Přeskočit na obsah

Diskuse ke kategorii:Emigranti a exulanti

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Poslední komentář: před 2 měsíci od uživatele Marek Genius v tématu „Přesun kategorie a podkategorií

Přesun kategorie a podkategorií[editovat zdroj]

Požádáno o další názory na stránce Wikipedie:Třetí názor#Kategorie:Emigranti a exulanti (viz historie). --Marek Genius (diskuse) 19. 4. 2024, 17:00 (CEST)Odpovědět

@Houstička, David V., DusanH, Kacir: Když už se přesouvá, tak navrhuji přesun této kategorie a všech podkategorií a ponechat v názvu jen „Emigranti“. Slovo „exulanti“ je nadbytečné, emigrant je někdo, kdo se odstěhoval ze země, a exulant je někdo, kdo byl donucen státní mocí vystěhovat se ze země (byl vyhnán). Tedy každý exulant je emigrant, ale ne každý emigrant je exulant. Zároveň může klidně vzniknout kategorizační strom Exulanti podle zemí a kategorie by byly podkategoriemi emigrantů. --Marek Genius (diskuse) 23. 3. 2022, 12:23 (CET)Odpovědět

@Marek Genius, David V., Kacir, Houstička: Existuje nadřazená kategorie Migrace, kam ale spadá i Migrace zvířat. Její podkategorie Migranti pak obsahuje nižší podkategorie Deportovaní, Emigranti a exulanti, Uprchlíci. Ty hranice mezi pojmy jsou někdy dost neostré, myslím, že kromě hlediska dobrovolnosti tu hraje roli i hledisko časové (navždy x dočasně). Zajímavé je, že v české wikipedii kategorie Židovská emigrace z nacistického Německa vůbec pod Migraci nespadá. Poválečné Vysídlení Němců z Československa spadá pod Deportace, zatímco poválečná Výměna obyvatelstva mezi Československem a Maďarskem pod Migraci nespadá. Myslím, že je to složitější, než aby se jen nadřadili Emigranti Exulantům.
V české wikipedii kromě toho vznikl paradox, kdy slovo „exulant“ (v singuláru) je přesměrováno na heslo Exil a to zahrnuje všechny druhy exilu a obsahem odpovídá i jiným jazykovým mutacím. Vedle toho existuje pouze v české, německé a bavorské wikipedii heslo Exulanti (tedy plurál slova exulant), které omezuje význam na náboženské důvody. V jiných jazykových verzích tato odchylka neexistuje. Výsledkem je vyznění, že jedinec exulant je součástí exilu (tedy může být i politický), ale skupina několika exulantů musí mít pouze náboženské důvody k odchodu z vlasti. Nejsem lingvista, ale úzké vymezení slova „exulant“ na výlučně náboženské vyhnance se mi nezdá. Podle Slovníku spisovného jazyka českého je to vyhnanec, vyhoštěnec (pro přesvědčení náboženské n. politické, podle Akademického slovníku cizích slov kdo je v exilu, vyhnanec, vyhoštěnec (pro náb. n. polit. přesvědčení). Náboženský (např. pobělohorský) exil je uváděn pouze jako příklad použití. Ostatně i v němčině má slovo Exulant podle slovníku Duden oba významy, tedy i vyhnanec obecně. Toto vysvětlení mi připadá věrohodnější než tvrzení v českém hesle Exulanti. --DusanH (diskuse) 23. 3. 2022, 15:18 (CET)Odpovědět
Vysvětlení, proč je pod názvem Exulanti nesmyslně současný článek, poskytuje tamní diskuse. Prostě autorka článku to tak chtěla, přes což nejede vlak, takže od té doby se na to editoři bojí sáhnout. :-) --Harold (diskuse) 23. 3. 2022, 22:26 (CET)Odpovědět
Článek Exulanti je nesmyslný? Zdroje jsou v zahraničí (Uhersko/Maďarsko, Nizozemsko, Švédsko...), Poláci (Pruské Slezsko) i Rusové po válce české archiválie ničili (vypalovali, rabovali). Světovou Moravskou církev založili exulanti z Moravy. Z Čech a Moravy byly vykázány i menšiny (převážně Němci). Proto se mi nelíbil název "Čeští emigranti a exulanti". Nebráním editorům zakládat články o osobnostech pobělohorského exilu, obcích a kostelech, které exulanti založili a postavili.
