Seznam chráněných území v okrese Příbram

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Příbram aktuální k roku 2018, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Příbram.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
5953 Součástí PP je i Velký rybník u Voznice PP Andělské schody &0000000000000173.240000173,24
Kategorie „Andělské schody (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bohatá škála mokřadních, vysýchavých a suchomilných lučních společenstev doplněná zachovalými lesními společenstvy s převahou listnatých dřevin, místy s vysokým podílem jedle, stanoviště modráska očkovaného 49°49′22″ s. š., 14°13′7″ v. d.
2155 Louka v PR Andělské schody od silnice PR Andělské schody &0000000000000013.25000013,25
Kategorie „Andělské schody“ na Wikimedia Commons
Ochrana a uchování komplexu dvou lesních luk s bohatým výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin, včetně výskytu vzácných a ohrožených druhů hmyzu a plazů 49°49′29″ s. š., 14°13′34″ v. d.
5862 PP Bezděkovský lom 2.JPG PP Bezděkovský lom &0000000000000002.0459002,0459
Kategorie „Bezděkovský lom“ na Wikimedia Commons
čolek velký, čolek obecný, čolek horský, ropucha obecná, ropucha zelená, skokan zelený, ještěrka obecná, slepýš křehký, bělolist rolní, sléz velkokvětý 49°34′20″ s. š., 13°53′23″ v. d.
5804 hojné porosty blatouchů bahenních v PP Bohostice PP Bohostice &0000000000000008.3700008,37
Kategorie „Bohostice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Modrásek bahenní a jeho stanoviště 49°36′12″ s. š., 14°7′50″ v. d.
6018 Třemošná, Malá Třemošná a Dubová hora CHKO Brdy &0000000000034499.34270034 499,3427
Kategorie „CHKO Brdy“ na Wikimedia Commons
Harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi 49°41′13″ s. š., 13°55′13″ v. d.
5950 Holubovský rybník na území PP PP Březnice - Oblouček &0000000000000016.86000016,86
Kategorie „Březnice - Oblouček“ na Wikimedia Commons
Soustava rybníků obklopených mokřady s výskytem silně ohrožené kuňky obecné 49°32′33″ s. š., 13°57′58″ v. d.
6084 Park v Dobříši PP Dobříšský park &0000000000000037.24000037,24
Kategorie „Dobříšský park“ na Wikimedia Commons
Evropsky významná lokalita s výskytem chráněných živočichů např. páchník hnědý (Osmoderma eremita) a cenných rostlinných společenstev 49°46′33″ s. š., 14°10′48″ v. d.
5830 Zámek Dobříš, jenž je významnou letní kolonií netopýra velkého PP Dobříšský zámek &0000000000000000.5000000,5
Kategorie „Zámek Dobříš“ na Wikimedia Commons
Letní kolonie kriticky ohroženého netopýra velkého[1][2] 49°46′55″ s. š., 14°10′45″ v. d.
5951 Dražská Koupě z dronu PP Dražská Koupě &0000000000000008.7000008,7
Kategorie „Dražská Koupě“ na Wikimedia Commons
Rybník a přilehlé mokřady s výskytem silně ohrožené kuňky obecné 49°30′57″ s. š., 13°54′46″ v. d.
2484 Drbákov - Albertovy skály NPR Drbákov - Albertovy skály &0000000000000061.03000061,03
Kategorie „Drbákov - Albertovy skály (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Společenstva skalnatých úbočí v údolí řeky Vltavy ve Středním Povltaví, tvořená přirozenými lesními společenstvy se zastoupením tisu červeného (Taxus baccata) a společenstvy skalní stepi výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°43′27″ s. š., 14°22′10″ v. d.
2499 Původní brdský les PR Getsemanka &0000000000000056.64000056,64
Kategorie „Getsemanka I. a II.“ na Wikimedia Commons
Horské bučiny, olšiny a suťové lesy, reprezentativní druhy lišejníků, rostlin a živočichů 49°35′45″ s. š., 13°45′33″ v. d.
5952 Pohled na jeden z malých rybníků na lokalitě PP Horní a Dolní obděnický rybník &0000000000000033.93000033,93
Kategorie „Horní a Dolní obděnický rybník“ na Wikimedia Commons
udržení populace kuňky obecné 49°33′33″ s. š., 14°22′5″ v. d.
