odborových svazů (Q11863357)


Pojišťovna - Všeobecný penzijní ústav (Žižkov).JPG
 
Kategorie Dům odborových svazů na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40245/1-1327
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov náměstí Winstona Churchilla 1840/1, 1800/2, 1839/3, Siwiecova 1839/1, U Rajské zahrady 1839/24 a 26, Seifertova 1840/2, 4, 6, 8
50°5′4,55″ s. š., 14°26′31,12″ v. d.
Pojišťovna - Všeobecný penzijní ústav, budovy čp. 1800, 1839, 1840

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Seifertova 5 se zahradou


Činžovní_dům_s_navazující_terasovitou_zahradou_(Žižkov).JPG
 
Kategorie Seifertova 5 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100272
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Seifertova 571/5
50°5′8,58″ s. š., 14°26′23,55″ v. d.
Činžovní dům s navazující terasovitou zahradou na parc. 352

Památkově chráněno od .

Řehořova 12


Činžovní_dům_(Žižkov)_-_Řehořova_997.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101037
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Řehořova 997/12
50°5′9,9″ s. š., 14°26′29,97″ v. d.
Činžovní dům

Památkově chráněno od .

Soubor staveb Pražské spojovací dráhy, Státní dráhy a Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy (Q30234166)


Bývalá Hrabovská spojka, u Křenovky.jpg
 
Kategorie Soubor staveb Pražské spojovací dráhy, Státní dráhy a Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100617
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Koněvova 355/196, Příběnická 2865/3, Husitská 42/22, Prvního pluku 81/2a, Trocnovská 81/2a, Pernerova 36/2 a tři tratě
50°5′13,04″ s. š., 14°26′28,02″ v. d.
Jiná dopravní stavba - kolejiště, pozemky a doprovodné železniční stavby. Pražská spojovací dráha, Státní dráha, Turnovsko-kralupsko-pražská dráha:
 • Hrabovská spojka (Pražská spojovací dráha):
  • násep s klenutým podchodem (zazděný vstup do suterénních prostor západně od usedlosti Krenovka, klenutý podchod severně od měnírny, v MIS je vyznačena v MonumNetu nezmíněná dílna na parc. 4421/5 severně od východního konce měnírny), parc. 4421 (parcela tohoto čísla neexistuje, 5 dílů parcel má odvozená čísla: jde víceméně o pozemky Hrabovské spojky mezi Seifertovou a Koněvovou ulicí)
  • parc. 4423, pozemek na jižní straně Hrabovské spojky pod Příběnickou ulicí, hradlové stavědlo zaniklé po roce 2003 50°5′12,42″ s. š., 14°26′23,98″ v. d.
  • budova, parc. 4424, na jižní straně Hrabovské spojky pod Příběnickou ulicí, u dokumentu v MIS zmiňována jako „budova při opěrné zdi trati“, účel budovy není pojmenován 50°5′12,79″ s. š., 14°26′26,05″ v. d.
  • usedlost Krenovka (Husitská 42/22), parc. 4425/1, budova na severní straně Hrabovské spojky u Husitské ulice 50°5′13,83″ s. š., 14°26′28,16″ v. d.. Staroměstský měšťan Kren zde založil v roce 1820 na popravišti u kaple sv. Dismase sad s hostincem. Kaple byla zbořena roku 1845. Usedlost počátkem 20. století splynula s areálem nádraží.
  • budova s měnírnou Křenovka (Koněvova 355/196, Husitská, přečíslováno na Příběnická 2865/3 – v klínu souběhu Vítkovské trati a Hrabovské spojky), parc. 4426 (parcela tohoto čísla neexistuje, 3 díly parcel pod uvedenou budovou mají odvozená čísla 4426/1, 4426/2, 4426/3) 50°5′12,68″ s. š., 14°26′29,7″ v. d.
 • Vítkovská trať (Turnovsko-kralupsko-pražská dráha):
  • most, parc. 4/1 (neidentifikováno, parcela tohoto čísla neexistuje) V mapě MIS je vyznačen most Vysoká Hrabovka přes Husitskou ulici, na parcele 4350. 50°5′13,06″ s. š., 14°26′41,26″ v. d.
  • tunel, MonumNet uvádí parc. 4422/2, což je jižní strana Husitské ulice u mostu Vysoká Hrabovka, na mapě MIS ale není v těchto místech žádný objekt vyznačen. V MIS je uveden tunel pod Vítkovem na Turnovsko-kralupské dráze. 50°5′22,59″ s. š., 14°27′39,08″ v. d.
 • Státní dráha
  • opěrná zeď náspu, parc. 4428/1, pozemek státní dráhy (011) od ulice Trocnovská/Prvního pluku po severním úpatí Vítkova až k podchodu u Sluncové, parc. 4428/4 pod budovou Pernerova 2819/2a, která v MonumNetu není zmíněna.
  • objekt (Prvního pluku 81/2a, Trocnovská 81/2a), parc. 4431, severně od Státní dráhy (011). Podle komentáře u fotografie v MIS prošel dům po roce 2006 přestavbou. 50°5′19,29″ s. š., 14°26′36,45″ v. d.
  • drážní domek (Pernerova 36/2), parc. 4433/1, 4433/2, na severní starně spojovacího oblouku ze Státní dráhy (011) na Negrelliho viadukt 50°5′21,49″ s. š., 14°26′44,34″ v. d.

