Kreacionismus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Stvoření Adama od Michelangela zobrazuje jeden ze základů kreacionismu

Kreacionismus (řidčeji kreacionalismus, oba tvary od latinského creatio – tvoření, stvoření) je v širším slova smyslu přesvědčení, že lidé, Země a vesmír byly stvořeny dle doslovného výkladu knihy Genesis zvláštním zásahem vyšší bytosti či božstvem. Termín „striktní kreacionismus“ se někdy používá pro nábožensky motivované odmítání teorie evoluce, aby nedošlo k nechtěné záměně s všeobecnějším chápáním stvoření světa, zastávaným věřícími, jejichž náboženská víra akceptuje teistickou evoluci.

Podle většiny přírodovědců[zdroj?] je kreacionismus netestovatelná nevědecká teorie nesplňující základní pravidla (viz Occamova břitva a Popperova břitva) a jako taková nemůže být předmětem vědeckého zkoumání ani součástí vědeckých teorií. Přírodovědecké práce pracující s aspektem speciálních nadpřirozených zásahů do evoluce jsou obvykle považovány[zdroj?] za pseudovědecké. Zastánci striktního kreacionismu naopak zpravidla odmítají vědecké závěry prezentující evoluci jakožto nejpravděpodobnější vysvětlení vzniku současných živých organismů.

Na událost samu (tj. cílený zásah) kreacionisté nahlíží buď jako na akt stvoření ex nihilo, tedy z ničeho, anebo jako vznik pořádku, jemuž předcházel chaos, který Bůh uspořádal (Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Gen 1:2). Ačkoli víru lze interpretovat i doslovně (tj. fyzikálními a biologickými pojmy), náboženské diskuse se většinou omezují na duchovní rozměr problému. Kreacionismus tedy jednoduše zdůrazňuje duchovní podstatu lidských bytostí tím, že duchovní podstatu považuje za základ celé přírody a označuje všechny ostatní úhly pohledu za materialistické, ignorující duchovní principy.

Mnozí lidé věřící ve stvoření považují toto přesvědčení za součást náboženské víry a tudíž je z jejich hlediska mimoběžné s pohledem vědeckým. Jiní prosazují názor, že vědecká pozorování jsou v souladu s ideou stvoření. Zastánci tzv. teistické evoluce považují vědecky popsané evoluční změny za projev stvořitelského díla. Věřící orientovaní spíše na vědu vnímají popis stvoření v náboženských textech jako oslavný hymnus na celé stvoření[zdroj?], případně symbolickou výpověď, která nebyla nikdy zamýšlena jako věcný popis vzniku světa.

Zastánci striktního kreacionismu slaví úspěchy v některých státech USA, ačkoli jejich snaha o prosazení vyučování kreacionistického pohledu vedle evoluční teorie v rámci vědeckých disciplín není úspěšná. Parodickou reakcí na zavedení vyučování kreační teorie ve školách byl požadavek Bobbyho Hendersona z roku 2005 po vyučování o létajícím špagetovém monstru (tzv. pastafariáni).

Typy kreacionismu[editovat | editovat zdroj]

Kreacionismus mladé Země[editovat | editovat zdroj]

Kreacionismus mladé Země se přiklání k doslovnému výkladu Písma a zejména knihy Genesis. Podle níž Bůh stvořil vesmír v 6 dnech z ničeho svým slovem. Stáří země vypočítává dle údajů uvedených v Písmu. Výpočty se různí, každopádně odhady nepřesahují 10 tisíc let.

Bůh stvořil celou biosféru ve zralém, plně funkčním stavu (s dospělými lidmi i zvířaty, dospělými stromy nesoucími ovoce, apod.) a rovněž tak hmotný vesmír (atmosféru, půdu obsahující zbytky organické hmoty bohatou na živiny, světlo hvězd dopadající na Zemi, apod.)[1] Tento stav se nazývá – fungující komplexnost.[zdroj?] Přičemž všichni tvorové byli na počátku stvořeni jako býložravci,[2] jelikož v době před pádem člověka na světě neexistovala smrt.[3] Veškeré fosílie vyhynulých zvířat vznikly dle kreacionistů mladé Země v důsledku biblické potopy. [zdroj?]

Bibličtí kreacionisté uznávají existenci určitého vývoje v rámci druhu. Nicméně mutace považují vždy za škodlivé (negativní),[zdroj?] eventuálně uznávají variabilitu (např. u psů). Odmítají však fakt makroevoluce, tedy změnu jednoho druhu na jiný.[zdroj?]

Stáří Země[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Radiometrické datování.

V pohledu na stáří Země se kreacionisté mladé Země rozcházejí se současným vědeckým poznáním. Tento rozpor vysvětlují nespolehlivostí radiometrických metod datovaní předně kvůli vysokému rozptylu jejich výsledku, ale také z metodického hlediska. Podle jejich názoru totiž nemůžeme vědět, zda bylo tempo radioaktivního rozpadu po celou dobu vývoje Země konstantní.

