Přeskočit na obsah

Chiralita

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Šroubovice s opačnou chiralitou (A: pravotočivá, B: levotočivá)
Enantiomery aminokyseliny (L- a D-)
Cahnova-Ingoldova-Prelogova pravidla pro určování R/S; číslování od nejtěžšího k nejlehčímu

Chiralita označuje asymetrii prostorového rozložení objektu (např. molekuly), která je důležitá v některých oblastech vědy.

Jako chirální se označuje takový objekt, který není totožný se svým zrcadlovým obrazem, nemá střed ani rovinu symetrie, avšak může mít rotační osu symetrie. Vztah mezi objektem a jeho obrazem je podobný jako vztah mezi levou a pravou rukou. Chirální objekt a jeho obraz se označují jako enantiomorfy, v případě molekul se hovoří o enantiomerech.

Objekty, které nejsou chirální, se označují jako achirální. Achirální objekty mohou být ztotožněny se svým zrcadlovým obrazem.

Objekty, které se vyskytují pouze v jedné formě, se označují jako homochirální (např. přírodní aminokyseliny nebo sacharidy).

Chiralita v chemii[editovat | editovat zdroj]

Chiralita je běžná zejména u molekul organických látek. Chirální molekula obsahuje jeden nebo více středů chirality (chirálních atomů), což jsou atomy, které mají své sousedy navázány zrcadlově asymetricky. Většinou se jedná o atom uhlíku se čtyřmi různými substituenty. Pro označení konfigurace na chirálním atomu se používají stereodeskriptory R a S. Postaví-li se model molekuly tak, aby substituent s nejnižší prioritou směřoval dozadu, potom pravotočivá resp. levotočivá orientace v popředí rozmístěných zbylých substituentů ve směru klesající priority udává R resp. S konfiguraci. Priorita se určuje nejprve dle protonového čísla bezprostředně vázaného atomu, dále hmotnost, v případě izotopů. Při shodě se zohledňuje priorita v následné sféře porovnávaných substituentů. Při výskytu násobné vazby se posuzuje takto vázaný atom jako kdyby jich bylo navázán násobný počet, avšak případný následný řetězec je dále vázaný jen na jednom z nich, a na zbylých jsou jen tzv. "fantomové atomy", atd. (jedná se o Cahnova-Ingoldova-Prelogova pravidla[1]).

Základní stavební látky organismů (sacharidy, bílkoviny i nukleové kyseliny) mají chirální molekuly, tedy existují ve formě alespoň dvou optických izomerů (platí, že má-li molekula n středů chirality, je počet optických izomerů roven 2n).

Chiralita chemické látky je také podmínkou pro její optickou aktivitu.

Dva izomery se všemi optickými centry s inverzní konfigurací se nazývají enantiomery a mají shodnou většinu fyzikálních a chemických vlastností (teplota tání, rozpustnost), liší se znaménkem optické otáčivosti, mohou se lišit v chemické reaktivitě s opticky aktivními činidly a mohou tvořit chirální krystaly. Dva izomery s alespoň jedním stejně a alespoň jedním opačně konfigurovaným centrem chirality se nazývají diastereomery a mají rozdílné fyzikální a chemické vlastnosti.

Zdrojem molekulární chirality může být jaderná chiralita, která se díky zesílení například autokatalytickou reakcí projeví makroskopicky.[2]

Chiralita v biologii[editovat | editovat zdroj]

Protože základní stavební látky biologických systémů (sacharidy, bílkoviny i nukleové kyseliny) jsou chirální, přičemž organismy zpravidla využívají jen jednu z konfigurací, je chirálně závislá i biologická účinnost mnohých dalších látek. Existuje hypotéza že „levoruká“ chiralita v biologii mohla být způsobena α-deuterovaným (jinak achirálním) glycinem jako katalyzátorem a následným šíření této preference na jiné molekuly.[3]

V případě sacharidů a aminokyselin je běžnější označení optických antipodů pomocí D, L systému, který vyplývá z tzv. Fischerovy projekce založené na konfiguraci nejjednoduššího monosacharidu - glyceraldehydu. Analogicky k R, S systému označování optických izomerů, stereodeskriptory D a L označují absolutní konfiguraci. Byly pojmenovány dle optické otáčivosti sacharidů z latinského dexter (pravý) a laevus (levý). S optickou otáčivostí obecně však nesouvisí, např. L-alanin je opticky pravotočivý.

