Diskuse:Pravda o vodě

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Poslední komentář: před 6 lety od uživatele Mario7 v tématu „Stávající podoba stránky a co s tím
V článku je použit materiál (https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pravda_o_vodě&oldid=13057006) uvolněný držitelem nebo vykonavatelem autorských práv pod licencí GFDL a CC BY-SA 3.0. Povolení bylo doručeno do systému VRTS spravovaného PR oddělením Wikimedia pod číslem 2015120710016278. Autor/autoři vloženého materiálu: Ing. Radek Novotný.

Tato šablona neslouží k prohlášení autora o vlastnictví; vkládá ji pouze tým VRTS poté, co na e-mail permissions-cs@wikimedia.org obdrží jasné potvrzení o uvolnění díla pod danou licencí.

--Mates (diskuse) 20. 12. 2015, 13:26 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Zámek[editovat zdroj]

@Radek Novotný, Abbe Yvon: Zdravím, stránku jsem zamkl proti úpravám. Prosím o dohodu na podobě stránky zde. Následně někdo nezaujatý diskusi uzavře. Děkuji. --Martin Urbanec (diskuse) 14. 10. 2016, 08:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Výhrady k obsahu a stylu stránky[editovat zdroj]

@Martin Urbanec, Radek Novotný: Dobrý den, díky za zprávu. Stránka bohužel nesplňuje základní předpoklady pro encyklopedické heslo na Wikipedii hned z několika důvodů:

  • byla založena za účelem propagace vlastních aktivit majitele projektu Pravda o vodě pana Radka Novotného, firem a politiků se kterými spolupracuje. V této podobě je "heslo" ekvivalentem webové stránky pouze využívající prestiž Wikipedie, nikoliv objektivním informačním zdrojem. Pan Novotný si v zásadě napsal heslo sám o sobě.
  • Opakovaně byly mazány doložené informace, které jsou vlastníkovi projektu nepohodlné či jakkoliv jinak kontroverzní (kdo za projektem Pravda o vodě stojí, fakta o majektových podílech ve vodárenských společnostech, rozsudky soudu, které jsou v rozporu se zájmy pana Novotného)
  • Snaha o doplnění nepohodlných informací byla obratem v komentářích nepodloženě označována za aktivitu "hejtrů" a "vandalů".

Co se týče obsahu samotného, stránka v této podobě slouží jako online úložiště více či méně doložených dokumentů, je neúměrně dlouhá a obsahuje extrémní množství externích odkazů, zejména na další aktivity pana Radka Novotného. V této podobě jde o jednostranný a zavádějící dokument. Stránka by proto podle mého názoru měla být upravena následujícím způsobem:

  • Informace, které jsem na stránku doplňoval (provedené změny), jsou doložitelné a pro posouzení aktivit projektu podstatné , proto je správné je na stránce ponechat (vlastnictví projektu, majetkové propojení, výsledky soudních sporů atd.)
  • Rozumné by bylo zkrátit heslo ze současného "grafomanského" rozsahu na (výrazně kratší) délku odpovídajcí jeho významu, odstranit velkou část redundantních nebo zcela marginálních externích odkazů.

Děkuji za spolupráci, --Abbe Yvon (diskuse) 18. 10. 2016, 14:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Radek Novotný:

Pane Abbe Yvone (Breziku), ve svých příspěvcích lžete a tvoříte vědomě hanopisy, které poškozuj dobré jméno projektu i mé. Schováváte se za anonymní přihlášení. Veřejně proto vyzývám:

