Přeskočit na obsah

Podobenství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zobrazení biblického učení Ježíše, jedná se o podobenství o milosrdném Samaritánovi od autora Jana Wijnanta

Podobenství neboli parabola je forma alegorie. Spočívá ve vyjádření obecné myšlenky, životní moudrosti, mravního ponaučení apod. na základě podobného výjevu či příběhu.

Podobenství v náboženství a spirituálních naukách[editovat | editovat zdroj]

Řadu podobenství můžeme najít v Bibli, velice známá jsou Ježíšova podobenství z Nového zákona, avšak podobenství se nacházejí snad ve všech náboženstvích obecně (viz zenové hádanky, hinduistická či indiánská vyobrazení božstev nebo podle některých různých výkladů i biblické či jiné stvoření světa). Zde tato podobenství však často neplní pouze funkci přirovnání, jež má pomoci k rychlejšímu pochopení věci, ale spíše naopak, může být chápáno jako samostatné duchovní cvičení, díky kterému se nakonec do významu sděleného ponoříme více, než když by nám byla dána ihned jasná a konkrétní formulace sdělení i za předpokladu, že bychom toto pochopili. Podobenství může v tomto případě naše pochopení věci dosti zpomalit či nám v něm i zabránit, avšak právě i díky němu můžeme dané informaci hlouběji duchovně porozumět a ztotožnit se s ní.

Ježíšova podobenství[editovat | editovat zdroj]

Ježišova podobenství jsou uvedena v Bibli v synoptických evangeliích. V Janově evangeliu jsou uvedeny pouze alegorie. Podle předpokládané chronologie lze podobenství seřadit takto:

Podobenství Matouš Marek Lukáš
O moudrém a nemoudrém staviteli Matouš 7:24–27 Lukáš 6:46–49
Nové víno do starých měchů Matouš 9:16–17 Marek 2:21–22 Lukáš 5:37–39
O silákovi Matouš 12:29 Marek 3:27 Lukáš 11:21–22
O dvou dlužnících Lukáš 7:41–43
O rozsévači Matouš 13:3–9 Marek 4:3–9 Lukáš 8:5–8
Lampa pod vědrem Matouš 5:14–15 Marek 4:21–25 Lukáš 8:16–18
O rostoucím zrnu Marek 4:26–29
Plevel mezi pšenicí Matouš 13:24–30
O milosrdném samaritánovi Lukáš 10:25–37
O příteli v noci Lukáš 11:5–8
O bohatém bláznu Lukáš 12:16–21
O neplodném fíkovníku Lukáš 13:6–9
O hořčičném zrnu Matouš 13:31–32 Marek 4:30–32 Lukáš 13:18–19
O kvasu Matouš 13:33 Lukáš 13:20–21
O pokladu v poli Matouš 13:44
O perle Matouš 13:45–46
O síti Matouš 13:47–50
O svatební hostině Lukáš 14:7–14
Spočítej náklad Lukáš 14:28–33
O ztracené ovci Matouš 18:10–14 Lukáš 15:4–6
O služebníkovi, který nechtěl odpustit Matouš 18:23–35
O ztracené minci Lukáš 15:8–9
O marnotratném synu Lukáš 15:11–32
O nepoctivém správci Lukáš 16:1–13
O boháčovi a Lazarovi Lukáš 16:19–31
Pán a služebník Lukáš 17:7–10
O vytrvalé vdově (O nespravedlivém soudci) Lukáš 18:1–8
O farizeovi a výběrčím daní Lukáš 18:9–14
O dělnících na vinici Matouš 20:1–16
O dvou synech Matouš 21:28–32
O zlých vinařích Matouš 21:33–41 Marek 12:1–9 Lukáš 20:9–16
O královské svatbě Matouš 22:1–14 Lukáš 14:15–24
O rašícím fíkovníku Matouš 24:32–35 Marek 13:28–31 Lukáš 21:29–33
O věrném služebníku Matouš 24:42–51 Marek 13:34–37 Lukáš 12:35–48
O deseti družičkách Matouš 25:1–13
O hřivnách Matouš 25:14–30 Lukáš 19:12–27
Ovce a kozli Matouš 25:31–46

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]