Kreacionismus staré Země[editovat | editovat zdroj]

Zahrnuje širokou škálu názorů, které se shodují v tom, že připouští platnost vědeckého datování stáří Vesmíru i Země. Nicméně všechny tyto směry se vyjadřují proti platnosti moderní evoluční teorie.

Progresivní kreacionismus[editovat | editovat zdroj]

Podle progresivních kreacionistů Bůh stvořil nové formy života postupně, v průběhu stovek miliónů let. Progresivní kreacionisté – na rozdíl od stoupenců teistické evoluce – vesměs odmítají makroevoluci, věří totiž, že je z pohledu biologických poznatků neudržitelná. Stejně tak odmítají koncept jediného společného předka.[4]

Inteligentní design[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Inteligentní design.

Kreacionismus bývá někdy směšován s teorií inteligentního designu; podle stoupenců ID je však třeba obě koncepce odlišovat. Jejich odpůrci ale u soudu prokázali, že inteligentní design je latentní formou kreacionismu.[zdroj?]

Podle stoupenců ID vychází kreacionismus z předpokladu, že svět byl stvořen Bohem, kdežto inteligentní design pouze na základě analýzy biologických fenoménů dospívá k závěru, že tyto fenomény v sobě nesou prvky účelnosti a záměru – tedy inteligence. Na otázku, kdo nebo co je nositelem této inteligence, teorie inteligentního designu neodpovídá, neboť tato otázka je svou povahou metafyzická. Inteligentní design není považován za vědu,[5][6][7][8] ale za pseudovědu.[9][10][11]

Teistická evoluce[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Teistická evoluce.

Teistická evoluce je koncept kombinující náboženskou víru v božské stvoření s moderním vědeckým pojetím biologické evoluce. Zastánci teistické evoluce věří, že Bůh stvořil vesmír, ve kterém přirozeným způsobem probíhá biologická evoluce. Evoluce je tak vlastně nástrojem, který Bůh použil pro stvoření člověka a dalších živých bytostí, takže náboženský přístup nemusí být ve sporu s vědeckým.

Argumenty na podporu kreacionismu[editovat | editovat zdroj]

Nejdůležitějším faktorem je to, že podle názoru evolucionistů evoluce ještě stále probíhá. Procesy, které působily v minulosti, by měly působit také nyní. Důkazem probíhající evoluce by byla přítomnost přechodových stádií u živých druhů.[12]

Podle evolučních biologů ovšem existuje celá řada takzvaných přechodných fosílií[13] a živoucích fosílií dokládajících evoluční změny vlastnostmi přítomnými jak v původním druhu, tak v později oddělených taxonech.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Gn 1, 1 – 2, 22 (Kral, ČEP)
 2. Gn 1, 30 (Kral, ČEP)
 3. Gn 2, 17 (Kral, ČEP)
 4. Hugh Ross. The creator and the Cosmos. [s.l.]: NavPress, Colorad Springs, 2001 ISBN 1-57683-288-0. (anglicky) 
 5. The American Association for the Advancement of Science rozhodně odmítá ID
 6. DEAN, Cordelia. Scientists Feel Miscast in Film on Life's Origin. New York Times. September 27, 2007. Dostupné online [cit. 2007-09-28]. 
 7. Nature Methods Editorial. An intelligently designed response. Nat. Methods. 2007, roč. 4, čís. 12, s. 983. DOI:10.1038/nmeth1207-983. 
 8. Mark Greener. Taking on creationism. Which arguments and evidence counter pseudoscience?. EMBO Reports. 2007, roč. 8, čís. 12, s. 1107–1109. DOI:10.1038/sj.embor.7401131. 
 9. National Science Teachers Association Disappointed About Intelligent Design Comments Made by President Bush (3.8.3005) Archivováno 19. 9. 2017 na Wayback Machine (tiskové prohlášení)
 10. David Mu. Trojan Horse or Legitimate Science: Deconstructing the Debate over Intelligent Design. Harvard Science Review. Fall 2005, roč. 19, čís. 1. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-07-24. 
 11. Professional Ethics Report [PDF]. American Association for the Advancement of Science, 2001 [cit. 2011-04-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-01-03. 
 12. Michalík, P. Revoluce v evoluci http://www.evolutionrevolution.eu
 13. Hunt, K. Transitional Vertebrate Fossils FAQ http://www.evolutionrevolution.eu

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Wiley, H.Orton: Christian Theology, s.447, Beacon Hill Press, 1940
 • McComiskey, T.E.: Theological Wordbook of the Old Testament, s.701, Moody Press, 1980
 • 3 Moris–Parker.: What is Creation Science?, s.274
 • Stanley M. Horton, Systematická teologie, s.223–241 Křesťanský život, 2001

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]