1) Předložte rozsudek soudu, který potvrzuje, že jsem něco protiprávního spáchal? Kdy mi byla obvinění sdělena a kdy, kým a proč byla zrušena? Byla zrušena jako nezákonná a protiprávní nebo jsem byl souzen a odsouzen? 2) Sdělet, kdy jsem byl fyzicky napaden a kdy bylo vyhrožováno mé rodině dalším násilím a pokud se z Komise nestáhnu? Kdy jsem rezignoval na členství v Komisi? 3) Zveřejněte Interní pravidla Komise, aby bylo jasné, zda jsem předem informoval o tom, že mám akcie vodáren, protože to je jediný způsob, jak získat hodnověrné, ověřené informace o vodárnách, ze kterých čerpám ve svých analýzách. Jaké pravidlo v nich bylo stanoveno, aby byl vyloučen můj případný "střet" zájmů? 4) Předložte znění nebo čísla paragrafů obch. zákoníku, která stanovují, kdo má právo na účast na valné hromadě akciové společnosti, kdo může klást dotazy, žádat vysvětlení, má aktivní legitimaci na podání žaloby na protiprávní jednání a průběh valné hromady. Kdo má nárok na zápis z valné hromady... Jaká z těchto práv má ne akcionář? 5) Zveřejněte usnesení Krajského soudu v Brně z února 2010, z roku 2014 ke kauze tunelovaného Vaku Zlín, resp. valné hromady 30.4.2004, kde SOUDCE hodnotí celý protiprávní a nemravný proces, který organizovaná skupina fyz. a právnických osob realizovala. 6) Kdo ovládal Vak Zlín v roce 2001, 2002, 2003 a 2004 ? Jaké je bylo znění stanov Vaku Zlín? Mohl Vak Zlín zákonnou cestou ovládnout soukromý subjekt stojící mimo akcionáře Vaku Zlín s akciemi na jméno? Jak? 7) Jaké zisky z vody inkasuje Veolia a jaké Vak po zavedení tunelu do Vaku Zlín v roce 2004? 8) Jaké dotace z EU čerpá Vak Zlín od roku 2004, kdy byl soukromý penězovod do vaku Zlín nainstalován? Jak jsou na tom ostatní vodárny v kraji, které zůstaly v rukou měst? 9) Proč nemůže Vak Zlín čerpat dotace z EU? 10) Je výkon práva a podání žaloby nezákonná činnost? Má občan ČR právo bránit svůj majetek soudní cestou? Má akcionář právo bránit se tunelování akciové společnosti, kterou spoluvlastní? 11) Jaký názor na valnou hromadu a to co se schválilo v roce 2004 má státní zástupce, který sdělil mimo jiné soudcům Vrchního soudu v Olomouci v září 2016? 12) Určitě se nemusíte schovávat za anonym Abbe Yvon - Brezik, za svými tvrzeními si stojíte, stejně jako já, který mám všude foto, jméno, kontakt. Jaké je vaše jméno a adresa a telefon? -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Radek Novotný (diskuse) 18. 10. 2016, 19:13 (CE(S)T)

0) * Anonym tvrdí - Stránka slouží jako "online úložiště více či méně doložených dokumentů, je neúměrně dlouhá a obsahuje extrémní množství externích odkazů". Každé tvrzení, které projekt PRAVDA O VODĚ uvádí vychází z dokumentů, citací, odkazů... Jak se snadno přesvědčíte - více ani méně nikde jinde zveřejněny nejsou, natož aby byly lidem dostupné on-line. Právě to totiž koncernům a lidem, které si najímají vadí. S úpravou, či zkrácením z novinářského stylu do encyklopedického stylu nemám zkušenost a pokud k tomu dojde, tak to vítám, protože se vše zpřehlední.

1) * Opakovaně byly mazány VYMYŠLENÉ, LŽIVÉ a ÚČELOVĚ Z KONTEXTU VYTRŽENÍ informace, které POŠKOZUJÍ dobré jméno projektu PRAVDA O VODĚ. I v této diskusi Anonym vytváří další hanopis, když uvádí, že je "jakkoliv jinak kontroverzní, kdo za projektem Pravda o vodě stojí", přitom to, kdo je autor projektu a kdo za ním stojí je všude uvedeno. Což se u „autorovi“ anonymních "příspěvků" říct nedá.

