Pravda o vodě

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Pravda o vodě je projekt, který vznikl s cílem přivést pozornost občanů, zastupitelů měst a obcí a zástupců Parlamentu České republiky a Vlády ČR k dění kolem distribuce vody ve městech a obcích, a kolem hospodaření s vodou, a spustit proces převzetí kontroly nad obchodem a hospodařením s vodou zpět ze soukromého vlastnictví do rukou měst a obcí, obdobně jako tento proces probíhá ve Francii, Německu či Itálii. Ve světě bývá tento proces označován např. deprivatization (anglicky), remunicipalisation (francouzsky), Rekommunalisierung (německy).

Má za cíl spustit proces vrácení hospodaření s vodou zpět do rukou měst a obcí, a tím znovunabytí kontroly nad vodními zdroji, peněžními toky a nad zisky z vody veřejnoprávním sektorem.

Jde o investigativní projekt, který se podílí na rozkrytí významných privatizačních kauz ve vodárnách, a současně ukazuje reálné srovnání důsledků realizovaných priorit vodáren v rukou obcí oproti vodárnám v rukou zahraničních koncernů. Pravda o vodě vytváří trvalý informační kanál o vodárnách, ceně vody, prioritách měst i koncernů, a podporuje informovanost zastupitelů i občanů v otázkách skutečného dění ve vodárenství České republiky a v zahraničí.

Mezi tváře projektu patří makroekonom a vodárenský konzultant Ing. Radek Novotný a dlouholetý předseda představenstva okresní vodárny Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., MUDr. Michal Chromec.

Projekt si dal za cíl informovat o problematice hospodaření s vodou v ČR a v zahraničí, spuštění celospolečenské diskuse k distribuci vody, prosazení veřejného zájmu v hospodaření s vodou, prosazení legislativního ošetření toho, aby ten, kdo financuje vodárenskou infrastrukturu, prioritně inkasoval zisk z prodeje vody, ukončení vazalských smluv[1] a vrácení distribuce vody zpět do rukou příslušných samospráv.

Nadační fond[editovat | editovat zdroj]

Nadační fond Pravda o vodě (NFPOV) je česká nestátní nezisková nadace založená 7. března 2018, která se věnuje aktivismu a advokacii v souvislosti s veřejným zájmem na zdravých vodních zdrojích.[2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Fond byl založen Radkem Novotným v roce 2018 v reakci na dosažení pravomocných rozsudků se společnostmi Vodovody a kanalizace Zlín, Vodovody a kanalizace Pardubice, Vodárny Kladno-Mělník, Vodovody a kanalizace Břeclav a dalšími, prokazujících neetické jednání a porušování zákonů vedoucí k protiprávnímu vyvedení monopolu prodeje vody do rukou zahraničních korporací.[3][4] Dalším důvodem byly nálezy Ústavního soud ČR, potvrzující, že v daných vodárenských kauzách došlo k porušení ústavního práva na spravedlivý proces a k soudní zvůli ze strany soudců Nejvyššího soudu.[5]

Cíle a mise[editovat | editovat zdroj]

Hlavním cílem fondu je prosazovat spravedlivou správu vody a ochranu zájmů a priorit občanů. Fond usiluje o ukončení vyvádění zisků z prodeje vody a vrácení kontroly nad vodou zpět do rukou občanů, tzn. do vodáren v rukou měst. Strategiemi pro dosažení tohoto cíle jsou osvětová činnost, informování politických představitelů, získání a zveřejňování relevantních soudních rozhodnutí, boj proti korupci a zapojení občanů do občanské společnosti a do procesu obrany vody. Nadace dokumentuje práci Krajského soud v Brně ve vodárenských kauzách. Vrchní soud v Olomouci ve vodárenské kauze Vaku Zlín rozhodování odebral soudkyni, protože opakovaně vydávala nepřezkoumatelná usnesení.[6]

Financování[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o nestátní neziskovou organizaci. Jeden z projektů v rámci podpory občanské společnosti byl spolufinancován nadací Open Society Fund v programu Active Citizens Fund. Nadace pravidelně zveřejňuje výroční zprávy o svém financování a činnosti.[7]

Aktivity[editovat | editovat zdroj]

Investigativní činnost:[editovat | editovat zdroj]

