František Hoffmann

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
PhDr. František Hoffmann, CSc.
František Hoffmann 07-03-18 01.jpg
Narození 23. února 1920
Litomyšl
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Úmrtí 1. října 2015 (ve věku 95 let)
Praha
ČeskoČesko Česko
Místo pohřbení Litomyšl
Alma mater Univerzita Karlova
Povolání historik
Ocenění Skleněná medaile Kraje Vysočina (2011)
Manžel(ka) PhDr. Jaroslava Hoffmannová
Děti 1
Některá data mohou pocházet z datové položky.

František Hoffmann (23. února 1920 Litomyšl1. října 2015 Praha[1]) byl český historik a archivář. Zabýval se dobou předhusitskou a husitskou, dějinami měst, městského a horního práva a kodikologií, vedle řady prací archivních a edičních.

Životopis[editovat | editovat zdroj]

Narodil se v Litomyšli v rodině pekaře a obchodníka, maturoval na tamním gymnáziu v roce 1939 a poté zahájil studium práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Byl přímým účastníkem událostí listopadu 1939 - účastnil se pohřbu Jana Opletala a po přepadení vysokoškolských kolejí gestapem byl spolu s dalšími studenty odvezen do jízdárny ruzyňských kasáren. Vzhledem ke svému nižšímu věku unikl internaci v koncentračním táboře a mohl se vrátit domů. Po uzavření českých vysokých škol absolvoval abiturientský kurz při Obchodní akademii v Chocni, začal pracovat jako pomocník v advokátní kanceláři (od ledna 1941) a pak až do konce války působil v Hospodářské skupině maloobchod v Litomyšli[2].

Po válce vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obory historie a filozofie) a Státní archivní školu v Praze. Po vysokoškolských studiích přišel v roce 1950 do Jihlavy.[1] V letech 1950 až 1968 působil v městském, pak okresním archivu v Jihlavě a v letech 1968 až 1970 v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Angažoval se v procesu pražského jara, a tak musel v období normalizace odejít. Od roku 1971 pracoval v kodikologickém oddělení Ústředního archivu ČSAV v Praze, i nadále se ale věnoval mimo jiné také dějinám Jihlavska.[3] Jeho manželkou byla historička a archivářka PhDr. Jaroslava Hoffmannová (1942).

Vyznamenání a pocty[4][editovat | editovat zdroj]

 • 1958 státní vyznamenání Za vynikající práci
 • 1993 Zlatá oborová plaketa Františka Palackého „za zásluhy ve společenských vědách – historie, kodikologie, archivnictví“
 • 2000 čestné občanství města Jihlavy "za celoživotní příkladnou práci v oblasti historie pro Jihlavu i jeho pevné postoje v době totality"
 • 2000 čestný člen České archivní společnosti
 • 2005 Pamětní medaile Jana Patočky
 • 2006 Cena Učené společnosti ČR „za celoživotní dílo v oboru archivnictví a poznání českých dějin“
 • 2006 medaile Za zásluhy o české archivnictví
 • 2011 Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina – Skleněná medaile

Výběr z díla[5][editovat | editovat zdroj]