2) *Na rozdíl od tunelování vodáren není vlastnit akcie vodáren protiprávní. Manipulace, pokoutné nemravné jednání, vedoucí k zavření nemravných vazalských smluv (to je i názor soudce) je také protiprávní. Vlastnictví akcií nezpůsobuje nemožnost čerpání dotací EU vodárně a obcím v regionech, nezpůsobuje léta nejdražší cenu vody lidem, nezpůsobuje odtok 760 mil. Kč (jen u Zlína) do zahraničí, které lidé na Zlínsku zaplatili ve vodném a stočném. Zákon naopak říká: Jedině vlastnictví akcií zajišťuje aktivní legitimaci k účasti na valné hromadě vodárny, oprávnění a právo akcionáře klást otázky a žádat vysvětlení, právo na doložení pravdivosti tvrzení vedení vodárny a PRÁVO bránit vodárnu, města i lidi přes soudy, v případě, že se zjistí, že vedení vodárny lže, manipuluje s akcionáři, připravuje nebo koná podvod, čím jedná protiprávně a páchaná závažnou hospodářskou činnost v zájmu koncernu. Bez akcií bych neměl informace a bez informací o vodárnách, bych nebyl schopen zpracovat analýzu českého vodárenství, kterou jsem předal ministerstvům a ve které jsem čísly, dokumenty a rozborem doložil, že to, co se děje ve vodárnách, je protiprávní ekonomická intervence na kterou musí stát reagovat, jinak na to stát i občané doplatí. A dnes je evidentní, že jsem již v roce 2002 říkal PRAVDU O VODĚ. Což se koncernům rozhodně nelíbilo a nelíbí. Nechť "informovaný" Anonym zveřejní pravidla Komise, kde bylo předem ošetřeno, že v Komisi nebudu mít žádné pravomoce a případný atak kohokoliv z venčí, na můj údajný "střet zájmu", tímto bude eliminován.

3) * Žádný Anonym Abbe Yvon - Brezik není účastníkem soudních řízení. Nemá všechny důkazy, usnesení soudů, ani názory soudců a neúčastní se jednání soudů. Rozsudky Nejvyššího soudu, hodnotil po mé ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTI a také po ústavní stížnosti města - ÚSTAVNÍ SOUD. Ten konstatoval soudní zvůli NEJVYŠŠÍHO SOUD, porušování ústavní práv akcionářů na spravedlivý proces a nařídil, co má Nejvyšší soud udělat. Nejvyšší soud to co nařídil Ústavní soud NEUDĚLAL. Proto byla podána další ÚSTAVNÍ STÍŽNOST. Anonym cíleně opomíjí uvést, že žaloby na tunel ve Vaku Zlín a na protiprávní jednání vedení vodárny, podala také města.

4) * Haterské tvrzení a lživé i cíleně neúplné informace, byly obratem mazány, protože lži a polopravdy slouží k poškozování projektu PRAVDA O VODĚ a mého jména. Vzhledem k tomu, že se Anonym -Brezik schovává, včetně IP adresy, tak se nemohu jinak bránit. Obdobnou „argumentaci“ jako anonym šířili koncerny najatí či placení lidé, kteří když byli vyzváni, aby svá tvrzení doložili, odmítli cokoliv doložit s tím, že informaci pouze zkopírovali. Což je ovšem nezbavuje právní odpovědnosti za poškozování cizího jména. http://pravdaovode.cz/muj-pribeh/hanopisy/

Kde všude anonym Abbe Yvonn- Brezik lže, kde cíleně uvádí jen část informací, vytržené z kontextu nebo bez následného vývoje, který prokazuje, že šlo o cílený komplot, který velmi rychle skončil pro koncern, resp. jeho "právníky", fiaskem , mne i projekt poškozuje. Bránit se pomluvám anonyma jinak než pomluvy mazat se nedá. To, že lže se ukáže, když odpoví na otázky, na které ho veřejně vyzývám, aby odpověděl. Anonyme dolož důkazy: rozsudky soudu u mého křivého obvinění, datumy, kdy jsem odešel z Komise a proč, pravidla komise, všechny rozsudky v kauze vak Zlín. To dává celý obraz i o odkazu na novinový článek anonyma, který nejde celý zobrazit. Na jeho konci přitom uvádím, že jde o "cílený komplot s cílem zastrašit všechny, kteří brání vodárny proti tunelování". Prostě taktika: ZLODĚJ KŘIČÍ OKRADLI MNE! Stejně tak se to ukáže, pokud odpovědi s dokumenty nezveřejní. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Radek Novotný (diskuse) 19. 10. 2016, 07:50 (CE(S)T)