Odlišná konfigurace přitom může způsobovat buď neúčinnost (známým[zdroj?] příkladem je vitamín C a jeho výživově neúčinný protějšek), nebo mít jiné, mnohdy i fatální účinky. To se týká zejména odlišného působení u látek chemické regulace (hormony, alkaloidy apod.). K jedovatosti přitom stačí změna v jednom centru chirality u velké makromolekuly – např. posttranslační nahrazení α-L-aminokyseliny za α-D-aminokyselinu v proteinovém řetězci je základem účinnosti některých bílkovinných antibiotik či jedů (jedy pralesních žab).[4]

Na chirální konfiguraci záleží také u vyráběných protijedů (antidot) a mnohých léčiv. Proto je nutné dbát na důslednou separaci enantiomerů ve farmakologii. K tomu byla vyvinuta celá řada účinných metodik.[5]

Úzce související oblastí je i působení na smysly živočichů. Enantiomery mohou mít úplně odlišné senzorické vlastnosti, což je dáno chiralitou smyslových receptorů. Známým příkladem jsou látky způsobující různé vůně např. citrusového ovoce (limonen a příbuzné sloučeniny) či vůně kuchyňského koření (karvon a příbuzné sloučeniny pro mátovou, kmínovou a fenyklovou vůni). Změna v jednom centru chirality u esterů methylthiohexanolu může změnit ovocnou vůni ve čpavou cibulovou či sirnou.[6]

Chiralita v optice[editovat | editovat zdroj]

Látky s chirálními molekulami stáčejí rovinu polarizovaného světla.

Podrobnější informace naleznete v článku Optická otáčivost.

Chiralita v částicové fyzice[editovat | editovat zdroj]

Chiralita se uplatňuje také při popisu elementárních částic hmoty a jejich interakcí. Chiralita zde vystupuje i jako kvantové číslo jistých kvantových stavů (vlastní číslo operátoru chirality, kterým je tzv. pátá Diracova matice ).[7]


Kvantové stavy leptonů a kvarků se popisují pomocí dirakovských bispinorů. S výhodou se využívá rozkladu stavu do dvou složek s definovanou chiralitou (levotočivé – "L" a pravotočivé – "R"):[7]

Ukazuje se, že v silných interakcích se projevuje dobrá chirální symetrie, narušená pouze díky nenulovosti klidových hmotností částic,[8] slabé interakce jsou výrazně chirálně asymetrické – v interakčním lagrangiánu vystupují pravotočivé a levotočivé složky odlišně.[9]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Cahn-Ingold-Prelogova pravidla pro určování R/S. tigger.uic.edu [online]. [cit. 2013-07-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-18. 
  2. http://forms.asm.org/microbe/index.asp?bid=45725 Archivováno 13. 9. 2010 na Wayback Machine. – Reexamining the Riddle of Homochirality
  3. TASKER, Elizabeth. Why is life left-handed? The answer is in the stars. phys.org [online]. 2015-07-21 [cit. 2023-02-13]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. SMITH, Silas W. Chiral Toxicology: It's the Same Thing…Only Different. S. 4–30. Toxicological Sciences [online]. 4. květen 2009. Svazek 110, čís. 1, s. 4–30. Dostupné online. ISSN 1096-0929. DOI 10.1093/toxsci/kfp097. (anglicky) 
  5. Bhupinder Singh Sekhon. Enantioseparation of Chiral Drugs – An Overview. S. 1584–1594. International Journal of PharmTech Research [online]. Duben-červen 2010. Svazek 2, čís. 2, s. 1584–1594. PDF [1]. ISSN 0974-4304. (anglicky) 
  6. BENTLEY, Ronald. The Nose as a Stereochemist. Enantiomers and Odor. S. 4099–4112. Chemical Reviews [online]. 15. srpen 2006. Svazek 106, čís. 9, s. 4099–4112. PDF [2]. DOI 10.1021/cr050049t. (anglicky) 
  7. a b FORMÁNEK, Jiří. Úvod do relativistické kvantové mechaniky a kvantové teorie pole. Díl 1. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2000. 346 s. ISBN 80-246-0060-9. Kapitola 3.1, s. 119–120. 
  8. CHENG Ta-Pei, LI Ling-Fong. Gauge Theory of Elementary Particle Physics. Oxford: Clarendon Press, 1984. (anglicky) Ruský překlad: Kalibrovočnyje teorii v fizike elementarnych častic. Moskva: Vydavatelství Mir, 1987. 624 s. Kapitola 5, s. 152–201
  9. Cheng, Li; kapitola 11, s. 387–418

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]