Clo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Celnice mezi USA a Mexikem v Severní Americe

Clo, resp. celní poplatek, je dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici. Stát, nebo skupina států je používá jako tzv. ochranářský prostředek (aby ochránil svůj vnitřní trh před zbožím z okolních zemí), jako prostředek ekonomické formy politického boje a v neposlední řadě jako prostředek, jak získat peníze. Vybírání cla kontroluje celní správa (celní úřad) té dané země a upravuje ho celní zákon.

Dělení cel[editovat | editovat zdroj]

Obchodně politické dělení[editovat | editovat zdroj]

 • Autonomní – clo je stanoveno rozhodnutím státu nezávisle na mezinárodní smlouvě +
 • Smluvní – clo je určeno podle mezinárodní smlouvy (bilaterální i multilaterální)

Dělení z hlediska pohybu zboží[editovat | editovat zdroj]

 • Vývozní – platí se za vyvezené zboží. Není příliš běžné, týká se např. vývozu strategických komodit (ropa) a často je uvaleno za fiskálním účelem.
 • Dovozní – platí se za dovezené zboží
 • Tranzitní – platí se za zboží procházející územím státu

Dělení z hlediska účelu[editovat | editovat zdroj]

 • Fiskální – účelem je příjem státního rozpočtu. Jedná se o původní účel použití cel, v současnosti však slouží cla pro fiskální účely pouze okrajově.
 • Ochranná (protekcionistická) – chrání domácí výrobce před konkurencí ze zahraničí. Tato cla lze dále dělit:
  • Prohibitivní – clo, které je tak vysoké, že úplně zabraňuje dovozu daného zboží.
  • Skleníková – má chránit nově se rozvíjející sektor domácího hospodářství (tzv. infant industry) před zahraniční konkurencí. Mělo by být dočasné do doby, než se odvětví etabluje, a postupně uvolňované, aby bylo odvětví tlačeno k efektivní výrobě.
  • Antidumpingová (vyrovnávací) – dodatečné clo, které je uvaleno na zboží, jehož cena je nižší než je běžná cena v zemi vývozu (dumping) a je s to poškodit domácí výrobce.
  • Preferenční – snížené clo, které se vztahuje na zboží pocházející ze zemí, kterým bylo uděleno zvýhodnění před ostatními. Toto clo bývá poskytováno v rámci Všeobecného systému preferencí Světové obchodní organizace (WTO).
 • Odvetná (retorzní) – jsou cla uvalená na zboží z jiného státu za jeho obchodní politiku.
 • Vyrovnávající (kompenzační) – tato cla mají za účel vyrovnat sníženou cenu dováženého zboží, které je zahraniční vládou subvencováno (například zemědělská produkce a podobně).
 • Vyjednávací (negociační) – slouží jako vyjednávací prostředek při obchodně-politických jednáních.

Dělení cel z hlediska výpočtu[editovat | editovat zdroj]

 • Specifická – jsou stanovena pevnou částkou za určitou fyzickou jednotku (např. za tunu nebo za kus).
 • Valorická – stanoví se jako procentuální částka z hodnoty zboží.
 • Diferencovaná (kombinovaná) – hodnota cla se počítá jako kombinace předešlých zmíněných.

Přehled antidumpingových a vyrovnávacích opatření EU[editovat | editovat zdroj]

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí přehled antidumpingových a vyrovnávacích opatření EU vůči třetím zemím. Formulář dotazu na přehled obsahuje jako třídicí kritéria název výrobku v českém nebo anglickém jazyce, země či kódy KN nebo TARIC. U vybraného výrobku jsou uvedeny podrobné údaje o jeho celním zařazení, zemi původu nebo dovozu, případně o výrobci nebo dovozci z této země, má-li stanovenou individuální výši antidumpingového či vyrovnávacího cla nebo přijal-li závazek. Dále jsou zde uvedeny hypertextové odkazy na příslušné komunitární předpisy, v nichž je možné vyhledat podrobnosti k danému případu.

Nežádoucí externality cla[editovat | editovat zdroj]

 • Menší efektivita domácích odvětví a méně inovací kvůli snížení zahraniční konkurence
 • Zvýšení cen jako důsledek menší konkurence
 • Vytvoření tenzí mezi zvýhodněnými a znevýhodněnými odvětvími či regiony
 • Využití cel jako politického nástroje může vést k obchodní válce

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 • Kalínská, E., Petříček, V. a kol.: Mezinárodní obchod I, Praha, Nakladatelství VŠE Oeconomica, 2003, ISBN 80-245-0600-9
 • Machková, H., Černohlávková, E., Sato, A.: Mezinárodní obchodní operace, Praha, Grada Publishing, 2003, ISBN 80-247-0686-5
 • Hazlitt, Henry: Ekonomie v jedné lekci, Praha, Alfa Publishing a Liberální institut, 2005, ISBN 80-86851-18-4 (AP), ISBN 80-86389-41-3 (Li)
 • KENTON, Will. Tariff. Investopedia [online]. [cit. 2021-04-27]. Dostupné online. (anglicky)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]