Tomáš Čabla :

Dobrý den, chci se přidat k diskusi na téma Pravda o vodě a pro mne téma "Voda v rukou soukromých korporací v ČR". Přečetl jsem si stránky, kde pan Novotný popisuje skutečný stav problematiky ve vodárenství v ČR a taktéž text od Abbe Yvonn, jenž poukazuje na osobní propagaci aktivit pana Novotného.

Já k tomu mohu říct následující.Jako zastupitel města Napajedla od podzimu 2010 do jara 2014, jsem od města neobdržel jakoukoliv informaci o městském majetku ve vodohospodářství v hodnotě 200 mil. korun. Nebylo nikdy na zastupitelstvu diskutováno o tom, co na Valné hromadě VaK Zlín probíhá, nebyli nám předány rozsudky soudů, ve kterém Napajedla sehrávají jednu z důležitých rolí, nebyli nám předávány zprávy ze seminářů pořádaných k této problematice.

Z těchto skutečností, které se nedostávají k zastupitelům ani k lidem, nemůže vzniknout objektivní kritika na provozní model ve VaK Zlín a ani objektivní diskuse na toto téma.

Odmítám tvrzení, že projekt Pravda o vodě je věcí osobního pohledu pana Novotného. Ve zlínském okrese je to město Otrokovice, Fryšták, které podávalo taktéž žalobu na protiprávní jednání ve VaK Zlín a díky tomu můžeme sledovat soudní proces, který rozhodne o slušnosti či neslušnosti jednání v odkoupení provozní části podniku VaK Zlín a sepsání smlouvy o provozování infrastruktury na 30 let. Tedy žádná osobní věc, ale věc obcí a měst, které mají ve VaK Zlín majetky a kde občané platí vodné a stočné a zní zisk pro Veolii přes 700 miliónů korun za posledních 12 let.

Já s plným vědomím můžu říct, že od města Napajedla mi do roku 2014 nebyli předány žádné informace co se s naším majetkem vlastně stalo a jak tato věc po 10 letech u soudu vypadá. Nedostal jsem žádné zprávy jak se vše událo a musel jsem na zastupitelstvu hlasovat bez objektivních informací.

Manipulace a nedostatek informací je stále na bíledni a proto souhlasím s panem Novotným, aby veškerá svá tvrzení Abbe Yyonn dokumenty doložil. Ovšem pochybuji, že vyvrátí obecní skutečnost, že česká republika se stala dojnou krávou pro soukromé korporace v oblasti vodárenství a že tuto situaci zavinili lokální politici, zaměstnanci vodáren s korporacemi dohromady. A to v projektu Pravda o vodě se všemi fakty je. Kdo, s kým a jak.

Na závěr jenom doplním, že o stavu ve vodárenství a jeho historii jsem se dozvěděl z projektu Pravda o vodě, nikoliv od mého města a jeho představitelů. Za tyto informace panu Novotnému DĚKUJI. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Tomáš Čabla (diskuse) 19. 10. 2016, 12:50 (CE(S)T)

@Radek Novotný: Bohužel se asi dostáváme do těžko řešitelné situace. Wikipedie není platforma pro sebepropagaci nebo pro podporu obchodních aktivit, ale online encyklopedie založená na spolupráci přispěvatelů. Není také vhodné ji zahlcovat sálodlouhými "pojednáními", jak opakovaně činíte. Omlouvám se, ale nedočetl jsem váš poslední příspěvek v této diskuzi až do konce, protože jsem se už v polovině naprosto ztratil.

Vraťme se prosím k podstatě sporu:

  • neměl byste psát heslo sám sobě jen proto, že chcete podpořit nějaký komerční projekt
  • styl byl neměl být novinářský a už vůbec ne propagandistický, ale odpovídající encyklopedii
  • u hesla by měl být dán prostor i (doloženým) faktům, která jsou vám nepohodlná (autorství Pravdy o vodě, majetkové propojení, rozhodnutí soudů apod.)
  • snažme se prosím udržet heslo "Pravda o vodě" rozsahem i formou srozumitelné také někomu jinému, než vám.