Považujete-li článek Exulanti za nesmyslný, co se Vám na něm nelíbí? Proč ho nenavrhnete ke smazání? --Houstička (diskuse) 24. 3. 2022, 09:49 (CET)Odpovědět
Napsal jsem trošku něco jiného. :-) --Harold (diskuse) 24. 3. 2022, 10:49 (CET)Odpovědět
Problém s označováním původu přídavným jménem nemá jen česká wikipedie, ale i mnoho dalších. Z přídavného jména není jednoznačně jasné, je-li míněn původ geografický nebo národnostní. „Český“ znamená českojazyčný, původem z Čech i původem z České republiky. Ruská wikipedie to neřeší přídavným jménem, ale názvem území (Эмигранты из Чехии, Эмигранты из Чехословакии). V češtině by bylo důležité rozlišit Československo, Česko, Čechy, Moravu (případně České země), to ta ruština úplně nevychytává. Byla by to pracná změna, těch kategorií podle původu je strašně moc, ale většinou by se docílilo přesnějšího třídění. Jen namátkově nelogičnosti současného systému: Kategorie Čeští automobiloví konstruktéři - Willibald Gatter, Hans Ledwinka, Ferdinand Porsche; Kategorie Čeští architekti: Leopold Bauer, Heinrich Blum, Adolf Loos. A naopak: Franz Kafka by měl být německý spisovatel (podle jazyka), spisovatel z Čech (podle narození a pobytu), případně spisovatel z Rakouska-Uherska a spisovatel z Československa.
Co se významu slova exulant týče, stojím si za svým, že je širší, než tvrdí heslo Exulanti. O „nesmyslnosti“ tohoto hesla tady nepadlo ani slovo. --DusanH (diskuse) 24. 3. 2022, 11:44 (CET)Odpovědět
Pro základní představu o významech slov zkusme Akademický slovník cizích slov:
"exulant, -a m (exulantka, -y ž) (I) kdo je v exilu, vyhnanec, vyhoštěnec (pro náb. n. polit. přesvědčeruj: pobělohorští e-i; exulantský příd.: e-á literatura; exulantství, -í s"
"exil, -u m(I) 1. vyhnanství zejm. z polit. n. náb. důvodů; místo, kde se exulant po vyhnání n. útěku, emigraci zdržuje: žít v e-u; návrat z e-u 2. lidé žijící ve vyhnanství: na podpoře se podílel i český e.; exilový příd.: e-á činnost; - e-á literatura"
"emigrant, -a m (emigrantka, -y ž) (I) vystěhovalec (op. imigrant): političtí e-i; emigrantský přid.: e-á vláda; e. časopis; emigrantství, -í s vystěhovalectví"
"emigrace, -e ž (I) (op. imigrace) 1. dobrovolné n. vynucené vystěhování do ciziny z polit., hospodářských, náb. aj. důvodů; pobyt v cizině po tomto vystěhování: pobělohorská e. nekatolíků; poúnorová e.; - vrátit se z e. 2. emigranti, vystěhovalci, uprchlíci: činnost e. za druhé světové války 3. ekol. vystěhování jedinců (např. ptáků, savců) z prostoru populace, v němž populační hustota přesáhla možnosti výživy všech členů; emigrační příd.: e. proud, politika"
Jednak se domnívám, že uzurpování termínu exulanti v množném čísle výhradně pro náboženský význam nemá opodstatnění, exulant i exulanti můžou být političtí i náboženští, takto je to jedině matoucí. Dále se zdá, že význam emigranta (vystěhovalce) je skutečně o něco širší než význam exulanta (vyhnance či vyhoštěnce), zhruba jak v úvodu nastínil Marek Genius. Pro srovnání, většina velkých wikipedií v IW si vystačí také s jednoslovným pojmenováním kategorie, takže věřím, že bychom to mohli zvládnout i my. Případné vysvětlení nebo upřesnění se může poskytnout na stránce kategorie, není nezbytně nutné ho mít už v samotném názvu.