 • Dokumentuje protiprávní činnost organizovaných skupin osob v České republice a fakta, že při této činnosti s nimi kooperují i vrcholoví politici. Zveřejňuje, jak podobné jednání řeší ve Francii nebo v Německu.[8]
 • Informování politiků: Informuje politiky v Parlamentu České republiky o tom, co se provádí kolem vody a vodáren.[9]
 • Občanská společnost: Podporuje vytváření legitimního občanského tlaku na nápravu přes petici.[10] Informuje o místních referendech, kde se občané vyslovují k otázkám provozování vodárenství.
 • Spolupráce: Spolupracuje s řadou institucí a organizací, včetně Nadace Open Society Fund Praha[11] nebo Českého centra fundraisingu.[12] Spolupracuje s Poslaneckou sněmovnou.[13] O problémech vodárenství informuje Senát ČR.[14]
 • Publikace dat a rozsudků: Formou datové žurnalistiky zpracovává a zdarma zpřístupňuje vyjádření stran vodárenských sporů, rozsudky, stanoviska státních zástupců, usnesení nejvyšších i ústavních soudců.[15] Publikuje i strategické žaloby proti účasti veřejnosti[16] a obranu proti nim[17].

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Nedej se plus: Megapodvod s pražskou vodou. www.ceskatelevize.cz [online]. [cit. 2015-04-12]. Dostupné online. 
 2. Výpis z obchodního rejstříku [online]. Rejstříkový soud [cit. 2023-06-23]. Dostupné online. 
 3. JUDR. ALENA, Ježíková. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci - Kauza Vak Zlín 2002 [online]. Olomouc: Vrchní soud v Olomouci, 2016-11-22 [cit. 2023-06-23]. Dostupné online. 
 4. JUDR. MIROSLAVA, Fuksová. Usnesení Krajského soudu v H. Králové - Kauza Vak Pardubice [online]. Hradec Králové: Krajský soud v Hradci Králové, 2007-04-17 [cit. 2023-06-23]. Dostupné online. 
 5. JUDR. VLADIMÍR, Sládeček. Nález Ústavního soudu ČR - Kauza Vak Zlín [online]. Brno: Ústavní soud ČR, 2017-05-16 [cit. 2023-06-23]. Dostupné online. 
 6. JUDR. ALENA, Ježíková. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci - JUDr. Klimešová a kauza Vak Zlín [online]. [cit. 2023-06-23]. Dostupné online. 
 7. Výroční zprávy nadačního fondu pravda o vodě [online]. [cit. 2023-09-18]. Dostupné online. 
 8. LESLIE, Franke. „Water Makes Money – Voda vydělává“ [online]. [cit. 2023-06-23]. Dostupné online. 
 9. ING. RADEK, Novotný MBA. ROZBOR návrhu ústavního zákona k ochraně vody a vodních zdrojů 2020 [online]. [cit. 2023-06-23]. Dostupné online. 
 10. KOLEKTIV, Autorů. PETICE VODA JE ŽIVOT [online]. [cit. 2023-06-23]. Dostupné online. 
 11. Active Citizens Fund. Active Citizens Fund [online]. [cit. 2023-07-06]. Dostupné online. 
 12. České centrum fundraisingu. České centrum fundraisingu [online]. [cit. 2023-07-07]. Dostupné online. 
 13. Seminář - Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě? [online]. 2020-09-07 [cit. 2023-07-06]. Dostupné online. 
 14. Plénu senátu [online]. Senát ČR [cit. 2023-09-18]. Dostupné online. 
 15. MGR. VLADIMÍR, Foldyna. Novinář ani MAFRA nemusí články mazat, nemusí se Veolii omlouvat, ani ji platit 100 tis. Kč! [online]. Liberec: Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec, 2017-10-16 [cit. 2023-06-23]. Dostupné online. 
 16. STRAND, Zdeněk. Neúspěšná žaloba Veolie na starostu a město Otrokovice [online]. Veolia water Česká republika, 2004-11-01 [cit. 2023-09-18]. Dostupné online. 
 17. JUDR. MIKŠ, Jan. Neúspěšný podnět Veolie na advokátní komoru [online]. Praha: [cit. 2023-04-23]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]