Památkově chráněno od .

Usedlost Miranka a divadlo Ponec (Q28974548)


Divadlo Ponec, z Trocnovské.jpg
 
Kategorie Miranka na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101600
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Husitská 70/24, 899/24a
50°5′13,31″ s. š., 14°26′34,48″ v. d.
Venkovská usedlost Miranka:
 • budova čp. 70, komín, parc. 395/1. Komín o výšce 25 metrů z roku 1888 má kruhový dřík realizovaný z obloukových plných cihel. Těchto kruhových profilů je z období 19. století zachováno velmi málo.
 • pův. výrobní hala čp. 899, parc. 395/2, později přestavěná na kino, nyní Divadlo Ponec

Usedlost Miranka čp. 3 a 4 patřila k vinici mezi dnešní Trocnovskou ulicí a Kostnickým náměstím, v místech Kostnického náměstí byla velká zahrada s glorietem. V 19. století v místě usedlosti zřídil Josef Halla továrnu na výrobu náhražky kávy a řepkového oleje, kterou posléze převzala firma Stabenow, vyrábějící zařízení pro cukrovary a pivovary. Koncem 19. století byla na místě usedlosti postavena slévárna a kovovýroba Rudolf Stabenow – Metallwaren. Firma začínala v roce 1860 jako mědikovectví, od roku 1887 vznikal areál továrních budov, který obstoupil klasicistní viniční usedlost Miranku, upravenou pro potřeby administrativy. V roce 1906 se výroba přesunula do Čelákovic, továrna byla zrušena (na části parcely byly postaveny čtyři kubistické domy (čp. 753, které původně patřilo továrně, a čp. 1249, 1251 a 1253) a roku 1910 začal František Ponec ve Stabenovce v jedné ze zachovaných hal provozovat biograf s názvem Royal Bioskop. Zřejmě architekt Karel Mašek před halu představil trojdílné průčelí. V letech 1929–1946 jej provozovala žižkovská obec pod názvem Městské bio Žižkov, v letech 1946–1968 byl provozován pod názvem Bio Ponec, poté zde až do roku 1997 byl sklad Filmového podniku hl. m. Prahy. V letech 1997–2001 jej Michael Klang a občanské sdružení Tanec Praha rekonstruovali na taneční divadlo Ponec.[1]
Památkově chráněno od .

Husitská 26


Činžovní_dům_(Žižkov)_-_Husitská_1249.jpg
 
Kategorie Husitská 26 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10573/1-2231
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Husitská 1249/26
50°5′13,79″ s. š., 14°26′35,85″ v. d.
Činžovní dům

Památkově chráněno od .

Husitská 28


Činžovní dům Husitská 28 (Žižkov).jpg
 
Kategorie Husitská 28 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13123/1-2214
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Husitská 1251/28
50°5′13,69″ s. š., 14°26′36,58″ v. d.
Činžovní dům

Památkově chráněno od .

Husitská 32


Činžovní_dům_(Žižkov)_-_Husitská_753.JPG
 
Kategorie Husitská 32 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10070/1-2221
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Husitská 753/32
50°5′13,32″ s. š., 14°26′38,28″ v. d.
Činžovní dům

Památkově chráněno od .