Otázkou ovšem je, zda cheme všechny shrnout pod emigranty, anebo je nějaké opodstatnění k tomu, abychom vytvořili a udržovali i samostatnou kategorii exulantů. Příkladmo, zrovna jsem založil článek Mariana Sadovská - tato herečka a hudebnice odešla z Ukrajiny do ciziny, ovšem zdá se, že nikoli nuceně, nikoli z politických nebo náboženských důvodů. Dá se tedy považovat za emigrantku a enWiki ji tak taky kategorizuje, mezi exulanty by ovšem patrně nespadala. --Bazi (diskuse) 25. 3. 2022, 01:23 (CET)Odpovědět

Všem. Navrhuji přejmenovat kategorie na "Emigranti a vystěhovalci". Zdůvodnění: Jako exulanti jsou v české WP zařazeni např. Heidi El Tabakhová (egyptská exulantka), Peter Anthony Motteux (francouzský exulant), Philippe Kirsch (belgický exulant), José David Casado (exulant v Příbrami), další perly jsou Zdenek Slouka (americký exulant... co není z Ameriky)... atd. Potomků exulantů žije ve světě víc, než je obyvatel v ČR a nechápou, proč je v ČR slovo "exulant" překrucováno, zneužíváno a ukládáno do hlav českých dětí s naprosto jiným významem... V stromu kategorií navrhuji nahradit slovo exulanti za výraz vystěhovalci. --Houstička (diskuse) 2. 9. 2023, 09:04 (CEST)Odpovědět

@Houstička: Dobrý den, obávám se, že jste návrh na přesun nepochopila. Důvodem přesunu má být to, že exulanti jsou ve skutečnosti podtypem emigrantů. Tedy je to, jako by název kategorie byl Kategorie:Živočichové a měkkýši, což by bylo špatně. Správný název kategorie by měl být Kategorie:Živočichové a její podkategorií by měla být kategorie Kategorie:Měkkýši. Protože vystěhovalec je zřejmě totéž co emigrant, tak Váš návrh by zase způsobil, že kategorie by se jmenovala ve stylu Kategorie:Živočichové a Animalia, což by také být nemělo. Kategorie by tedy měla nést v názvu jen jedno slovo.
Sekundární otázkou potom je, zda by se kategorie měla jmenovat Kategorie:Emigranti či Kategorie:Vystěhovalci či Kategorie:Vystěhovanci a zda podkategorie by se měla jmenovat Kategorie:Exulanti či Kategorie:Vyhoštěnci či Kategorie:Vyhnanci. --Marek Genius (diskuse) 18. 4. 2024, 16:57 (CEST)Odpovědět
Dobrý den, souhlasím se skutečností, že exulanti jsou podtypem emigrantů. Další podtypy emigrantů mohou být běženci, váleční uprchlíci, přeběhlíci... Jistě se shodneme i na tom, že např. Haitští exulanti a Jednota bratrská k sobě nepatří. Protože o českých "politických exulantech" chybí objasňující článek, není důvod se pořád "politickými exulanty" ohánět - natož jim zakládat kategorii. Vážím si Vaší snahy dát to do pořádku, kéž se Vám to podaří... --Houstička (diskuse) 19. 4. 2024, 08:44 (CEST)Odpovědět
Výborně, takže můžeme směle přejmenovat. Zrušme exulanty v názvu kategorie a ponechme emigranty. Úvaha o českém slově vystěhovalci je dobrá, ale když jsme dosud měli emigranty, aktuálně nevidím nějaký závažný argument ke změně. --Bazi (diskuse) 19. 4. 2024, 10:21 (CEST)Odpovědět
Za mě pro přejmenovat na Kategorie:Emigranti. Včera jsem o tom napsal na stránku Wikipedie:Třetí názor#Kategorie:Emigranti a exulanti (viz historii), ale asi ten třetí názor není úplně důležitý, nevidím tu neshody. Dílčí otázkou potom je, jestli založit i podkategorii Kategorie:Emigranti podle příčiny, kde by mohly být právě Kategorie:Exulanti nebo zmínění Kategorie:Váleční uprchlíci nebo třeba často skloňovaní Kategorie:Ekonomičtí migranti a další (za mě bych řekl, že ano), ale to není třeba řešit hned, může se o tom rozhodnout později.