5835 Horní solopyský rybník u Solopysk na Sedlčansku PP Horní solopyský rybník &0000000000000020.54000020,54
Kategorie „Horní solopyský rybník“ na Wikimedia Commons
udržení populace kuňky obecné 49°39′19″ s. š., 14°23′30″ v. d.
1132 Severní okraj rezervace od silnice PR Hradec &0000000000000045.92000045,92
Kategorie „Hradec (Hřebeny)“ na Wikimedia Commons
Výrazný hřbet v Hřebenech s přirozenými porosty 49°49′19″ s. š., 14°7′5″ v. d.
124 Skalní výchozy v PP Hřebenec PP Hřebenec &0000000000000009.7600009,76
Kategorie „Hřebenec“ na Wikimedia Commons
Vypreparovaný skalní výchoz, tvořící význačný geomorfologický prvek s porostem reliktního boru 49°34′42″ s. š., 13°45′59″ v. d.
Vrchol Stožce PřP Hřebeny &0000000000018400.00000018 400
Kategorie „Natural park Brdy-Hřebeny“ na Wikimedia Commons
49°50′25″ s. š., 14°8′ v. d.
637 Pohled na viklan tzv. Husova kazatelna PP Husova kazatelna &0000000000000009.0700009,07
Kategorie „Husova kazatelna“ na Wikimedia Commons
Ojedinělý viklan na Sedlčansku 49°34′5″ s. š., 14°21′43″ v. d.
5692 rybník Jezero tvoří ústřední část PP Jablonná - mokřad PP Jablonná - mokřad &0000000000000013.21000013,21
Kategorie „Jablonná - mokřad“ na Wikimedia Commons
Mokřadní společenstva s výskytem obojživelníků jako kuňka obecná (Bombina bombina), čolek obecný (Triturus vulgaris), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan zelený (Pelophylax esculentus) a ropucha obecná (Bufo bufo) 49°39′32″ s. š., 14°9′8″ v. d.
5833 Trkovské jezero PP Jezera &0000000000000005.0200005,02
Kategorie „Jezera (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kuňka obecná a její biotop 49°36′16″ s. š., 14°25′27″ v. d.
2249 PR Jezero u Dublovic PR Jezero &0000000000000007.0900007,09
Kategorie „Jezero (Dublovice)“ na Wikimedia Commons
Rybník s bohatým výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů hmyzu, obojživelníků, plazů a ptáků, dále k ochraně významného hnízdiště ptactva a ochraně biodiverzity společenstev v krajině 49°40′46″ s. š., 14°21′43″ v. d.
5661 PP Jezírko u Dobříše PP Jezírko u Dobříše &0000000000000004.2000004,20
Kategorie „Jezírko u Dobříše (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Defilé slabě regionálně metamorfovaných mořských sedimentů svrchnoproterozoického stáří (střídání prachovců, drob a břidlic) s ukázkově vyvinutými výchozy dobříšských slepenců; ochrana společenstev rostlin a živočichů i jednotlivých druhů 49°46′13″ s. š., 14°9′52″ v. d.
186 Kosova Hora (přírodní památka) PP Kosova Hora &0000000000000016.38000016,38
Kategorie „Kosova Hora (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Naleziště kručinečky křídlaté (Genista sagittalis) 49°38′49″ s. š., 14°28′57″ v. d.
200 Kuchyňka v zimě PR Kuchyňka &0000000000000021.18420021,1842
Kategorie „Kuchyňka (Brdy)“ na Wikimedia Commons
Typický brdský suťový porost 49°47′11″ s. š., 14°4′31″ v. d.
6173 západnější díl chráněného území PP Louky u Drahlína &0000000000000013.00040013,0004
Kategorie „Louky u Drahlína“ na Wikimedia Commons
Modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 49°43′56″ s. š., 13°57′32″ v. d.
1979 Na horách PP Na horách &0000000000000004.7600004,76
Kategorie „Na horách (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana fytogeograficky významné, rozsáhlé a velmi bohaté lokality koniklece lučního (Pulsatilla pratensis), vstavače obecného (Orchis morio), jalovce obecného (Juniperus communis) a jiné místní flóry 49°48′8″ s. š., 13°57′10″ v. d.