Usedlost Hrabovka (Q29017132)


Venkovská usedlost - předměstská, Hrabovka (Žižkov).JPG
 
Kategorie Hrabovka (Žižkov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51129/1-2281
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Trocnovská 1/2
50°5′15,6″ s. š., 14°26′36,07″ v. d.
Předměstská venkovská usedlost Hrabovka. Vinice Červený lis se rozkládala kolem dnešní Trocnovské ulice od paty Vítkova po Wilsonovu třídu. Usedlost z pozůstalosti koupil staroměstský knihkupec Martin Neureutter a ten ji časem prodal Josefu Hrabovi, bývalému hoteliérovi v Saském dvoře v Praze, který zde od roku 1850 provozoval restauraci pod názvem Hrabova zahrada, který zlidověl pod názvem Hrabovka. Ve 40. letech 19. století se zde pořádaly i bály a taneční zábavy. Restaurace byla zbořena při stavbě kolejiště Masarykova nádraží. Zachován zůstal malý domek, kde byla škola strojvedoucích a později tiskárna jízdenek.[2] Do 40. let 20. století zde byla také železniční zastávka Hrabovka, ke které vedly schody před tehdejším železničním mostem Malá Hrabovka v Trocnovské ulici.

Památkově chráněno od .

Muzeum odboje a armády ČR (Q15076006)


U památníku, Armádní muzeum Žižkov.jpg
 
Kategorie Armádní muzeum Žižkov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41083/1-1871
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov U památníku 1600/2
50°5′15,78″ s. š., 14°26′42,53″ v. d.
Muzeum odboje a armády ČR

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Vyhlídkový altán


Altán - vyhlídkový altán (Žižkov).JPG
 
Kategorie Vyhlídkový altán (Vítkov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40236/1-1322
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov vrch Vítkov
50°5′18,56″ s. š., 14°26′51,47″ v. d.
Vyhlídkový altán

Poznámka: součást národní kulturní památky
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Národní památník na Vítkově (Q3333173)


Památník Národní památník (Žižkov).JPG
 
Kategorie Národní památník na Vítkově na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11742/1-1328
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov vrch Vítkov, U památníku 1900
50°5′18,73″ s. š., 14°27′ v. d.
Památník Národní památník:
 • Národní památník čp. 1900, socha Žižky, parc. 407
 • kašna, parc. 409
 • parc. 405 (část)
 • parc. 406 (součást památky 40236/1-1322 (PkMnMISSezObr))

Poznámka: národní kulturní památka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Klášter karmelitánů s kostelem svaté Anny (Q12030593)


Kostel sv. Anny na Žižkově.jpg
 
Kategorie Church of Saint Anne (Žižkov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54878/1-2303
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Ostromečská 1268/6, Jeseniova
50°5′14,03″ s. š., 14°27′39,86″ v. d.
Klášter karmelitánů s kostelem sv. Anny:
 • budova bývalého kláštera čp. 1268, parc. 2020
 • kostel sv. Anny, parc. 2022

Památkově chráněno od .

Sokolovna


Koněvova 19 a 17, sokolovna.jpg
 
Kategorie Sokol house in Žižkov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100737
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Koněvova 929/17 a 19
50°5′15,79″ s. š., 14°27′20,18″ v. d.
Tělocvična - sokolovna

Památkově chráněno od .

Lidový dům Žižkov


Společenský dům - Lidový dům Žižkov (Žižkov).JPG
 
Kategorie Lidový dům (Žižkov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40962/1-1794
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Roháčova 132/15
50°5′12,17″ s. š., 14°27′16,72″ v. d.
Společenský dům - Lidový dům Žižkov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Koněvova 2


Činžovní dům (Žižkov) - Koněvova 605.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100663
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Chlumova 605/32, Koněvova 605/2
50°5′14,1″ s. š., 14°27′10,97″ v. d.
Činžovní dům

Památkově chráněno od .

Husitská 41


Činžovní dům Husitská 41 (Žižkov).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40241/1-1325
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Husitská 89/41, U božích bojovníků 89/1
50°5′13,23″ s. š., 14°26′58,34″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Žižkovské divadlo (Q10296088)


Divadlo - Žižkovské T. G. M. (Žižkov).JPG
 
Kategorie Žižkovské divadlo Járy Cimrmana na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100392
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Štítného 520/5
50°5′8,02″ s. š., 14°26′57,09″ v. d.
Divadlo - Žižkovské T. G. M.