Jen jsem si teď teprve všiml, že v minulosti (14. dubna 2006) se právě postupovalo opačně, viz Protokolovací záznamy Kategorie:Emigranti (a Protokolovací záznamy související diskusní stránky) a Protokolovací záznamy Kategorie:Exulanti. Pro jistotu tedy označuji i uživatele, i když už tu asi léta nepůsobí: Wikipedista:Beren (aktivni naposledy v roce 2016), Wikipedista:Dezidor (aktivní naposledy v roce 2020). --Marek Genius (diskuse) 19. 4. 2024, 17:00 (CEST)Odpovědět
Navrhuji jednoduché a trvalejší řešení.
V kategorii Emigranti by měly být stávající (bez slova exulant) - Emigranti podle zemí. V případě Československa by měly existovat 3 kategorie: jedna před nacisty, druhá z roku 1948–1968 (po Únoru 1948) a třetí z let 1968–1989 (po srpnové invazi). Toť vše. O podkategoriích Političtí, ekonomičtí a vnitřní emigranti (i vnitřní emigrace existuje) vůbec neuvažujte - věrohodných příčin se nedoberete a fabulace emigrantů nebývají objektivní. Hezký den --Houstička (diskuse) 22. 4. 2024, 12:53 (CEST)Odpovědět

Když se nic nedělo, rozhodla jsem se založit kategorie "poúnoroví emigranti" a "posrpnoví emigranti" a začala s tříděním. (Podle vzoru kategorie "Pobělohorští exulanti", kde existuje mj. i článek "Pobělohorská emigrace".) Takže jsem počítala s tím, že udělám článek "Poúnorová emigrace" (Také by měl vzniknout i článek "Posrpnová emigrace"...) JENŽE... Založením poúnorové kategorie jsem se dotkla, ba přímo urazila, kolegu jménem Krabiczka... Reagoval tak, že založil kategorii "Emigranti po únoru 1948" a její obsah teď plní tak, že přemísťuje obsah ze stávají a mnou založené kategorie. Předpokládám, že až tuto kategorii vyprázdní, tak ji zruší. Dále předpokládám, že chybějící článek "Poúnorová emigrace" založí ON sám. Dále logicky očekávám, že poté, co "vyčistí" stávající kategorii poúnorových emigrantů, roztřídí i všechno ostatní (po mé redukci jde jen o cca 1000 osob). Prostá logika. Pro zdolání tohoto cíle mu přeji pevné zdraví. Prostě předpokládám, že dokončí vše, co svoji rekonstrukcí začal. Jestli se tak nestane, tak alespoň všichni pochopí, jak vypadá etický kodex v praxi a o jakého experta jde. Pevné zdraví jemu i Vám všem přeje Houstička -- Tento nepodepsaný komentář přidala uživatelka Houstička (diskusepříspěvkybloky) 3. 5. 2024, 06:38 (CEST)Odpovědět

Označení "poúnorová" je skutečně dost nejasné, příliš obecné a na můj vkus i příliš českocentrické, stejně tak "posrpnová". Divím se, že někoho něco takového napadne a ihned se nezamyslí nad nesmyslností takového označení. V porovnání s tím je "pobělohorská" opravdu srozumitelnější, jednoznačnější. Ještě by někoho mohlo napadnout pozakládat polednovou, pobřeznovou, podubnovou... emigraci. ;) --Bazi (diskuse) 5. 5. 2024, 01:37 (CEST)Odpovědět
@Wikipedistka:Houstička: Založení jedné ze dvou kategorií jsem si již všiml (jmenovitě Kategorie:Posrpnoví emigranti), díky za obě, myslím, že to bude věci prospěšné (poděkování jsem taky poslal). Jaký by měl být ale ideální název této kategorie, s tím asi neporadím. Název kategorie Kategorie:Poúnoroví emigranti trpí třemi nedostatky:
  1. Za prvé není zřejmé, o únor jakého roku se jedná. Je únor 1948 skutečně jediný významný únor v historii, po kterém následovala významná emigrace? Ani jinde ve světě se neodehrála žádná významná událost tohoto druhu v únoru?