267 Bukojedlový porost v PR Na skalách PR Na skalách &0000000000000023.31000023,31
Kategorie „Na skalách (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Bukojedlový porost 49°36′19″ s. š., 13°46′34″ v. d.
5660 Pařezitý rybník u Svatého pole PP Pařezitý &0000000000000010.32000010,32
Kategorie „Pařezitý (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zachovalý komplex litorálních porostů rybníka a navazujících mokřadních stanovišť, sloužících jako hnízdiště řady chráněných a ohrožených druhů ptáků a cenných bohatým zastoupením obojživelníků a bezobratlých živočichů 49°45′32″ s. š., 14°11′ v. d.
Přírodní park Petrovicko - u Husovy kazatelny PřP Petrovicko &0000000000002318.0000002 318
Kategorie „Nature park Petrovicko“ na Wikimedia Commons
49°32′57″ s. š., 14°21′23″ v. d.
5805 PP Rožmitál pod Třemšínem PP Rožmitál pod Třemšínem &0000000000000054.43000054,43
Kategorie „Přírodní památka Rožmitál pod Třemšínem“ na Wikimedia Commons
Čolek velký a jeho biotop 49°35′1″ s. š., 13°52′11″ v. d.
6121 pohled na chráněný rybník od západu PP Rybník Starý u Líchov &0000000000000003.0700003,07
Kategorie „Rybník Starý u Líchov“ na Wikimedia Commons
Kuňka ohnivá a její biotop 49°41′33″ s. š., 14°19′26″ v. d.
5705 PP Rybník Vočert a Lazy &0000000000000022.99000022,99 Soustava dvou rybníků a mělké vodní nádrže s hojným výskytem kuňky obecné a dalšími druhy obojživelníků 49°31′16″ s. š., 13°47′12″ v. d.
5720 Vstup do štoly PP Štola Jarnice &0000000000000003.0300003,03
Kategorie „Štola Jarnice“ na Wikimedia Commons
Chráněné podzemní prostory, kde zimuje vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 49°35′10″ s. š., 14°20′15″ v. d.
451 PP Třemešný vrch PP Třemešný vrch &0000000000000002.0700002,07
Kategorie „Třemešný vrch“ na Wikimedia Commons
Bohaté naleziště lýkovce jedovatého (Daphne mezereum) 49°34′31″ s. š., 13°48′24″ v. d.
Třemšínsko PřP Třemšín &0000000000011200.00000011 200
Kategorie „Nature park Třemšín“ na Wikimedia Commons
49°31′56″ s. š., 13°50′9″ v. d.
5834 Vodní plocha na lokalitě PP Vápenické jezero &0000000000000008.5800008,58
Kategorie „Vápenické jezero“ na Wikimedia Commons
udržení populace kuňky obecné 49°37′4″ s. š., 14°25′2″ v. d.
6030 Velký Raputovský rybník PP Velký Raputovský rybník &0000000000000012.03000012,03
Kategorie „Velký Raputovský rybník“ na Wikimedia Commons
Rybník a přilehlé rašelinné louky s výskytem čolka velkého a kuňky obecné 49°31′54″ s. š., 13°50′26″ v. d.
2068 Východy kambrických hornin v PP Vinice PP Vinice &0000000000000043.18000043,18
Kategorie „Vinice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Cenný stratigrafický profil s bohatými nálezy kambrické fauny, především trilobitů 49°47′11″ s. š., 13°59′18″ v. d.
638 Vrškámen PP Vrškámen &-1000000000000000.0800000,08
Kategorie „Vrškámen“ na Wikimedia Commons
Selektivní zvětrávání žuly 49°33′7″ s. š., 14°20′42″ v. d.
1136 Oblast PR Vymyšlenská pěšina PR Vymyšlenská pěšina &0000000000000076.46000076,46
Kategorie „Vymyšlenská pěšina“ na Wikimedia Commons
Ochrana komplexu přirozených ekosystémů skalnatých svahů Středního Povltaví s charakteristickou květenou a zvířenou 49°44′45″ s. š., 14°21′47″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]