Váše poslední reakce byla sice rozsáhlá, ale nevěnovala se konkrétním výhradám k obsahu. Myslím, že takto se nikam neodstaneme. Děkuji za pochopení, --Abbe Yvon (diskuse) 19. 10. 2016, 17:17 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Jan Votruba:

Dobrý den,

k diskusi o obsahu (aktuálně zablokované) stránky https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vodě a porovnání rozdílu verzí na odkazu https://cs.wikipedia.org/w/index.php?oldid=14199680&diff=cur uvádím:

Ing. Novotný dle mého soudu dlouhodobě usiluje v celospolečenském zájmu o plošné zvýšení znalostí nejen občanů, kteří za (pitnou) vodu platí, o stavu ve značné části českého vodárenství, která slouží jako zdroj zisku pro zahraniční vlastníky, zjednodušeně řečeno držitele práv k distribuci (pitné) vody cizími zařízeními („trubkami“), která jsou ve vlastnictví tuzemských (právnických) osob, nesoucích náklady na jejich údržbu a opravy. Uvedené znalosti mám za nezbytné, nikoli postačující předpoklady pro žádoucí návrat distribučních práv do rukou tuzemských (právnických) osob (měst, obcí…).

Tuto činnost mám za mimořádně užitečnou, chvályhodnou a nezbytnou pro nápravu současného nežádoucího stavu. Jeho poznatky a vysvětlení mechanismu, jakým se distribuce vody a zisky z nich dostaly do rukou zahraničních vlastníků, mi do značné míry rozkryly a objasnily procesy, které mohly vést v přibližně stejném časovém období ke ztrátám z vlastnictví měst a obcí subjektů, tehdy prezentovaných jako ztrátové, dnes ve vlastnictví společností v zahraniční prosperujících. Ne jen distribuce vody.

K obsahu stránky:

Připouštím, že její rozsah je značný, ale dle mého soudu odpovídá rozsahu problematiky a také délce časového období, které pokrývá (řádově desítky let).

Nevnímám ji jako propagaci „vlastních aktivit majitele projektu Pravda o vodě pana Radka Novotného, firem a politiků se kterými spolupracuje.“ (byť ji tak [také] lze vnímat). To mám za informaci, nikoli smysl obsahu hesla Pravda o vodě. Vnímám jej zejména jako projev jeho dlouhodobého úsilí o šíření pravdivých a úplných informací o vydělávání na distribuci (pitné) vody v ČR zahraničními subjekty, s celospolečenským pozitivním dopadem. Obdobně je jistě možné mít za to, že „Pan Novotný si v zásadě napsal heslo sám o sobě.“ Personifikování stránky nemám za správné a odpovídající skutečnosti. Při rozsáhlejší znalosti výsledků jeho práce mám za to, že je to hodnocení sice možné, ale povrchní, vycházející pravděpodobně ze znalostí ne úplných, podporované možná také neencyklopedickým stylem zpracování hesla. Mám za to, že Ing. Novotný Wikipedii zvolil právě proto, že její prestiž bude garantem pravdivosti, objektivity a věrohodnosti jím prezentovaných dat. Ne že její prestiže využil ve prospěch svůj. Dle mého soudu jde (zejména) o (pitnou) vodu a zisky z ní tekoucí do zahraničí, jinam, než do její provozní soustavy, jejíž správa je na bedrech domácích. Dále jde o to, aby se distribuční práva vrátila co nejblíže platícím odběratelům vody do České republiky.