  2. Není specifikována geografická lokalizace. Tedy pokud se někdo po únoru 1948 odstěhoval z Indie do Pákistánu, tak je taky poúnorovým emigrantem.
  3. Není oznámeno ukončení doby této emigrace. Tedy pokud někdo emigroval v červenci 1997, tak je taky emigrantem po únoru 1948. Technicky vzato jsou posrpnoví emigranti zároveň emigranty poúnorovými (i pobělohorskými).
Varianta kolegy Krabiczky (kterého tímto označuji, aby se mohl vyjádřit, když už je tu úkolován) s názvem Kategorie:Emigranti po únoru 1948 pak řeší první z těchto problémů. Jestli spojení „poúnoroví emigranti“ i „posrpnoví emigranti“ jsou nějak oborově ustálená, to nedokážu říci. --Marek Genius (diskuse) 5. 5. 2024, 18:31 (CEST)Odpovědět
Dobrý den, děkuji za označení a omlouvám se, že jsem nevědomky vstoupil do už řešeného tématu. Zkusím postupně zareagovat na řečené body.
@Houstička O nějaké urážce vůbec nemůže být řeči. Pracujeme na Wikipedii a v rámci svých možností se ji snažíme nějak doplňovat a zlepšovat. Jde o to, že označení "Poúnorová/Posrpnová emigrace" je velice vágní a historiograficky tedy nevyhovující. Pokud chceme pro cokoliv zakládat kategorie, které jsou kombinací témat, pak je potřeba je opravdu dobře definovat a to ideálně už v samotném pojmenování. Kategorie, která je vysloveně pro "insidery" tématu, není dobře pojmenovaná. Myslíte, že jsem měl raději počkat, až přeřadíte ty stovky článků, a opravit to až potom? Myslím, že takto to ušetřilo dost práce jak vám, tak i komukoliv jinému, kdo by se tím případně zabýval. Ten původní název není dobrý ani pro slovníkové heslo a jako editor bych ho do slovníku opravdu nedoporučoval zařadit z výše uvedených důvodů.
@Bazi Ano, přesně o to mi šlo.
@Marek Genius Ad 2. Myslím, že geografická lokalizace je daná událostí, ale nebude špatné to v dané kategorii explicitně zmínit. Ono k té emigraci nedošlo nutně přímo z ČSR ven, protože mnozí lidé, kteří z nějakého důvodu v zahraničí už byli, se z důvodu změny režimu nevrátili. Určité základní znalosti tématu se v tomto nevyhneme, ale myslím, že ji v českém prostředí můžeme předpokládat. Ad 3. Nemyslím, že by hrozil reálně tak výrazný přesah a překryv. Pokud je tam přímé spojení s nějakou historickou událostí, pak se předpokládá reálně sledovatelná souvislost. Reálně čas od času k přiřazování nepřípadných kategorií dochází a v rámci patroly se to snažíme kontrolovat a opravovat. Za sebe mohu říci, že v obsahu, který sleduji, nejde o nijak vysoké počty. Častěji spíš podobné "specializační" kategorie doplňuji.
Zdraví --Krabiczka (diskuse) 5. 5. 2024, 21:09 (CEST)Odpovědět
@Krabiczka: K druhému odstavci (k odpovědi Houstičce): Jedině pak, že by se ukázalo, že poúnorová emigrace a posrpnová emigrace jsou nějaké zaužívané pojmy, jaksi že žádný historik tomu neřekne jinak. Třeba první světová válka je taky nepřesné pojmenování, protože vůbec nebyla světová, ale spíše jen evropská, a je otázkou, jestli byla první, protože třicetiletá válka nebyla na prostoru o mnoho menším, ale je to už zažitý název. Jestli jsou nějak zažité pojmy poúnorová emigrace a posrpnová emigrace, to nedovedu posoudit, protože nejsem historik.