 • Urbanistické regulativy ve středověku a raném novověku. In: Časopis Matice moravské Brno : Matice moravská Roč. 136, č. 2 (2017), s. 283-314.
 • Sieben Jahrhunderte der Stadt Iglau in Bildern: vierzig Zeichnungen von Gustav Krum mit Begleittexten von František Hoffmann. 1. Auflage. Jihlava: Statutární město Jihlava, 2017. 106 stran. ISBN 978-80-88003-22-9.
 • Sedm století Jihlavy v obrazech: cyklus čtyřiceti kreseb Gustava Kruma s průvodními texty Františka Hoffmanna. 1. vydání. Jihlava: Statutární město Jihlava, 2015. 105 stran. ISBN 978-80-88003-09-0.
 • František Hoffmann devadesátiletý. Výbor studií a článků: Iglaviensia. Jihlava : Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Jihlava, 2010, 463 s. ISBN 978-80-86931-49-4.
 • Výbor kodikologických rozprav a studií. Studia codicologica selecta (Studie o rukopisech – Monographia XVI). Praha : Masarykův ústav - Archiv Akademie věd České republiky v. v. i., 2010, 494 s. ISBN 978-80-86495-75-0.
 • Listy a obrazy z minulosti Jihlavy. Ekon Jihlava 2009, 494 s.
 • Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 712 s. ISBN 978-80-7106-543-2.
 • Jihlava. Historie, kultura, lidé. Vedoucí autorského kolektivu Renata Pisková. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009, kap. III, IV a V, s. 88–182.
 • Vzpomínka na Jaroslava Dřímala. In: Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno, Archiv Města Brna 2008, s. 223–230.
 • Správa a městské knihy litomyšlské od 14. do 16. století. Sborník archivních prací 57, 2007, č. 2, s. 451–573
 • Kodikologický odkaz Jiřího Pražáka. Studie o rukopisech 35, 2002–2003–2004 [vyd. 2005], s. 219–226.
 • Kodikologie a elektronicko-digitální zpracování rukopisů. Sborník archivních prací. 2004, roč. 54, č. 1, s. 249–314
 • Šedesát let Stanislava Petra. AČ 53, 2004, č. 3, s. 220–222
 • Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425–1442. Sv. 1. Předmluvy. Úvody. Text. = Registra losungarum civitatis Iglaviensis 1425-1442. Tomus primus. Prooemia. Introductiones. Textus. [Ed.]: Hoffmann, František. Praha, Archiv Akademie věd České republiky 2004. LVII, 656 s. Archiv český. 40/1
 • Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425–1442. Sv. 2. Tabulky. Index jmenný a věcný. Edice a literatura. Zkratky. Obrazové přílohy. = Registra losungarum civitatis Iglaviensis 1425-1442. Tomus secundus. Tabulae. Index nominum et rerum. Editiones et opera textum illustrantia.  Abbreviationes. Imagines. [Ed.]: Hoffmann, František. [Index jmenný a věcný]: Dvořák, Petr. Praha,  Archiv Akademie věd České republiky 2004. 665-1019 s., fot. Archiv český. 40/2
 • Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století, Topographie der Stadt Jihlava (Iglau) in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, Jihlava : Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv  v  Jihlavě ve spolupráci s Archivem Akademie věd České republiky v Praze, [Předmluva]: Pisková, Renata. Jihlava, Moravský zemský archiv v Brně 2004. XXII, 446 s.    
 • Barokní freska Přepadení Jihlavy roku 1402 v minoritském kostele, Kopie gotické veduty z doby před rokem 1436, Ivo Hlobil – František Hoffmann, Umění 51, 2003, č. 2, s. 147–157
 • Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě. Jihlava, 2001. 480 s.
 • Kristiánský zlomek knihovny Kláštera premonstrátů v Teplé. In: Septuaginta Paolo Spunar oblata (70+2). Praha, Koniasch Latin Press 2000, s. 127–129
 • Popravčí a jiné psanecké zápisy jihlavské z let 1405–1457. [Ed.]: Hoffmann, František. [Úvod.]:  Šmahel, František. Praha, Filosofia 2000. XXXVII, 261 s. Archiv český. 38.
 • Listy a obrazy z minulosti Jihlavy. Od počátků do r. 1848. Jihlava, Ekon 1999. 496 s.
 • Soupis rukopisů knihovny kláštera premonstrátů Teplá. Díl 1. Rukopisy. = Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae monasterii Teplensis ordinis praemonstratensis. Volumen 1. Praha, Archiv Akademie věd ČR 1999. LI, 578 s
 • Soupis rukopisů knihovny kláštera premonstrátů Teplá. Díl 2. Zlomky a rejstříky. = Catalogus codicum  manu scriptorum bibliothecae monasterii Teplensis ordinis praemonstratensis. Volumen 2. Praha, Archiv Akademie věd ČR 1999. s. 581-1024
 • Člověk českého středověku. Edd. Martin Nodl a František Šmahel. Praha, Argo, 2002, Řemeslník a kupec, s. 364–391.