Památkově chráněno od .

Kostel svatého Prokopa (Q1296673)


Kostel svatého Prokopa (Žižkov).jpg
 
Kategorie Church of Saint Procopius, Žižkov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40234/1-1321
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Sladkovského náměstí, parc. 1155
50°5′2,66″ s. š., 14°27′2,3″ v. d.
Kostel sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Základní škola Jaroslava Seiferta


Základní_škola_J._Seiferta_(Žižkov).JPG
 
Kategorie Základní škola Jaroslava Seiferta na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100276
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Vlkova 800/31, Krásova 800/18, Příbyslavská 800/1
50°5′1,23″ s. š., 14°26′50,56″ v. d.
Základní škola J. Seiferta

Památkově chráněno od .

Socha svatého Jana Nepomuckého


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103479
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov ve dvoře domu Krásova 1841/4
50°4′56,75″ s. š., 14°26′52,72″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého s dvěma kamennými sokly po stranách

Památkově chráněno od .

Švehlova kolej s kinem


Studentská kolej - bývalá Švehlova kolej s kinem (Žižkov).JPG
 
Kategorie Švehlova kolej na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100806
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Slavíkova 1499/22, Křížkovského 1499/2
50°4′50,16″ s. š., 14°26′49,43″ v. d.
Studentská kolej - Švehlova kolej s kinem

Památkově chráněno od .

Městská telefonní ústředna


Fibiška.jpg
 
Kategorie Meziměstská telefonní ústředna (Praha) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41081/1-1870
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Fibichova 1500/19 a 21, Křížkovského 1500/17, Kubelíkova 1500/20
50°4′54,92″ s. š., 14°26′56,76″ v. d.
Městská telefonní ústředna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Chvalova 4


Činžovní dům (Žižkov) - Chvalova 1222.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100858
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Chvalova 1222/4
50°4′57,59″ s. š., 14°27′1,09″ v. d.
Činžovní dům

Památkově chráněno od .

Obchodní akademie Kubelíkova


Střední škola (Žižkov) - Kubelíkova.jpg
 
Kategorie Obchodní akademie Kubelíkova na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100805
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Kubelíkova 1221/37
50°4′56,79″ s. š., 14°27′4,25″ v. d.
Střední škola

Památkově chráněno od .

Starý židovský hřbitov (Q127697)


Old Jewish Cemetery in Žižkov, Prague 05.JPG
 
Kategorie Old Jewish cemetery in Žižkov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40248/1-1329
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Fibichova, parc. 1361/2, 1361/3, 1361/6, 1362
50°4′54,01″ s. š., 14°27′3,06″ v. d.
Starý židovský hřbitov:
 • hřbitov, parc. 1361/2, 1361/3, 1361/6, 1362
 • ohradní zeď, parc. 1361/2, 1361/3
 • hrobka Fridricha Efraima, parc. 1361/2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Kostel Povýšení svatého Kříže – Atrium (Q12030526)


Kostel sv. Kříže (Žižkov) 2.jpg
 
Kategorie Atrium Žižkov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40239/1-1324
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Čajkovského 12/12a
50°4′54,82″ s. š., 14°27′11,25″ v. d.
Kostel Povýšení sv. Kříže:
 • kostel, parc. 1411
 • bývalý hřbitov, parc. 1412/4

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Národní dům – hotel Theatrino


Praha, hotel Theatrino.jpg
 
Kategorie Hotel Theatrino na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50523/1-2276
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Bořivojova 1216/53
50°5′ s. š., 14°27′9,34″ v. d.
Společenský dům Národní dům (dnes hotel Theatrino)

Památkově chráněno od .

Táboritská 4


Činžovní dům (Žižkov) - Táboritská 469.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51992/1-2299
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Táboritská 469/4
50°5′1,26″ s. š., 14°27′13,41″ v. d.
Činžovní dům

Památkově chráněno od .