Ke čtvrtému odstavci (k odpovědi na mě): Jasně, souhlasím, jen jde o to, jestli je dobré použít „únor 1948“ a „srpen 1968“ jako názvy konkrétních událostí, nebo jestli jde jen o názvy měsíců v konkrétních letech, jako je tu Únor 2006. Opět říkám, že nejsem historik, takže nevím, jaký název je přesně mezi historiky zažitý. Podle článku Únor 1948 to vypadá, že o zažitý název jde, ovšem Srpen 1968 je pouze přesměrováním, takže tam je to otazné.
Ohledně lidí, kteří se pouze ze zahraničí navrátili, si nejsem jistý, jestli se to vůbec dá nazvat emigrací. Třeba českoslovenští vojáci, kteří bojovali ve druhé světové válce za Británii a kteří se nevrátili, protože již nemohli, podle mě poúnorovými emigranty nejsou. Emigrovali ještě roky před únorem, ale nezdá se mi, že by za emigranta šlo označit někoho, kdo se „pouze“ nemůže vrátit. Ledaže by se vrátili, ale honem rychle utekli zase nazpět, potom ano. S tématem to samozřejmě souvisí a v článku Emigrace po únoru 1948 by to mělo být zmíněno, ovšem do kategorie poúnorových emigrantů bych takové lidi neřadil. --Marek Genius (diskuse) 5. 5. 2024, 22:17 (CEST)Odpovědět
@Marek Genius Ad 1. Jako historik dělám 20. století spíš sekundárně, ale přesto si nemyslím, že by to mělo tak generální platnost. Hovoříme-li o únoru 1948, pak je kontextuálně nesporně zřejmé, o čem hovoříme. Hovoříme-li o Emigraci po únoru 1948, pak je to zřejmé rovněž. Hovoříme-li solitérně o Poúnorové emigraci, pak to už vyžaduje dodaný další kontext. Historie sice je tak trochu i bájesloví, ale pokud můžeme něco uvádět explicitně, patří k dobrému zvyku odborníků uvádět to explicitně. U posrpnové emigrace jsem nějaké rozšířenější používání takového typu sousloví nezaznamenal, spíš se označuje jako emigrace po 68. Každopádně oba termíny nelze považovat za termíny odborné, jakkoliv v kruhu zainteresovaných osob a v kontextu tématu ten první srozumitelný nesporně bude. Wikipedie je ale všeobecnou encyklopedií, kde s takovým přístupem nelze počítat a je třeba být přesní.
Ad 2. K první části: Do kategorie jsem doplnil specifikační popis, který mi při specifických průnicích přijde jako vhodný doplněk. Tím se vylučuje ono široké pojetí a lze tím argumentovat proti extenzivnímu rozšiřování mimo daný tematický rámec, pokud by náhodou nastalo. Ke druhé části dotazu: Tady právě platí, že musí být zřejmá spojitost, že k emigraci došlo v souvislosti se změnou režimu. Pokud někdo emigroval v roce 1938 a od té doby žil trvale v zahraničí, pak o emigraci po únorovém puči nejde. Pokud se např. 1946 vrátil a 1949 zase odešel, pak o takovou emigraci jde. Složitější je to u osob, kterým byl režimem návrat ze zahraničí znemožněn. Oni sami emigrační akt nevykonali, ale např. zbavením občanství a znemožněním přechodu hranice se emigranty de facto stali. To bude asi vždy věc individuálního posuzování. Pokud se ale někdo rozhodl sám, že se z předchozího dlouhodobého pobytu v zahraničí do ČSR nevrátí, pak by tam opravdu patřit neměl. Takovým příkladem je třeba Bohuslav Martinů, který byl fakticky československým emigrantem z Francie, odkud uprchl na začátku 40. let před německou armádou. Ačkoliv sám deklaroval, že se do ČSR nevrátí kvůli změně režimu, nelze ho považovat za emigranta po únoru 1948. --Krabiczka (diskuse) 5. 5. 2024, 23:29 (CEST)Odpovědět
