Chemická rovnice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Chemická rovnice je symbolický zápis, kterým se popisuje výsledek chemické reakce ve stechiometricky správném poměru. Chemická rovnice vyjadřuje, které látky spolu reagují, které látky se rozkládají a které vznikají. Také jaké množství látek spolu reaguje, jaké množství látek zaniká a vzniká.

Chemická rovnice se zapisuje podobně jako matematická rovnice. Má vždy dvě strany:

  • na levé straně se zapisují látky (prvky, chemické sloučeniny), které do reakce vstupují - reaktanty
  • na pravé straně jsou látky (prvky, chemické sloučeniny), které reakcí vznikly - produkty

Chemická rovnice je považována za rovnici, protože na obou stranách rovnice musí být zastoupen stejný počet atomů příslušného chemického prvku a stejný počet nábojů. Chemická rovnice je vlastně grafických vyjádřením zákona o zachování hmotnosti (při všech reakcích) a zákona o zachování náboje (při redoxních reakcích).

Symboly v chemické rovnici[editovat | editovat zdroj]

Označení reaktantů a produktů[editovat | editovat zdroj]

Reakce se účastní prvky a sloučeniny, které se do chemické rovnice zapisují svým symbolem nebo vzorcem.

Označení typu reakce[editovat | editovat zdroj]

Každá reakce spěje do rovnováhy. Proto je důležité vyznačit směr reakce.

  • + symbol plus mezi reaktanty a produkty pro vyjádření látek do reakce vstupujících a vznikajících
  • symbol rovnítko se používá pro vyjádření stechiometrického vztahu v rovnici
  • symbol šipka se používá pro vyznačení směru reakce
  • symbol oboustranná šipka se používá pro obousměrnou reakci
  • symbol oboustranná půl šipka se používá pro rovnovážnou reakci

Označení skupenství[editovat | editovat zdroj]

Pro mnoho reakcí je velmi důležité, v jakém skupenství jsou reaktanty a produkty.

Označení energie[editovat | editovat zdroj]

U exotermických a endotermických reakcí se vyjadřuje spotřebovaná nebo uvolněná energie hodnotou změny entalpie ΔH.

CO2(g) + C(s) → 2 CO(g) ΔH = + 173,6 kJ.mol−1

2CH4  + 2O2  → CO2  + 2H2O  ΔH = - 890 kJ.mol−1

Označení iontů[editovat | editovat zdroj]

Iontová rovnice je chemická rovnice, ve které jsou reagující látky zapsány jako disociované ionty. Kladné znaménko iontu znamená záporně nabitý kationt a záporné znaménko znamená záporně nabitý aniont. Například při neutralizaci nebo acidobazické reakci bude čistá iontová rovnice:

H+(aq) + OH(aq) → H2O(l)

Například v následující srážecí reakci

CaCl2 + 2 AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2 AgCl

bude celková iontová reakce vyjádřena rovnicí:

Ca2++ 2 Cl + 2 Ag+ + 2 NO3→ Ca2++ 2 NO3 + 2 AgCl(s)

Stechiometrie chemické rovnice[editovat | editovat zdroj]

Stechiometrie udává relativní množství reaktantů a produktů v chemických reakcích. Je založena na zákonu zachování hmotnosti - celková hmotnost reakčních složek se rovná celkové hmotnosti produktů. Příkladem může být vyčíslená chemická rovnice:

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

Platí, že na obou stranách chemické rovnice je stejný počet atomů C, H a O, přestože jsou obsaženy v různých sloučeninách.

Čtení chemické rovnice[editovat | editovat zdroj]

Například tato rovnice

NaOH + HCl → NaCl + H2O

se může číst:

Například tato rovnice

2 HCl + 2 Na → 2 NaCl + H2

se může číst:

  • dvě molekuly HCl plus dva atomy Na dávají dvě molekuly NaCl a molekulu H dvě
  • sodík a HCl reagují za vzniku NaCl a H dvě

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Chemical equation na anglické Wikipedii a Reaktionsgleichung na německé Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]