Pleonasmus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Pleonasmus (nebo novějším pravopisem pleonazmus, z řeckého: πλεονασμóς, pleonasmos, nadbytek) je stylistický útvar, který vzniká užitím pro vyjádření dané myšlenky nadbytečných (redundantních) slov. Ne všechny pleonasmy jsou však hodnoceny jako jazykové chyby, existence některých má i z věcného hlediska dobrý smysl, nemluvě o jejich užití v poezii; stylistické hodnocení pleonasmů je často sporné.

Sémantický pleonasmus[editovat | editovat zdroj]

Nadbytečné nahromadění významově blízkých výrazů se nazývá sémantický pleonasmus. Obecně se považuje za stylistický nedostatek, lze ho však používat i cíleně, např. jako básnický prostředek nebo pro posílení či zdůraznění nějakého sdělení.

Pleonasmus tedy několikanásobně říká totéž.

Pleonasmy jednoznačně redundantní[editovat | editovat zdroj]

 • premiér vlády (místo předseda vlády nebo jen premiér) [p 1]
 • magické kouzlo
 • hlavní protagonista (správně hlavní postava, slovo protagonista samo o sobě označuje „hlavní postavu“)
 • velká verzálka
 • hospitalizovat v nemocnici (ale s uvedením konkrétní nemocnice dává smysl, např. „byl hospitalizován ve střešovické nemocnici“)
 • cílová destinace
 • vernisáž výstavy (vernisáž = „slavnostní otevření výstavy“[2][3])
 • jedinečný unikát
 • původní originál
 • zasklená vitrína
 • hovězí biftek (biftek je pouze z hovězího masa)
 • hvězdná konstelace (z lat. stella = hvězda)
 • časová chronologie, časový harmonogram (z řeč. chronos = čas)
 • připravený preparát (prepare = připravit)
 • první premiéra (z fr. premier = první)
 • poslední derniéra (z fr. dernier = poslední)
 • bílkovinný protein
 • závěrečné finále
 • dárek zdarma
 • vysloužilý veterán
 • bývalý exmanžel, expremiér (ex– = bývalý)
 • výroční jarmark (z něm. jahr = rok)
 • tiskový brífink
 • perfektní dokonalost
 • probděná vigílie
 • temně obskurní
 • nápojová hosteska
 • polní feldkurát (německy feld = „pole“, i bitevní)
 • notoricky známý
 • zpomalovací retardér (retardace = zpomalení, opoždění)
 • počala otěhotněním
 • drogová narkomafie
 • reziduální zbytky
 • městská poliklinika (poliklinika je složeninou dvou slov polis = město a klinika, tedy výraz poliklinika již sám o sobě znamená městská klinika.)
 • odborná terminologie (odborné názvosloví = terminologie; terminologie však může být oborová, např. z oboru medicíny)
 • škodlivý malware (malware = škodlivý software)
 • devalvace hodnot (devalvace = snížení hodnoty, znehodnocení)
 • subjektivní názor (názor vyjadřuje specifické osobní hledisko jednotlivce, a tudíž je subjektivní ze své podstaty)
 • kreativní tvoření (creare = lat. tvořit)
 • manuální zručnost (manuální = ruční)
 • handicapovaný vozíčkář
 • závody na jezeře Lake Lenier
 • zápas o pohár Stanley cup
 • modrý blankyt
 • Přijdu asi tak přibližně v osm
 • úplně skoro
 • exemplární příklad
 • zkušební test
 • závěrečná finalizace
 • zpětný feedback
 • jubilejní výročí
 • dopolední matiné
 • večerní nešpory
 • noční nokturno
 • obilné cereálie
 • mateřská školka
 • dav plný lidí
 • rezidenční bydlení
 • epický příběh
 • masopustní karneval
 • adventní roráty[4]

Pleonasmy se spornou redundancí[editovat | editovat zdroj]

 • odborný termín (použití adjektiva odborný může mít dobrý smysl buďto pro odlišení významů homonyma "termín" (časový × odborný) nebo např. pro odlišení zaužívaných a správných termínů od termínů nevědeckých, vzniklých omylem pod vlivem podobnosti slov (paronyma))
 • domestikovat v domácnosti (lze domestikovat i např. na dvorku)
 • vystavený exponát - nevzdělaní lidé mohou exponátem rozumět i deponovaný sbírkový předmět, který exponátem není, adjektivum tedy zdůrazňuje, že jde opravdu o exponát
 • oční optika – pleonasmus etymologický, ovšem optika je dnes chápána jako nauka o světle či záření

Pleonasmy obsahující zkratku a část jejího významu[editovat | editovat zdroj]

