Rudolf z Tiefenbachu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rudolf von Tiefenbach
Rudolf z Tiefenbachu
Rudolf z Tiefenbachu
Narození 1582
Úmrtí 4. březen 1653
Český znak Nová Paka, Koruna česká
Příbuzní Friedrich von Teuffenbach (sourozenec)
Vojenská kariéra
Hodnost Maršál
Doba služby 1613–1634
Sloužil Znak Svaté říše římské Svatá říše římská
Český znak Koruna česká
Znak Katolické ligy Katolická liga
Vyznamenání rytíř Řádu zlatého rouna

Rudolf z Tiefenbachu (1582 - 4.3.1653) byl vojenský velitel sloužící Svaté říši římské v průběhu třicetileté války.

Tiefenbachové[editovat | editovat zdroj]

Původem štýrský rod Tiefenbachu (Teuffenbachu) se dostal na Moravu v roce 1578. Tehdy císař Rudolf II. propustil léno v Drnholci do svobodného dědičného vlastnictví a prodal jej Kryštofu z Teuffenbachu, svému dosavadnímu veliteli na chorvatsko-slavonské hranici, polnímu zbrojmistru a dvorskému válečnému radovi. Na drnholecké panství pak Kryštof přivedl Chorvaty a osídlil jimi pusté vesnice. Kryštof z Teuffenbachu zemřel v roce 1598 a zanechal po sobě čtyři potomky, tři syny – Fridricha, Zikmunda, Rudolfa – a dceru Zuzanu.

Tiefenbachové byli luteráni a to se projevilo i na jejich postojích před a v průběhu třicetileté války.

Fridrich z Tiefenbachu[editovat | editovat zdroj]

Nejstarší Fridrich se přidal na stranu pozdějšího císaře arciknížete Matyáše táhnoucího v srpnu 1608 přes Drnholec do Brna. V roce 1611 se přidal k tažení proti císaři Rudolfu II. a inicioval odboj moravských stavů. Půjčoval peníze na vyplácení žoldu stavovskému vojsku, za což byl odměněn olomouckými biskupskými statky ve Vyškově a Pustiměři. 5.8.1619 vedl stavovská vojska v bitvě u Dolních Věstonic, kde porazil vojska císařského generála Dampierra. V únoru 1620 dobyl Mikulov a zpustošil sídlo kardinála Ditrichsteina. Fridrich však trpěl těžkým revmatismem a tak se po dobytí Mikulova odebral na léčení do švýcarských lázní Pfeftern. Zde byl zajat vojáky katolických kantonů, přepraven do Innsbrucku a 27. května 1621 popraven jako úhlavní nepřítel císaře.

Zikmund z Tiefenbachu[editovat | editovat zdroj]

Na straně stavů stál i Zikmund, který vlastnil panství Veveří. 9. prosince 1619 byl zvolen na zemském sněmu v Brně stavovským defensorem. 15. června 1620 byl stavy zmocněn k pečetění zápisů vydávaných zemským sněmem na vypůjčené peníze. Po porážce stavů na Bílé hoře byl odsouzen k smrti a ztrátě statků. Po přímluvě tchána jeho druhé manželky Bohunky Karla st. ze Žerotína u císaře dostal milost. Poté se Zikmund věnoval správě svých statků. 9. března 1628 bylo vydáno nařízení pánům, rytířům a měšťanům královských měst, kteří nechtěli přestoupit ke katolictví, aby prodali své statky a vystěhovali se ze země. Tchán Žerotín odešel v roce 1629 do Vratislavi. Zikmund s Bohunkou odešli do Prešpurku. Nemuseli však prodat své statky. Zikmund zemřel v roce 1637 a drnholecké panství po něm zdědil bratr Rudolf.


Rudolf z Teufenbachu[editovat | editovat zdroj]

Přestože byl Rudolf původně protestantem, připojil se v roce 1613 ke katolickým Habsburkům.

14. října 1619 vedl císařské oddíly v bitvě u Prešpurku, kde byl poražen Gáborem Bethlenem.

V bitvě na Bílé hoře vedl pravé křídlo císařského vojska a 1.pluk císařské armády, jehož součástí byli i regiment kyrisníků Albrechta z Valdštejna a jízdní regiment Jeana de Gauchiera.

Když padl 10.7.1621 během obléhání pevnosti Nové Zámky Karel Bonaventura Buquoy, Rudolf z Tiefenbachu převzal část jeho velení.

V roce 1623 se stal katolíkem a podporoval násilnou protireformaci na Moravě.

Za třicetileté války působil v armádě Tillyho a bojoval proti Sasům vedeným Hans Georgem z Arnim.

V roce 1631, poté co Torquato Conti odešel ze své funkce a velení předal Valdštejnovi, byl Rudolf z Tiefenbach povýšen do hodnosti maršála císaře Svaté říše římské.

Po roce 1634 byl Rudolf u císařského jedním z dvorních válečných radů s velkým vlivem u vídeňského dvora. Měl právo udílet šlechtictví a razit vlastní minci.

Po zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu a zkonfiskování jeho statků císařem, se Rudolf v roce 1635 stává držitelem Jičína. Jako příznivci císaře jsou jeho statky pustošeny v následných letech Švédy. Roku 1636 se stal Rudolf majitelem dalšího majetku po Valdštejnovi, kumburského a úlibického panství i s Novou Pakou. Po bratru Zikmundovi zdědil též v roce 1637 panství Drnholec.

V roce 1639 byl jmenován rytířem Řádu Zlatého rouna.

V roce 1650 sepsal závěť v níž zavázal mimo jiné své dědice k výstavbě kláštera pro konvent paulánů v Nové Pace.

Rudolf z Tiefenbachu zemřel 4. března 1653 v Nové Pace. Panství podle závěti získala jeho manželka Marie Eva Alžběta rozená ze Šternberka.