Úpravy (rozsáhlého) hesla „Pravda o vodě“, který zřejmě vbrzku provede osoba dle mého soudu s vysokou pravděpodobností prakticky nijak s tématem nespojená, mám za smysluplné a předpokládám, že výsledkem budou data, která lze mít bez pochybností za věrohodná a úplná a doplňována dále nebudou buď vůbec, nebo způsobem, který umožní přímé ověření pravdivosti a relevantnosti doplnění včetně odkazů na úplné zdroje, z nichž jejich vkladatel čerpá. A to co do úplnosti jak v obsahu, tak v čase. Ne doplnění neúplných informací, které čtenáři obsahu hesla Pravda o vodě na Wikipedii mohou důvodně mít právě kvůli „známce kvality“ Wikipedie za relevantní a úplné. Souhlasím s doplněním informací i nepříznivých projektu, samozřejmě budou-li odzdrojované přímými odkazy a úplné co do rozsahu a času, v němž započaly a skončily. Uvést pouze zdroj v čase starší, byť pravdivý, bez návaznosti na další vývoj a odkazy na informace o jeho výsledcích mám za polopravdu s cílem manipulovat čtenářem a nenapadá mě jiný smysl a cíl takového konání, než škodit.

Velmi si přeji, aby případné encyklopedické úpravy hesla Pravda o vodě byly s Ing. Novotným konzultovány, aby z něho nebyly odstraněny pro správné porozumění čtenáři důležité či dokonce nezbytné informace. Objem jím odvedené práce na Pravdě o vodě mám za až neuvěřitelný, výsledky za mimořádně kvalitní a srozumitelné a jeho dlouhodobou pracovní výdrž a odolnost čelení osobním útokům včetně fyzického za obdivuhodnou. Věřím, že editor a správce zváží možnosti encyklopedického hesla s dle mého soudu mimořádným celospolečenským významem a pokusí se zachovat maximum informací a zdrojů, byť ve formě (nově) encyklopedické, a že bude usilovat v maximální možné míře o úplnost uváděných informací.

K Abbe Yvon:

Jeho doplnění, tak, jak jsem se s nimi mohl seznámit, mám (mj. díky neúplnosti) za do značné míry manipulativní s cílem znevěrohodnit dílem osobu Ing. Novotného, dílem výsledky jeho mnohaleté práce. Jde dle mého soudu o „oblíbený“ mix pravd a polopravd s cílem dosáhnout zamýšleného obrazu odlišného od skutečnosti. Je-li předložena pravdy jen část, jistě to nelze označit za lež. Nicméně bohužel výsledek takového částečného informování (např. že Ing. Novotný byl stíhán, ale žádná informace o tom, že toto stíhání bylo velmi rychle zastaveno, nesprávné údaje datování a s vysokou pravděpodobností limitně se blížící jistotě nepravdivě uvedené důvody jeho odchodu z „Komise“ atd.) může mít stejný důsledek jako přímá lež - poškodit jak osobu, tak výsledky práce Ing. Novotného a zpochybnit informace jím uváděné a dle mého soudu velmi dobře odzdrojované. Mám je za stejně zavrženíhodné jako přímou lež.

Je-li Abbe Yvon skryt za stěnou „nicku“, nemám k jeho údajům důvěru z principu. Toto skrytí mám obecně, důvodně a dlouhodobě za známku nedůvěryhodnosti. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Jan Votruba (diskuse) 19. 10. 2016, 20:38 (CE(S)T)

Pane Anonyme Breziku, jste na omylu. Podstata diskuse s vámi je, že vkládáte do hesla PRAVDA O VODĚ vědomě lži, šíříte do textu hanopisy, nepravdivé a hrubě zkreslující informace, které odmítáte jakkoliv doložit, což s encyklopedickým stylem nemá vůbec nic společného. Vyzval jsem vás, ať doložíte pravdivost svých tvrzení důkazy. Tomu se stejně jako další hateři vyhýbáte. Vy velmi dobře víte, že píšete lži. Proto vás mažu. Nemám jinou možnost své jméno a projekt bránit, jste schován za anonym a to, že kličkujete jako zajíc je klasický postup haterů.

  • Doložte celá fakta, nejen ty, které koncerny vykonstruovaly a vy je papouškujete a také ty další, které dokazují, že jde o nezákonný komplot. Pokud se podíváte níže, tak zjistíte, že tam je vše doloženo a to i s výsledkem.

Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ BOJ O VODU - REPORTÉŘI ČT 5.9.2016: https://www.youtube.com/watch?v=Xm-7nS3xi0o -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Radek Novotný (diskuse) 19. 10. 2016, 21:18 (CE(S)T)

Dobrý den,
vyjadřuji se k diskusi ohledně obsahu hesla Pravda o vodě, webovým stránkám téhož obsahu, jakož i k osobě Ing. Radka Novotného, jejich autora.
Dovolte mi vlastní zkušenost. V letech 2010 – 2014 jsem byla zastupitelkou statutárního města Zlína. Přestože je město Zlín největším akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK Zlín), neměli jsme jako zastupitelé žádné informace o tvorbě cen vodného a stočného, rozdělování zisků, o obsahu valných hromad, jednáních s akcionáři, natož o soudních sporech s VaK Zlín a odvoláních proti nim. Jediné informace, které jsme o dění ve VaKu Zlín dostávali, byly od ing. Radka Novotného a z obsahu jeho webových stránek Pravda o vodě. Jeho sdělení byla a jsou vždy dokonale zdokladovaná a podložená fakty, což si cením i jako advokát. Jakoukoliv jeho informaci je možné si ověřit a udělat si na věc vlastní názor. Informace jím zveřejňované jsou velmi cenné nejen pro zastupitele, ale také pro širokou veřejnost. Dokladují nevýhodnou spolupráci s koncerny, v porovnání s modely vlastní správy měst a obcí.

Pokud jde o výtku wikipedisty pana Martina Urbance k velkému množství odkazů, tak to nelze vytýkat, ale brát spíše jako pozitivum, neboť právě tyto odkazy jsou potvrzením doložitelnosti faktů sdělovaných ing. Novotným. Množství také dokládá jeho více jak desetiletou aktivitu, takže je logické, že za tu dobu bude informací opravdu hodně.

Chápu, že se informace sdělované panem ing. Novotným nelíbí koncernům, proti nimž a s nimi kolaborujícím politikům vystupuje. Nejlépe se totiž manipuluje s lidmi, kteří nemají informace, což díky Pravdě o vodě jde mnohem hůře.

Neodpustím si ještě komentovat tvrzení wikipedisty Abbe Yvoneho, podle něhož žaloby na obranu VaKu Zlín komplikují jeho chod. Jednak ing. Novotný není jediným žalobcem, ale vedle něj jsou jimi i další obce a měst. Žalobcem bohužel není statutární město Zlín, které ani nechrání svůj majetek a proto jsem velmi ráda, že se našlo pár odvážných (mezi nimi i ing. Novotný), kteří VaK Zlín brání. O to víc nechápu, jak je možné, že VaK Zlín se brání rozsudkům, které jsou v jeho prospěch a díky nimž by byl schopný ze dne na den čerpat zisky, které nyní nechává odtékat do zahraničí a také by se stal způsobilým žadatelem o dotace, a to v řádech set milionů korun. Zodpovědně tedy tvrdím, že jediný, kdo komplikuje chod VaKu Zlín, je VaK samotný (paradoxně) a navíc tím způsobuje škody VaKu Zlín a jeho akcionářům. Pokud jde o další tvrzení ohledně trestních oznámení, tak mi stačilo seznámit se s dokumenty o jeho nezákonnosti. Nadto oznamovateli byly osoby z blízkosti koncernu, což mi připomíná mou vlastní zkušenost s tím, že po kritickém vyjadřování se k nevýhodné spolupráci jsem byla také zastrašována soudy a trestním oznámením. Příspěvky wikipedisty Abbe Yvone na mě působí jako stejná snaha o zastrašení pana ing. Radka Novotného, poškození jeho jména a tím pádem i informací jím sdělovaných. Je však potřeba vědět, že ochrana vodáren před koncerny je ve prospěch nás všech a v tomto byznysu se točí miliardové částky, takže je možné úplně všechno, a to včetně cíleného šíření nepravd (v tomto případě Abbe Yvonem).

