Havárie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dopravní nehoda

Havárie je mimořádná událost, respektive člověkem zapříčiněná[zdroj⁠?] nehoda či katastrofa, jež vedla ke zničení nebo poškození nějakého stroje, důležitého přístroje, budovy, technologického celku, lidského zdraví či života, k rozsáhlým ekologickým nebo hospodářským škodám apod.

Zvláštním případem havárie je požár.[zdroj⁠?]

Mezi havárie nepatří katastrofy způsobené přírodními silami a živly typu přírodních povodní, zemětřesení, tsunami, vichřic, tornád, sesuvů půdy, sněhových lavin, sopečných erupcí, kamenných lavin, přírodních požárů apod.[zdroj⁠?]

Rozdělení havárií[editovat | editovat zdroj]

Dopravní nehody[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Dopravní nehoda.

Průmyslové havárie, příklady[editovat | editovat zdroj]

Ostatní havárie, příklady[editovat | editovat zdroj]

Ekologické havárie[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Ekologická havárie.

Jedná se o takové dopravní či průmyslové havárie, které způsobí velké škody na životním prostředí, přírodě nebo na zdraví většího množství lidí apod. - např.:

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • KŘÍŽ, Michal, Ekologická havarijní služba, Dekonta. Průmyslové havárie, úniky nebezpečných látek a jejich transport. Fotografie archiv autora. Rescue Report. Září 2011, roč. 14, čís. 4, s. 14–15. Web vydavatele. ISSN 1212-0456. 
  • MIKA, Otakar J., Ing., CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická. Modelování havarijních dopadů nebezpečných chemických látek. Fotografie HZS OLK. Rescue Report. Září 2011, roč. 14, čís. 4, s. 16–18. ISSN 1212-0456. 
  • Ivan Mašek, Otakar J. Mika, Miloš Zeman: Prevence závažných průmyslových havárií, Vysoké učení technické v Brně – Fakulta chemická, Brno 2006, ISBN 80-214-3336-1

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]