Přeskočit na obsah

Chemické inženýrství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Chemický provoz výroby organických materiálů

Chemické inženýrství je obor kombinující znalosti z chemie, fyziky, strojního inženýrství, biochemie, a v neposlední řadě i matematiky a ekonomie. Zabývá se procesy přeměny čistých materiálů, surovin nebo chemikálií na jiné více využitelné formy. Chemické inženýrství se nejčastěji uplatňuje při návrhu zařízeních pro chemický, palivářský a potravinářský průmyslu. Oproti zařízením v laboratořích (sušárny, destilační kolony, chladiče, aj.) se skutečné výrobní zařízení liší důrazem na hospodaření s energiemi (hlavně s teplem) a ekonomický provoz vůbec.

George Standart, 1961, „Chemický inženýr pracuje se sestavou základních jednotek, což jsou metr, kilogram, sekunda a dolar.“[ujasnit]

Moderní chemické inženýrství se však nezabývá jen zpracováním a výrobou, ale také i vývojem nových materiálů a technologií jako jsou nanotechnologie, palivové články a biomedicínské inženýrství. V dnešní době bývá chemické inženýrství často označováno jako Procesní inženýrství, neboť to zastřešuje i další dříve do jisté doby nezávisle studované procesy speciálních technologií (např. úprava surovin, metalurgie, energetika, technologie vody, atd.) nebo procesy kontroly a návrh optimalizace.[1]

Základní procesy[editovat | editovat zdroj]

Procesy, kterými se chemické a procesní inženýrství zabývá:[2]

 1. mechanické procesy – např. mletí, drcení, třídění materiálu, atd.;
 2. hydromechanické procesy - založené na sdílení hybnosti, které zahrnují např. proudění a dopravu tekutin (kapalin a plynů), filtraci, usazování, fluidaci a míchání;
 3. tepelné procesy – založené na sdílení tepla, k nimž patří např. tepelné výměníky a odparky;
 4. difuzní separační procesy – založené na sdílení hmoty, jako jsou např. extrakce, absorpce, sušení, destilace a rektifikace a membránové procesy;
 5. procesy chemické – které probíhají v chemických reaktorech a někdy i při adsorpci, rektifikaci aj.;
 6. procesy biochemické a biologické – probíhající v bioreaktorech

Ústavy a školy[editovat | editovat zdroj]

V České republice existuje několik ústavů a škol, které se různými odvětvími chemického inženýrství zabývají:

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. (ÚCHP) - http://www.icpf.cas.cz/

 • oddělení separačních procesů
 • termodynamická laboratoř E. Hály
 • oddělení katalýzy a reakčního inženýrství
 • oddělení vícefázových reaktorů
 • laboratoř procesů ochrany prostředí
 • oddělení aerosolových a laserových studií


České vysoké učení technické v Praze - Ústav procesní a zpracovatelské techniky - http://pt.fs.cvut.cz

Studijní programy a obory magisterského studia:

 • Energetika a procesní inženýrství


Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská - http://fchi.vscht.cz

Studijní programy a obory bakalářského studia:

 • Procesní inženýrství, informatika a management,
 • Technická fyzikální a analytická chemie
 • Mikro a nanotechnologie v chemickém inženýrství

Studijní programy a obory magisterského studia:

 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství, bioinženýrství a modelování procesů
 • Inženýrská informatika a řízení procesů


Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická - http://www.upce.cz/fcht/index.html

Studijní programy a obory bakalářského studia:

 • Chemie a technická chemie

Studijní programy a obory magisterského studia:

 • Technická fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství
 • Inženýrství životního prostředí
 • Technologie výroby a zpracování polymerů


Vysoká škola Báňská – Technická univerzita v Ostravě, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Studijní programy a obory bakalářského studia:

 • Chemie a technologie paliv

Studijní programy a obory magisterského studia:

 • Chemické inženýrství


Ostatní školy v Česku samostatné obory chemického a procesního inženýrství nenabízí, ale studenti se s touto problematikou setkávají na všech školách s chemickým zaměřením.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Wichterle K.: Základy procesního inženýrství - poznámky k vybraným přednáškám. homen.vsb.cz [online]. [cit. 2011-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-23. 
 2. Hasal P., Schreiber I., Šnita D.: Chemické inženýrství I., VŠCHT Praha, 2007, ISBN 978-80-7080-629-6

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]