Základní informace k těmto dvěma kategoriím by měly dát hlavní články, které zatím chybí. Dál: Ve WP je vystěhovalec(tví) přesměrováno na Emigraci, ale vystěhovalec není emigrant. Wintonovy děti nejsou emigranti, mají samostatnou kategorii, ale z neznalosti jsou zařazovány i mezi emigranty. Totéž se týká Akce Asanace, kdy jsou i tito vystěhovalci strkání do kategorie emigrantů. Chybí slovo Vystěhovalec. Místo něj je nabízeno slovo Exulant (např. Kategorie:Somálští emigranti a exulanti). Evropa se plní "exulanty" - jde o zneužitý název a novotvar z pera české WP. Co na to říct... Dál: Uznávám, že jsem ty 2 kategorie pojmenovala špatně... všichni jsme to mysleli dobře a nic ve zlým. Dál už to třídit nebudu. Na vědomí: @Bazi,@Marek Genius Zdraví Vás Houstička --Houstička (diskuse) 6. 5. 2024, 07:39 (CEST)Odpovědět
Upřesnění toho, co do kategorie patří a co ne, vůbec nemusí dávat hlavní článek, k mnoha kategoriím žádné speciální hlavní články ani nemáme. K tomu by v základu měla postačit samotná stránka kategorie, kam se dá velmi stručně napsat toto upřesnění. Zároveň ale platí, že už samotné pojmenování kategorie by mělo být pokud možno srozumitelné a jednoznačné, je-li to možné.
Co se týká Vašeho tvrzení o tom, kdo je či není emigrant, obávám se, že k němu chybí opora. Např. Akademický slovník cizích slov: emigrant, -a m (emigrantka, -y ž) (I) vystěhovalec (op. imigrant): političtí e-i. Prakticky totéž říka SSČ i SSJČ. Prostě emigrant je vystěhovalec, emigrantka vystěhovalkyně. Pokud někdo pod nějakým slovem vnímá speciálně zúžený význam v rámci svého oboru nebo oblasti zájmu, je snad možné to vysvětlit v encyklopedickém článku (je-li to encyklopedicky hodnotný přístup podložený věrohodnými zdroji), ale těžko na tom lze stavět kategorizaci článků. --Bazi (diskuse) 6. 5. 2024, 10:46 (CEST)Odpovědět
Exulanti zváni jsou vystěhovalci čeští, kteří po Bělohorské bitvě vlast za příčinou náboženství opustili.“ Zdroj Vlastenecký slovník historický
Vystěhovalectví, pravidelné odcházení řady státních příslušníků státu jednoho do ciziny. Může být buď vynucené n. má svůj důvod v poměrech sociálních.“ Zdroj: Komenského slovník naučný, svazek X. strana 516.
Emigrace, (op. imigrace) , dobrovolné n. vynucené vystěhování do ciziny ... pobělohorská, poúnorová...“ Nebo„ Migrace, změna sídliště skupin obyvatelstva... “Zdroj: Vámi citovaný Akademický slovník cizích slov (2001) (emigracemigrace)
Jste opravdu přesvědčen, že Kategorie:Somálští emigranti a exulanti a další kategorie tohoto typu jsou v pořádku? (Modernizace učebnic?) --Houstička (diskuse) 8. 5. 2024, 11:02 (CEST)Odpovědět
Zajímavé. Jen nerozumím tomu, co ve výkladu vystěhovalectví znamená slovo „pravidelné“. Jsou tím myšleni lidé, kteří opouštějí zemi jen dočasně a vždy se na čas vrací domů, jako když Ukrajinci jezdili na léto k nám na stavby, aby se na zimu vrátili na Ukrajinu ke svým rodinám, a příští rok na léto znovu k nám? --Marek Genius (diskuse) 9. 5. 2024, 22:19 (CEST)Odpovědět