Jako pleonasmus lze také hodnotit používání výrazů jako „SMS zpráva“, „CD disk“, „LED dioda“, „virus HIV“, „LCD displej“, „SEO optimalizace“, „osobní PC“, „karta ISIC“, „FM modulace“, OP průkaz, číslo PIN, paměť RAM, HTTP protokol, HD rozlišení, vesmírná stanice ISS apod. Podobné výrazy s (hlavně cizojazyčnými) zkratkami však bývají tolerovány, jednak kvůli lepšímu skloňování, ale také kvůli snazšímu pochopení pro čtenáře neznalého významu zkratky. U zkratek s běžně známým významem je však vhodnější se takovým tvarům vyhnout („organizace OSN“, „země OPEC“).

V některých případech, např. „splachovací WC“ (z anglického „water closet“), je hodnocení jako pleonasmus sporné, protože původní význam zkratky zobecněl („suché WC“ jako eufemismus k lidovému kadibudka).

Jiné druhy pleonasmů[editovat | editovat zdroj]

V češtině je celkem rozšířený, leč chybný obrat „nejoptimálnější by bylo…, jako nejoptimálnější se ukázalo…“ Přitom slovo optimální již samo o sobě znamená nejlepší (latinské optimus, česky nejlepší, je superlativem přidavného jména bonus, česky dobrý), z čehož plyne, že onen počeštěný tvar „nejoptimálnější“ je lingvistický nesmysl. Ovšem v praxi je „nejoptimálnější“ chápáno jako „nejméně neoptimální“, tedy nejblíže optimu z dostupných možností, což už smysl má. Podobně je to se slovem „dokonalý“ („perfektní“), „ideální“, „bezprostřední“, „aktuální“, „intimní“ či „extrémní“. Podobně na tom jsou obraty „nejlepší z nejlepších“, „nejhorší z nejhorších“, „králů král“, které lze brát jako pleonasmy nebo jako kolokviální slovní spojení.

Příkladem pleonasmu je také fráze „do smrti smrťoucí“, „na věky věků“, heslo „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!“.

Syntaktický pleonasmus[editovat | editovat zdroj]

Kromě výše popisovaného sémantického pleonasmu se lze setkat i se syntaktickým pleonasmem, kdy je ve větě použité slovo, které gramatika nevyžaduje nutně. V uvedených případech nejde o chyby, ale o stylistické varianty. Je-li např. použití osobního zájmena ve větě (vyjadřující agens nebo patiens) fakultativní, tak jeho použití často znamená zdůraznění (() vás neznám(, ale on ano).).

Příkladem je v angličtině připojování vedlejší věty pomocí že:

 1. I know you are coming.
 2. I know that you are coming.

Nebo ve španělštině vkládání zájmena pro vyjádření podmětu:

 1. Yo te amo.
 2. Te amo.

Vztah pleonasmu a oxymorónu[editovat | editovat zdroj]

Obzvláště zajímavý jazykový jev je vztah pleonasmu a oxymorónu. Pleonasmus se zpravidla skládá ze dvou různých slov, z nichž jedno rozvíjí to druhé, avšak nový význam mu nedává, jelikož ho slovo tímto slovem rozvité implicitně obsahuje; např. zde je úmyslně užito pleonasmu, kde slovo implicitně rozvíjí slovo obsahuje, avšak jeho význam je v něm již implicitně obsažen.

Pakliže si uvědomíme toto pravidlo, logickým důsledkem je to, že negací jedné ze dvou částí pleonamsu vzniká oxymóron; např. explicitně obsahovat, vedlejší protagonista. Toto pravidlo funguje i obráceně - negací jedné ze dvou částí oxymorónu vznikne pleonasmus; např. hlasité ticho -> tiché ticho. Pokud bychom však znegovali obě části, výsledkem by byla vždy tatáž ekvivalentní figura. Uveďmě si příklad - dav plný lidí -> nedav bez lidí - je zřejmé, že nedav ze své podstaty nebude obsahovat žádné lidi, jedná se tedy o pleonasmus; stejně jako původní souslouví. Zkušený uživatel jazyka však pozná, že tato dvojitá negace není příliš jazykově korektní a v textu může působit rušivě.

Pleonasmy v literatuře[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Často používáno místopředsedkyní poslanecké sněmovny, Vlastou Parkanovou[1].

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://www.ceskamedia.cz/politika/217740/dokument-impulsy-vm-vlasta-parkanova
 2. http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/vernisaz
 3. http://www.slovnik-cizich-slov.net/vernisaz/
 4. Pozvánka na Benešovské roráty atlasceska.cz

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]