Přeskočit na obsah

Rádiové vlny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
James Clerk Maxwell matematicky předpověděl existenci rádiových vln
Heinrich Hertz uskutečnil první bezdrátový přenos v laboratoři a zkoumal vlastnosti rádiových vln
Alexandr Stěpanovič Popov demonstroval použití rádiových vln ke komunikaci
Guglielmo Marconi rozvinul praktické komerční používání rádiových vln ke komunikaci

Rádiové vlny (též rádiové záření) jsou částí spektra elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 1 milimetru až po tisíce kilometrů. Vzniká mimo jiné v obvodu střídavého proudu, k němuž je připojena anténa. Rychlost šíření rádiových vln je v prostoru přibližně rovna rychlosti světla ve vakuu. V případě jiných prostředí závisí na indexu lomu.

Dělení[editovat | editovat zdroj]

Podle frekvence se radiové vlny dělí na takzvaná vlnová pásma. Jednotlivá pásma se výrazně liší přenosovou kapacitou i dosahem.

Extrémně dlouhé vlny (EDV)[editovat | editovat zdroj]

Anglicky Extremely low frequency waves (ELF), o frekvencích 300 Hz až 3 kHz.

Velmi dlouhé vlny (VDV)[editovat | editovat zdroj]

Anglicky Very low frequency waves (VLF), o frekvencích 3 až 30 kHz. Námořní navigace, meteorologické služby.

Dlouhé vlny (DV), kilometrové vlny[editovat | editovat zdroj]

Anglicky Low frequency waves (LF). mají frekvence 30 až 300 kHz. Použití pro rozhlasové dlouhé vlny, radiokomunikace, meteorologické služby.

Střední vlny (SV), hektometrové vlny[editovat | editovat zdroj]

Anglicky Medium Waves (MW) nebo Medium frequency waves (MF). SV mají frekvence 0,3 – 3 MHz a běžně se používají k přenosu rozhlasového vysílání (SV), radionavigaci a komunikaci na malé a střední vzdálenosti.

Krátké vlny (KV), dekametrové vlny[editovat | editovat zdroj]

Anglicky High Frequency waves (HF) nebo také Short Wave (SW) jsou kmity o frekvencích 3 – 30 MHz. Radiokomunikace na střední a velké vzdálenosti, rozhlasové krátké vlny, amatérská pásma.

Velmi krátké vlny (VKV), metrové vlny[editovat | editovat zdroj]

Anglicky Very High Frequency waves (VHF) jsou kmity o frekvencích 30 – 300 MHz. Na těchto vlnách se vysílá frekvenčně modulované rozhlasové vysílání (FM) a některé televizní kanály (dnes již opouštěné I., II. a III. tel. pásmo), různé mobilní radiostanice včetně leteckých a lodních.

Ultrakrátké vlny (UKV), decimetrové vlny[editovat | editovat zdroj]

Anglicky Ultra High Frequency waves (UHF), o frekvencích 0,3 – 3 GHz. Vysílají se na nich televizní kanály (IV. a V. pásmo), dnes především digitální televize. Pracují zde i další radiokomunikační služby jako mobilní telefony, Wi-Fi, GPS, vojenská komunikace.

Super krátké vlny (SKV), centimetrové vlny[editovat | editovat zdroj]

Anglicky super high frequency waves (SHF). Frekvence 3 až 30 GHz. Radiolokace, radioreléové spoje, telekomunikace, satelitní spojení, satelitní televize.

Extrémně krátké vlny (EKV), milimetrové vlny[editovat | editovat zdroj]

Anglicky extremely high frequency waves (EHF). Frekvence 30 až 300 GHz. Přistávací a říční radiolokátory, letecké výškoměry, radary.

Využití[editovat | editovat zdroj]

Rádiové vlny sloužily nejprve především ke komunikaci (nejprve morseovou abecedou pro radiotelegrafii, později analogovým přenosem hlasu – vysílačka). Nověji jsou rádiové přenosy využívány pro přenos dat, protože komunikace probíhá často digitálně.

Rozhlasové vysílání[editovat | editovat zdroj]

Rozhlasové vysílání využívá pásma dlouhých, středních, krátkých a velmi krátkých vln. V pásmu velmi krátkých vln se používá frekvenční modulace (FM), v ostatních pásmech amplitudová modulace (AM). Na rozhlasových přijímačích bývá někdy místo označení pásma označení druhu modulace a toto označení se někdy neprávně používá i pro označení odpovídajícího vlnového pásma (např. VKV). Od konce 20. století se prosazují digitální způsoby modulace (DAB/DAB+, DRM a další), vesměs na kratších VKV vlnách.

Pásma rádiových vln[editovat | editovat zdroj]

Následující tabulka zobrazuje rozdělení rádiových vln na jednotlivá pásma a jejich využití:

Název pásma Zkratka Značení ITU Frekvence
Vlnová délka
Příklady využití
< 3 Hz
100,000 km
Extrémně nízká frekvence ELF 1 3–30 Hz
100,000 km – 10,000 km
Komunikace s ponorkami
Super nízká frekvence SLF 2 30–300 Hz
10,000 km – 1000 km
Komunikace s ponorkami
Ultra nízká frekvence ULF 3 300–3000 Hz
1000 km – 100 km
Komunikace v dolech
Velmi nízká frekvence VLF 4 3–30 kHz
100 km – 10 km
Komunikace s ponorkami, bezdrátové měřiče pulsu
Nízká frekvence LF 5 30–300 kHz
10 km – 1 km
Navigace, časové signály, AM vysílání (dlouhé vlny)
Střední frekvence MF 6 300–3000 kHz
1 km – 100 m
AM vysílání (střední vlny)
Vysoká frekvence HF 7 3–30 MHz
100 m – 10 m
Krátkovlnné vysílání a amatérské rádio
Velmi vysoká frekvence VHF 8 30–300 MHz
10 m – 1 m
FM rádiové (velmi krátké vlny; pásmo OIRT: 65 až 74 MHz; pásmo CCIR: 87 až 108 MHz (v USA a v Evropě), od 76 MHz do 108 MHz (v Japonsku))[1],[2], Televizní vysílání a radioamatérské vysílání (144-146 MHz).
Ultra vysoká frekvence UHF 9 300–3000 MHz
1 m – 100 mm
Televizní vysílání, radioamatérské vysílání (430-440 MHz, 1240-2300 MHz, 2300-2450 MHz), mobilní telefony, Wi-Fi, komunikace typu země-vzduch nebo vzduch-vzduch
Super vysoká frekvence SHF 10 3–30 GHz
100 mm – 10 mm
Mikrovlnná zařízení, Wi-Fi, většina moderních radarů a radioamatérské vysílání (3,4-3,41 GHz, 5,65-5,850 GHz, 10-10,5 GHz, 24-24,25 GHz)
Extrémně vysoká frekvence EHF 11 30–300 GHz
10 mm – 1 mm
Radioastronomie, vysokorychlostní mikrovlnný přenos dat a radioamatérské vysílání (47-47,2 GHz)
IR Více než 300 GHz
< 1 mm

Radioastronomie[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Radioastronomie.

Rádiové záření přijímané z vesmíru pomocí radioteleskopů umožňuje zkoumání mnoha vzdálených objektů, jako například supernov a pulsarů.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]