Radnice


Žižkovská radnice, z Lupáčovy.jpg
 
Kategorie Town hall of Žižkov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41079/1-1869
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Havlíčkovo náměstí 700/9, Lipanská 700/13
50°5′4,63″ s. š., 14°27′14,64″ v. d.
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Pomník Karla Havlíčka Borovského (Q26237877)


Pomník Karla Havlíčka Borovského (Žižkov).JPG
 
Kategorie Statue of Karel Havlíček Borovský in Žižkov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44572/1-1323
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Havlíčkovo náměstí, parc. 774
50°5′6,4″ s. š., 14°27′15,3″ v. d.
Pomník Karla Havlíčka Borovského

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Betlémská kaple na Žižkově (Q11140435)


Betlémská kaple na Žižkově.jpg
 
Kategorie :Betlémská kaple (Žižkov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41352/1-2054
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov ve dvoře domu Prokopova 216/4, parc. 830, 831
50°5′10,28″ s. š., 14°27′15,65″ v. d.
Betlémská kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Usedlost Bezovka (Q29053210)


Prokopova, vila Bezovka.jpg
 
Kategorie Bezovka (Žižkov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51977/1-2287
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Prokopova 2849/2a
50°5′5,58″ s. š., 14°27′24,26″ v. d.
Venkovská usedlost Bezovka, bez přístavby

Památkově chráněno od .

Rodinný dům S. K. Neumanna


Rodinný dům S. K. Neumanna (Žižkov), Praha 3, Chelčického 41, Žižkov.JPG
 
Kategorie Chelčického 41 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40960/1-1793
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Chelčického 45/41
50°5′2,68″ s. š., 14°27′32,85″ v. d.
Rodinný dům S. K. Neumanna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Měšťanská škola


Základní škola Lupáčova.jpg
 
Kategorie Základní škola Lupáčova na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100821
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Chelčického 1200/18, Lupáčova 1200/1 a 3, Táboritská 1200/21
50°4′58,21″ s. š., 14°27′21,93″ v. d.
Střední škola - bývalá obecní měšťanská škola

Památkově chráněno od .

Trojdům Radhošťská 18–22


Činžovní dům - trojdům (Žižkov), Praha 3, Radhošťská 20, Žižkov - detail.JPG
 
Kategorie Radhošťská 18 - 22 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40243/1-1326
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Radhošťská 1623/18, 20, 22
50°4′47,91″ s. š., 14°27′22,39″ v. d.
Činžovní dům - trojdům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Baranova 4


Činžovní dům (Žižkov), Praha 3, Baranova 4, Žižkov.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100820
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Baranova 1901/4
50°4′41,18″ s. š., 14°27′30,27″ v. d.
Činžovní dům

Památkově chráněno od .

Kostel svatého Rocha (Q3566053)


Kostel sv. Rocha (Žižkov) 1.jpg
 
Kategorie Kostel svatého Rocha (Žižkov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40232/1-1320
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Olšanská, Olšanské náměstí, parc. 4319, 4318, 4320
50°4′56,68″ s. š., 14°27′36,1″ v. d.
Kostel sv. Rocha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Olšanské hřbitovy (Q2661974)


