Organizovaný zločin

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tok peněz organizovaného zločinu

Pod pojmem organizovaný zločin rozumíme takovou činnost, kterou páchají dlouhodobě fungující organizované a často hierarchicky uspořádané skupiny, a minimálně její část je pak nelegální a slouží ke zvýšení kapitálu, ať už finančního či mocenského, dané skupiny. Nejvyšší výnosy celosvětově má organizovaný zločin z nelegálního prodeje drog, zbraní a obchodu s lidmi. Dalšími typickými činnostmi organizovaných kriminálních skupin je padělání, korupce veřejných a státních činitelů, praní špinavých peněz, vydírání atd.

Organizovaný zločin bývá s železnou pravidelností uváděn ve všech relevantních dokumentech jako jedna z největších hrozeb pro západní společnost jako celek, i pro jednotlivé země včetně ČR. Ze své podstaty se snaží být nenápadný, přičemž podrývá základy hospodářské soutěže, právního státu i bezpečnosti občanů.

Známý pojem mafie je podřízeným pojmu organizovaný zločin a označuje specifickou organizovanou kriminální skupinu, která se vyznačuje především téměř absolutním mocenským vlivem nad určitou oblastí nebo rodinou či rodovou strukturou a složením. Je spojena především s italským, resp. sicilským prostředím. Občas tak bývá označován i některý ruskojazyčný organizovaný zločin, který občas vykazuje podobnou strukturu jako ten Sicilský, byť nikdy ne totožnou.

Organizovaný zločin v ČR[editovat | editovat zdroj]

Vzestup organizovaného zločinu na území ČR je patrný zejména po roce 1989, kdy došlo k uvolnění poměrů ve společnosti, s čímž se ale i otevřely možnosti pro organizované kriminální skupiny. Ačkoliv vznikl i český organizovaný zločin, tak velkou část diskutované kriminální činnosti měly a mají na svědomí skupiny zahraniční či nadnárodní. ČR republika se stala tranzitní zemí pro některé druhy nelegálního zboží, převážně drogy a zbraně, a také pro obchod s lidmi. Významný podíl organizované trestné činnosti na území ČR je tvořen také autokriminalitou, korupcí, prodejem nelegálních kopií značkového a jiného zboží, překupnictvím, pojistnými podvody atd.

Relativně silné zastoupení mají v organizovaném zločinu v ČR, vyjma českých občanů, Rusové, Ukrajinci, Vietnamci, obyvatelé jihovýchodní Evropy, Arabové a Číňané. Skupiny se převážně sdružují podle etnické příslušnosti a specializují se na určitou činnost, např. výroba drog, krádeže automobilů apod.

V ČR, stejně jako po celém světě, se organizovaný zločin v posledních letech stává spíše záležitostí finančních machinací, než stereotypního násilí a vydírání. Moderní technologie otevřeli zločincům nové možnosti ohledně nabývání peněz s přítomností co nejnižšího rizika odhalení. 

Česká republika[editovat | editovat zdroj]

Boj proti organizovanému zločinu na území ČR je plně v gesci ministerstva vnitra. To vydává koncepce boje proti organizovanému zločinu – strategický dokument určující priority pro následné období. Dále spolupracuje s nadnárodními celky jako např. s Evropskou unií, s OECD či s Radou Evropy. Uzavírá také smlouvy s dalšími státy. Na operativní úrovni se bojem proti organizovanému zločinu zabývá Policie ČR, resp. převážně její specializované útvary (NPC, ÚOOZ, ÚOKFK a další) a Celní správa ČR. Organizovaným zločinem se zabývá i zpravodajská služba BIS, která shromažďuje informace. Posledním subjektem zabývajícím se především analyzováním situace ohledně organizovaného zločinu je v ČR Institut pro kriminologii a sociální prevenci, který funguje pod záštitou ministerstva spravedlnosti.

