Audit

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti a obvykle také zhodnotit kvalitu vnitřní kontroly firmy. Vzhledem k rozsahu dokumentace se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu, nýbrž jen rozumnou pravděpodobnost konečného hodnocení. Kromě finančního auditu se v poslední době zavádí i audit dopadů na životní prostředí, technický audit na kvalitu výrobků nebo bezpečnost procesů a podobně. Pro audity platí ve většině zemí státem stanovená pravidla.

Odtud auditor, kvalifikovaný člověk, který dělá profesionální audity. Výsledkem jeho práce je auditorská zpráva.

Druhy auditů[editovat | editovat zdroj]

Audit může být zaměřen na různé druhy oblasti lidské činnosti. V závislosti na tom rozeznáváme různé druhy auditu, z nichž uveďme ty nejznámější[1]:

 • Audit účetních výkazů: nazývaný také audit účetní závěrky, externí, finanční či statutární audit, prověřuje správnost závěrečných zpráv a bilancí a ověřuje kvalitu průběžné vnitřní kontroly firmy. Jeho výsledkem nemá být jen upozornění na nedostatky, ale případně také vyzvednutí „dobré praxe“ v určitých částech firmy.
 • Interní (vnitřní) audit: nazývaný také interní finanční audit, má obdobné cíle jako audit účetních výkazů, je však více zaměřen na kontrolu podnikových procesů a provádí ho interní auditor.
 • Audit kvality: prověřuje systém řízení kvality ve společnosti. Účelem je zjistit, zda společnost plní požadavky mezinárodní normy včetně vybudování systému dokumentace. V současnosti nejznámější příkladem auditu systému řízení kvality jsou podmínky pro získání kvalifikace podle ISO 9001.
 • Ekologický audit
 • Počítačový audit
 • Informační audit
 • Bezpečnostní audit
 • Genderový audit

Dále je možné audit členit podle toho, kdo ho provádí. V tomto smyslu se rozlišuje vnitřní audit, prováděný zaměstnanci firmy, a vnější audit, prováděný externí firmou.

Nejznámější auditorské firmy[editovat | editovat zdroj]

Největší auditorské firmy tvoří tak zvanou „Velkou čtyřku“ (Big four):

Každá z nich v roce 2008 zaměstnávala kolem 140 tisíc lidí po celém světě a dosahovala zisk kolem 24 miliard USD. Všechny poskytují i další poradenské a daňové služby a mají lokální zastoupení v mnoha zemích světa. Kromě toho je velké množství středních a malých auditorských firem, které se jim snaží konkurovat, a to zejména po skandálu jedné z největších auditorských firem Arthur Andersen, která musela činnost roku 2002 ukončit.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. KOVANICOVÁ Dana a kol., Finanční účetnictví světový koncept. Praha: Polygon, 2003, ISBN 80-7273-090-8, str. 384

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • J. Dvořáček, Audit podniku a jeho operací. Praha: C.H. Beck, 2005 - xii, 165 s. ; 24 cm ISBN 80-7179-809-6
 • D. N. Ricchiute, Audit. Praha: Victoria Publishing, 1994 - 792 s. ISBN 80-85605-86-4
 • J. Sedláček, Základy auditu. Brno: Masarykova univerzita, 2006 - 169 s. ; 30 cm ISBN 80-210-4168-4
 • D. KOVANICOVÁ a kol., Finanční účetnictví světový koncept. Praha: Polygon, 2003, ISBN 80-7273-090-8

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]