Praha, Vinohrady, Olšanské hřbitovy.jpg
 
Kategorie Olšanské hřbitovy na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11741/1-1331
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Vinohradská 1835/153, 2753/153a, 2773/153b, 2807/153c, 71/155, 949/157, Jana Želivského, Jičínská
50°4′50,33″ s. š., 14°28′ v. d.
Olšanské hřbitovy:
 • Blok mezi ulicemi Jičínská a Jana Želivského
  • II. hřbitov, ohradní zeď, parc. 4317 (severozápadní roh), brána 2 (k svatému Rochu), brána 1 (do Jičínské)
  • III. hřbitov, ohradní zeď, parc. 4315/1 (u Jičínské, jižně od II. hřbitova, severně od OC Flora)
  • IV. hřbitov, parc. 4310/1 (u Vinohradské, východně od OC Flora). MonumNet v rozpisu parcel u této parcely uvádí pouze starou vrátnici, neuvádí hřbitov. V jižní části je brána do Vinohradské ulice, u ní domek policie a stará vrátnice. Parc. 4310/3 bez staveb.
  • kaple – hrobka Eissnera z Eissensteinu (v severozápadním rohu IV. hřbitova), parc. 4316
  • V. hřbitov, ohradní zeď, parc. 4309 (u Olšanské, východně od hřbitova II), brána k Olšanské, brána mezi II. a V. hřbitovem, brána mezi V. a VI. hřbitovem,
  • VI. hřbitov, ohradní zeď, parc. 4306
  • obřadní síň na VI. hřbitově (Vinohradská 71/155), parc. 4307
  • VII., VIII., IX. hřbitov, ohradní zeď, parc. 4303 a 4300/1 (IX. hřbitov jižní část u Vinohradské a brána do ul. Jana Želivského, VII. severozápadní část parcely, VIII. severovýchodní část parcely)
  • správní objekt – obchod (Vinohradská 2773/153b), parc. 4308/2, u VI. hřbitova
  • správní objekt, parc. 4308/7, u VI. hřbitova
  • správní objekt – obchod (Vinohradská 2753/153a), parc. 4308/6, u VI. hřbitova
  • správní objekt (Vinohradská 1835/153), parc. 4308/1, u VI. hřbitova
  • hlavní brána, parc. 4308/1, u IX. hřbitova
  • správní objekt (Vinohradská 2807/153c), parc. 4308/3, u IX. hřbitova
  • vrátnice u ul. Jana Želivského, parc. 4300/7
  • I. obecní hřbitov, ohradní zeď, parc. 4306, jihovýchodní roh západního bloku hřbitovů (roh Vinohradské a Jana Želivského), vrátnice při obřadní síni
  • obřadní síň – kaple na I. obecním hřbitově (Vinohradská 949/157), parc. 4304
 • Blok východně od ulice Jana Želivského
  • vrátnice u ulice Jana Želivského, parc. 4274/2
  • X. hřbitov, v severní části parcely areál čestných pohřebišť vojáků Commonwealthu, ohradní zeď, parc. 4274/1, národní kulturní památka
  • II. obecní hřbitov, v severní části parcely areál čestných pohřebišť sovětských a bulharských vojáků a hroby padlých v Pražském květnovém povstání, Jan Šverma, Jožka Jabůrková a Julius Fučík, v jihozápadní části parcely čestné pohřebiště příslušníků I. odboje, ohradní zeď, parc. 4275, národní kulturní památka
  • pravoslavný kostel Zesnutí Matky Boží, parc. 4289
  • hřbitov, ohradní zeď, parc. 4276/1 a 4277/3, východní cíp východního bloku hřbitovů

Poznámka: Vojenská čestná pohřebiště jsou národní kulturní památkou.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Q2661974)


Pravoslavný Uspenskij chrám.JPG
 
Kategorie Church of the Dormition (Žižkov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11741/1-1331
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Olšanské hřbitovy, ve středu východní části (u ulic Jana Želivského a U nákladového nádraží), parc. 4289
50°4′53,5″ s. š., 14°28′32,04″ v. d.
Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice

Poznámka: Součást kulturní památky Olšanské hřbitovy
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Nový židovský hřbitov (Q932942)


Praha, Vinohrady, Židovské hřbitovy.JPG
 
Kategorie New Jewish Cemetery (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40250/1-1330
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Izraelská 712/1
50°4′45,69″ s. š., 14°28′23,85″ v. d.
Nový židovský hřbitov:
 • hřbitov, parc. 4287, 4288, 4290, 4292
 • náhrobky, parc. 4287, 4288
 • ohradní zeď, parc. 4287, 4288, 4292
 • hlavní brána, brána I, brána II, parc. 4288
 • brána III, parc. 4288, 4287
 • obřadní síň čp. 712, parc. 4291

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Hlavní budova nákladového nádraží Žižkov (Q12041555)


Nákladové nádraží Žižkov v roce 2011.jpg
 
Kategorie Main building of Praha-Žižkov freight station na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105038
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Žižkov Jana Želivského 2200/2
50°5′3,56″ s. š., 14°28′17,38″ v. d.
Nákladové nádraží Žižkov. Hlavní budova čp. 2200 a podzemní část jižního křídla hlavní budovy.[2][3]

Památkově chráněno od .

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Městská památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice, č. 2208, MonumNet
 2. Budova na žižkovském nákladovém nádraží v Praze se stala památkou, idnes.cz, 11. 3. 2013, ab (Aleš Berný)
 3. Nákladové nádraží Žižkov v Praze je definitivně kulturní památkou, Rozhlas.cz, 11. 3. 2013, ČTK

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]