Pravda o vodě je jediným uceleným zdrojem informací o vodárenství, a proto je také tak cenná. Eva Štauderová (diskuse) 23. 10. 2016, 21:53 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

...s čímž vším nemá Wikipedie naprosto nic společného. Její úlohou jakožto encyklopedie je přinést jasná a stručná fakta o tom, že iniciativa existuje, proč vznikla, o jejích představitelích, případně stručně a jasně o vyvíjených aktivitách. Wikipedie není nástrojem žádného „boje za správnou věc“, ať už oprávněného či nikoliv. --Mario7 (diskuse) 23. 10. 2016, 22:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Stávající podoba stránky a co s tím[editovat zdroj]

Stávající podoba stránky je zralá když ne na okamžité smazání, tak minimálně na šablonu {{Urgentně upravit}}. Celý text porušuje snad všechna pravidla Wikipedie ohledně tvorby hesel. Ať už je to NPOV, Žádný vlastní výzkum, Propagační článek, nebo (což by vadilo ze všeho nejméně) Vzhled a styl.

Prošel jsem si historii článku a navrhuji vrátit článek do podoby ve které jej uložil Abbe Yvon 19.8.2016 ve 23:00, to jest tato verze. Následně budou mít obě strany sporu (případně samozřejmě i další editoři) řekněme týden na označení neozdrojovaných sporných informací a souběžně plus jeden týden navrch k doplnění relevantních zdrojů. Označené neozdrojované informace budou následně odstraněny.

Závěrem bych ještě poznamenal, že článek pojednává o projektu Pravda o vodě a psán má být zejména na základě sekundárních nezávislých zdrojů o předmětu článku pojednávajících. Jednotlivé kauzy o které se samotný projekt zajímá mají v tomto článku místo maximálně jako zmínky. Sáhodlouhé popisy kauz (opět psané na základě relevantních zdrojů), splní-li zdejší pravidla patří do samostatných článků.

Jedudědek (diskuse) 20. 10. 2016, 00:27 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Jedudedek, Radek Novotný: S navrženým řešením souhlasím, i když se na základě dosavadní diskuze obávám, že se nevyhneme dalšímu moderování. Každopádně děkuji za objektivní posouzení. --Abbe Yvon (diskuse) 20. 10. 2016, 14:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Osobně jsem si dovolil vytvořit vlastní, třetí, verzi. Nalezitelná je na Wikipedista:Martin Urbanec/Dílna/Pravda o vodě. Ping @Mario7, OJJ:, se kterými jsem ji konzultoval mailem. Jedudědku, souhlasíš s ní? Samozřejmě nebráním se jejímu upravování či vylepšování, vznikla vlastně pouhým ořezem všeho neency a přepsání vhodných částí, které by po překopírování nedávaly smysl, tak, aby dávaly. --Martin Urbanec (diskuse) 21. 10. 2016, 15:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jinak v té verzi od A. Y. bych odmazal kapitoly 4 a 5, popř. je sloučil ještě s kapitolou 3. Nepřijde mi vhodné mít kapitoly o pár větách. Jinak ale souhlasím. --Martin Urbanec (diskuse) 21. 10. 2016, 16:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jak jsem Martinovi odepsal i soukromě, potvrzuji, že k jeho verzi nemám námitek. P.S. Opravdu to bylo na urgentní úpravu/ověření, děkuji Jedudědkovi za řešení. --Mario7 (diskuse) 21. 10. 2016, 18:03 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Martinovo řešení je samozřejmě o level výš než to moje, takže za mě bez problému. Mé řešení předpokládalo ještě řadu dalších úprav, které v tomto případě odpadají. Jedudědek (diskuse) 21. 10. 2016, 23:32 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ok, tedy jsem provedl náhradu, případným úpravám se nebráním :). --Martin Urbanec (diskuse) 22. 10. 2016, 13:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Martin Urbanec: Tvoje verze je samozřejmě mnohem lepší. Ještě jsem si prostudoval nabízené externí odkazy a s dovolením jsem je podle WP:EO a WP:CWN vyházel :), viz shrnutí. --Mario7 (diskuse) 23. 10. 2016, 22:42 (CEST)Odpovědět[odpovědět]