Přeskočit na obsah

Northcliffovská revoluce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Northcliffovská revoluce je pojem, který v mediálních studiích označuje veliké změny ve způsobu vydávání novin, k nimž došlo na konci 19. a na začátku 20. století v Evropě a USA. Za změnami stál baron Northcliff, který jako jeden z prvních započal masovou produkci a prodej novin (byl vlastníkem listu Daily Mail).[1]

Změny trhu

[editovat | editovat zdroj]

V northcliffovské revoluci se smísily faktory ekonomické (noviny definitivně ztratily osvětovou funkci, byla oslabena funkce politická a staly se byznysem), sociální (gramotné masy obyvatelstva), politické (omezení cenzury, liberalizace trhu) a technologické (rozvoj tiskařských technik, telegraf, telefon, fotografie). Zjednodušeně může být northcliffovská revoluce nazvána komercializací masmédií. Na rovině obsahu novin znamená northcliffovská revoluce především mnohem větší objem reklamy na straně jedné a zábavy na straně druhé.

Původ významu

[editovat | editovat zdroj]

Pojem odkazuje na barona Northcliffa (původním jménem Alfreda Harmswortha), který roku 1896 založil proslulý britský bulvární deník Daily Mail (později do jeho impéria patřil i nedělník News of the World, Evening News, Mirror, Observer a Times). Daily Mail jako první deník na světě dosáhl na hranici milion prodaných výtisků. Uspěl především svou orientací na zprávy o zločinech. Proslulým se stalo Northcliffovo heslo "Dejte mi jednu vraždu denně!" ("Get me a murder o day!"). Jinou důležitou Northcliffovou technikou byly čtenářské soutěže. Především však Northcliff udělal z novin průmyslové odvětví jako každé jiné a v obchodní rovině přišel s řadou dodnes fungujících principů (například auditované náklady, které slouží jako nezávislý zdroj informací pro inzerenty).

  1. IRENA., Reifová,. Slovník mediální komunikace. [s.l.]: Portál, 2004. ISBN 8071789267. OCLC 60653763 S. 215. 

Literatura

[editovat | editovat zdroj]
  • JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara: Média a společnost, Praha, Portál 2003.