 • Pašije šlapanických loupežníků. In: K poctě Jaroslava Marka. Sborník prací k 70. narozeninám prof. dr. Jaroslava Marka. Praha, HÚ AVČR 1996, s. 149–168
 • Na česko-moravském pomezí kolem roku 1430. In: Husitství - Reformace - Renesance. Sborník k  60. narozeninám  Františka Šmahela. 2. Praha, HÚ AV ČR 1994 [vyd. 1995], s. 529–536
 • Bojové družiny na Moravě a v Čechách před husitskou revolucí a za revoluce. TábA 6, 1994, s. 47–144
 • České město ve středověku. Život a dědictví. Praha : Panorama, 1992. 453 s. ISBN 80-7038-182-5.
 • Městská diplomatika a správa z hlediska současné městské historiografie. AUC Phil et Hist 1992, č. 1, s. 81–84
 • Moravská města po husitské revoluci, Jihlava a Basilejská kompaktáta, Jihlava 1992, s. 95–113
 • K systémové analýze středověkých měst, Český časopis historický 88/1990, s. 252–275
 • Nový výklad husitství na Moravě. Český časopis historický 88, 1990, č. 5, s. 723–735
 • Tepelské Anály. Studie o rukopisech 27, 1989 [vyd. 1990], s. 95–112
 • Bojová družina Erharta Pušky z Kunštátu, Vlastivědný věstník moravský XL/1988, s. 56–64
 • Bojové družiny před husitskou revolucí ve východních Čechách, Československý časopis historický XXXV/1987
 • "Polirerův" právní rukopis jihlavský rakouské Národní knihovny ve Vídni, Studie o rukopisech 19/1980, s. 31–57  
 • Mincmistři Přemysla Otakara II. FHB 1, 1979, s. 253–261
 • Skladby ke sv. Prokopu v Jihlavském misálu, Studie o rukopisech 15/1976, s. 107–109
 • K povaze drobné války, záští a násilných činů před husitskou revolucí, Pocta akademiku V.Vaněčkovi  k 70. narozeninám, Praha 1975, s. 55–75
 • K oblastem českých práv městských, Studie o rukopisech 14/1975, s. 27–67
 • Složitý archivní fond. Archivní časopis, 1974, s. 6-25 a 71-91.
 • Popravčí zápisy jihlavské, Právněhistorické studie 18/1974, s. 163–204
 • K dílu Jana z Gelnhausenu a jeho pokračovatelů v Jihlavě, Studie o rukopisech 11/1972, s. 67-81
 • Janáčovo tovaryšstvo, Časopis Matice Moravské XC/1971, s. 83-93
 • Městská správa Jihlava, Inventář sv. 2, Listiny (1240) 1269–1900 (1929), František Hoffmann – Karel Křesadlo, Jihlava 1971
 • Cechy Jihlava (1488-1937): inventář. Jihlava: Okresní archiv, 1970. 134 s.
 • Písemná pozůstalost JUDr Emanuela Schwaba (1823) 1874-1945 : inventář / zpracovali Jaroslava Hoffmannová a František Hoffmann, 1968
 • Nové listy a obrazy z minulosti Jihlavy. Brno: Blok, 1967, 296 s.
 • K prehistorii moravských Táborů, Sborník Matice Moravské LXXXVI/1967, s. 202–218
 • K počátkům Tábora, Československý časopis historický 15/1967, s. 202–218  
 • Brněnská statuta střeleckého bratrstva sv. Šebestiána z roku 1499, Brno v minulosti a dnes 7/1965
 • Okresní archiv v Jihlavě. Prozatímní informativní přehled podle stavu 30.6.1964, Jihlava: Okresní archiv, 1964, 76 s.
 • 75 let jihlavské vodárny. Jihlava: Okr. vodohospodářská správa, 1961. 54 s., s kolektivem.
 • Jihlava v husitské revoluci. Havlíčkův Brod : Krajské nakladatelství, 1961. 254 s.
 • Jihlava před husitskou revolucí, Havlíčkův Brod 1961
 • Jihlavské právo. Havlíčkův Brod : Krajské nakladatelství, 1959. 75 s.
 • Listy a obrazy z minulosti Jihlavy. Havlíčkův Brod : Krajské nakladatelství, 1958. 172 s.
 • Měnové poměry v Jihlavě v první polovině 15. století, Vlastivědný sborník Vysočiny 2/1958, s. 61n
 • Z počátků průmyslu a dělnického hnutí na Jihlavsku. Havlíčkův Brod : Krajské nakladatelství, 1958. 16 s.
 • Městské knihy litomyšlské do konce 15. století, Praha, disertační práce, 1951.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina [online]. Jihlava: Kraj Vysočina, 2017 [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. 
 2. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Památce PhDr. Františka Hoffmanna, CSc. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, čís. 2, s. 567. Dostupné online [cit. 2016-10-25]. ISSN 2336-4386. (česky) 
 3. František Hoffmann, stránky Kraje Vysočina, 29. 12. 2011
 4. HOFFMANN, František, PhDr., CSc.: Jihlava. www.jihlava.cz [online]. [cit. 2019-08-06]. Dostupné online. 
 5. HOFFMANN, FRANTIŠEK, 1920-. František Hoffmann devadesátiletý : výbor studií a článků. 1. vyd. vyd. Jihlava: Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Jihlava 463 s. s. ISBN 9788086931494, ISBN 8086931498. OCLC 641499630 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]