Oxid rutheničelý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Oxid rutheničelý
3D model
3D model
Ruthenium tetroxide.svg
Obecné
Systematický název Oxid rutheničelý
Anglický název Ruthenium tetroxide
Německý název Rutheniumtetroxid
Sumární vzorec RuO4
Vzhled žlutá pevná práškovitá látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
PubChem
Vlastnosti
Molární hmotnost 165,07 g/mol
Teplota tání 25,4 °C
Teplota rozkladu 108 °C
Hustota 3,29 g/cm3 (21 °C)
Rozpustnost ve vodě 2,033 g/100 ml (20 °C)
2,25 g/100 ml (75 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
kyseliny (reaguje)
zásady (reaguje)
methanol (reaguje)
ethanol (reaguje)
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
tetrachlormethan
Ionizační energie 12,33 eV
Struktura
Krystalová struktura jednoklonná
Tvar molekuly čtyřstěnný
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -230,3 kJ/mol (kapalina)
-241,2 kJ/mol (pevný)
Entalpie tání ΔHt 66 J/g
Entalpie sublimace ΔHsub 334 J/g
Standardní molární entropie S° 141,0 JK-1mol-1 (pevný)
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -150,6 kJ/mol (pevný)
Bezpečnost
Toxický
Toxický (T)
Oxidující
Oxidující (O)
R-věty R8, R36/38
S-věty S7/8, S26, S28, S37/39
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Oxid rutheničelý (RuO4) je sloučeninou kyslíku s rutheniem, které v něm má oxidační číslo VIII. Samotný oxid rutheničelý je jedním ze pěti známých oxidů s prvkem v nejvyšším oxidačním stavu (ještě jsou známy oxid osmičelý, oxid hassičelý, oxid iridičelý a oxid xenoničelý).[zdroj?] Jeho teplota rozkladu je 108 °C, což z něj dělá druhý nejstabilnější oxid v oxidačním čísle VIII po oxidu osmičelém.[zdroj?]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.