V celosvětovém, a pro ČR relevantním, měřítku se bojem proti organizovanému zločinu zabývají na centrální politické a koncepční úrovni především OSN, EU a Rada Evropy. Tyto subjekty vydávají strategické a koncepční dokumenty, které upravují a koordinují činnost států i jiných jednotek v boji proti organizovanému zločinu. Na operativní úrovni je třeba zmínit v první řadě Europol. Dalšími známými institucemi bojujícími proti organizovanému zločinu jsou FBI a Interpol.

Vzhledem k nadnárodnímu působení organizovaných kriminálních skupin je třeba stále více dbát na nadnárodní spolupráci v boji proti němu. Proto vznikají různé koncepce, smlouvy a dohody o boji s organizovaným zločinem obecně či o boji proti jeho konkrétním projevům jako je např. korupce., dále pak vznikají i tzv. společné vyšetřovací týmy.

Zločinecké skupiny[editovat | editovat zdroj]

Skupiny organizovaného zločinu můžeme rozdělit podle jejich původu (např. z bývalého Sovětského svazu, z Balkánu, Asie, Jižní Ameriky apod.).

Ruskojazyčný organizovaný zločin[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o souhrn zločineckých seskupení, které patří k nejlépe organizovaným a nejrychleji rostoucím. [1] Působí nejen na území bývalého SSSR, ale i jinde ve světě. Roční obrat se odhaduje na 200 miliard dolarů. [2]

Ruskojazyčný organizovaný zločin je v širším povědomí spojen především s osobou vora v zakoně, tedy v překladu zločince podle práva. Ačkoliv vorovské skupiny již nemají stejně moc jako v průběhu studené války, tak jde stále o velice silné subjekty na poli mezinárodního a nadnárodního organizovaného zločinu.

Balkánský organizovaný zločin[editovat | editovat zdroj]

Politická situace na Balkáně nahrává organizovanému zločinu. V oblasti narkotik mluvíme o tzv. Balkánské cestě, přes kterou se pašují drogy, zejména heroin, do Evropy.[3] Dále se balkánské zločinecké skupiny orientují na pašování zbraní a vojenského materiálu, obchod s ženami. V Itálii se zaměřili na trh s automobily.[4]

Italská mafie[editovat | editovat zdroj]

Působí v Americe (Cosa Nostra), v Itálii (Camorra, Sacra Corona Unita, Stidda, 'Ndrangheta), ale i v jiných evropských zemích. V České republice je z nich nejaktivnější Camorra.

Asijský organizovaný zločin[editovat | editovat zdroj]

Má největší tradici, začátky toho, co bychom dnes nazvali čínskou mafií, lze najít kolem počátku našeho letopočtu. [5] Nejaktivnější jsou skupiny čínské a vietnamské. V rámci České republiky pak vietnamský organizovaný zločin úzce souvisí s některými velkými vietnamskými tržnicemi.[6]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. NOŽINA, Miroslav. Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. Praha : Themis, 2003. 407 s. ISBN 80-7312-018-6. S. 44.  
  2. NOŽINA, Miroslav. Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. Praha : Themis, 2003. 407 s. ISBN 80-7312-018-6. S. 79.  
  3. globalpolitics.cz
  4. Altermedia.info
  5. NĚMEC, Miroslav. Mafie a zločinecké gangy. Praha : Eurounion, 2003. 390 s. ISBN 80-7317-026-4. S. 23.  
  6. http://www.micr.cz/dokument/2007/uooz_2006.pdf UOOZ, zpráva o činnosti za rok 2006

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • NĚMEC, Miroslav: Mafie a zločinecké gangy. Praha: Eurounion, 2003. ISBN 80-7317-026-4
  • NOŽINA, Miroslav: Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. Praha: Themis, 2003, ISBN 80-7312-018-6
  • KROUPA, Janek: Zločin jako profese. Řitka: Daranus, 2006. ISBN 80-86983-07-2

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]