Chemická rovnice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Chemická rovnice je symbolický zápis, kterým se popisuje výsledek chemické reakce ve stechiometricky správném poměru. Chemická rovnice vyjadřuje, které látky spolu reagují, které látky se rozkládají a které vznikají. Také jaké množství látek spolu reaguje, jaké množství látek zaniká a vzniká.

Chemická rovnice se zapisuje podobně jako matematická rovnice. Má vždy dvě strany:

  • na levé straně se zapisují látky (prvky, chemické sloučeniny), které do reakce vstupují - reaktanty
  • na pravé straně jsou látky (prvky, chemické sloučeniny), které reakcí vznikly - produkty

Chemická rovnice je považována za rovnici, protože na obou stranách rovnice musí být zastoupen stejný počet atomů příslušného chemického prvku a stejný počet nábojů. Chemická rovnice je vlastně grafických vyjádřením zákona o zachování hmotnosti (při všech reakcích) a zákona o zachování náboje (při redoxních reakcích).

Symboly v chemické rovnici[editovat | editovat zdroj]

Označení reaktantů a produktů[editovat | editovat zdroj]

Reakce se účastní prvky a sloučeniny, které se do chemické rovnice zapisují svým symbolem nebo vzorcem.

Označení typu reakce[editovat | editovat zdroj]

Každá reakce spěje do rovnováhy. Proto je důležité vyznačit směr reakce.

  • + symbol plus mezi reaktanty a produkty pro vyjádření látek do reakce vstupujících a vznikajících
  • symbol rovnítko se používá pro vyjádření stechiometrického vztahu v rovnici
  • symbol šipka se používá pro vyznačení směru reakce
  • symbol oboustranná šipka se používá pro obousměrnou reakci
  • symbol oboustranná půl šipka se používá pro rovnovážnou reakci

Označení skupenství[editovat | editovat zdroj]

Pro mnoho reakcí je velmi důležité, v jakém skupenství jsou reaktanty a produkty.

Označení energie[editovat | editovat zdroj]

U exotermických a endotermických reakcí se vyjadřuje spotřebovaná nebo uvolněná energie hodnotou změny entalpie ΔH.

CO2(g) + C(s) → 2 CO(g) ΔH = + 173,6 kJ.mol−1

2CH4  + 2O2  → CO2  + 2H2O  ΔH = - 890 kJ.mol−1

Označení iontů[editovat | editovat zdroj]

Iontová rovnice je chemická rovnice, ve které jsou reagující látky zapsány jako disociované ionty. Kladné znaménko iontu znamená záporně nabitý kationt a záporné znaménko znamená záporně nabitý aniont. Například při neutralizaci nebo acidobazické reakci bude čistá iontová rovnice:

H+(aq) + OH(aq) → H2O(l)

Například v následující srážecí reakci

CaCl2 + 2 AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2 AgCl

bude celková iontová reakce vyjádřena rovnicí:

Ca2++ 2 Cl + 2 Ag+ + 2 NO3→ Ca2++ 2 NO3 + 2 AgCl(s)

Stechiometrie chemické rovnice[editovat | editovat zdroj]

Stechiometrie udává relativní množství reaktantů a produktů v chemických reakcích. Je založena na zákonu zachování hmotnosti - celková hmotnost reakčních složek se rovná celkové hmotnosti produktů. Příkladem může být vyčíslená chemická rovnice:

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

Platí, že na obou stranách chemické rovnice je stejný počet atomů C, H a O, přestože jsou obsaženy v různých sloučeninách.

Čtení chemické rovnice[editovat | editovat zdroj]

Například tato rovnice

NaOH + HCl → NaCl + H2O

se může číst:

Například tato rovnice

2 HCl + 2 Na → 2 NaCl + H2

se může číst:

  • dvě molekuly HCl plus dva atomy Na dávají dvě molekuly NaCl a molekulu H dvě
  • sodík a HCl reagují za vzniku NaCl a H dvě

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Chemical equation na anglické Wikipedii a Reaktionsgleichung na německé Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]