Antonín Pařízek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Narození30. ledna 1959
Praha
NárodnostČeská
Alma materUniverzita Karlova
PovoláníPorodník, anesteziolog
ZaměstnavateléGynekologicko-porodnická klinika Všeobecné Fakultní Nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
OceněníCharvátova cena (2006)
Pamětní medaile Josefa Hlávky (2017)
ChoťPetra Pařízková
PodpisAntonín Pařízek – podpis
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Antonín Pařízek (*1959) je český anesteziolog a porodník. Působí v VFN v Praze a jako krajský perinatolog Středočeského kraje. Současně pracuje i jako vysokoškolský pedagog, popularizátor vědy.[1]

Profesní kariéra[editovat | editovat zdroj]

Po ukončení základní školy ve Zvoli u Prahy a Davli a gymnázia v Praze Modřanech pokračoval v roce 1978 studiem na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (FVL UK), které absolvoval s vyznamenáním v roce 1984. Přestože ukončil FVL UK s vyznamenáním, musel pro plnou obsazenost pražských lékařských míst v chirurgických specializacích nastoupit v jiném oboru. Zvolil si obor anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína v tehdy Fakultní nemocnici Na Bulovce. V tomto oboru složil atestaci I. stupně (1987), ale bezprostředně po ní využil ve stejné nemocnici možnosti přestoupit do chirurgického oboru, kterým byla gynekologie a porodnictví.[1][2][3]

V roce 1988, jako první lékař zavedl v Československu do rutinní praxe epidurální analgezii u porodu. A v oblasti analgezie u porodu později zavedl v rámci naší země řadu dalších, klinicky významných novinek. V roce 1989 složil atestaci I. stupně, v roce 1992 atestaci II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví a v roce 2012 v subspecializaci perinatologie a fetomaternální medicína. V roce 1994 obhájil kandidátskou práci na 1. LF UK s názvem Porod a epidurální analgezie. Od roku 1994 byl opakovaně zvolen za předsedu Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS JEP, která byla v roce 2014 přejmenována na Sekci analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví. Na 1. LF UK v roce 2006 obhájil habilitační práci na téma Neuroaxiální analgezie u spontánního porodu. Od roku 2012 je zástupcem přednosty Gynekologicko - porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od roku 2014 je členem výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP a v roce 2018 byl zvolen jejím místopředsedou. V roce 2016 se stal profesorem na Univerzitě Karlově, inaugurační přednáška byla na téma Endokrinologie fetomaternální jednotky. Od roku 2018 je gestorem bakalářského studia porodní asistence 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.[1][2][3][4]

Do roku 2020 je autorem nebo spoluautorem 203 odborných publikací (z toho 75 jako primární autor), které byly celkem 856krát citovány v jiných vědeckých pracích.[5][6].Jeho Hirschův citační index dosáhl v roce 2023 (únor) hodnoty h = 22.[6]

K jeho činnosti patří také založení a organizování systému mezioborového postgraduální vzdělávání lékařů. Pořádá významné odborné kongresy, z těch hlavních od roku 2000 pravidelně národní kongresy Kritické stavy v porodnictví a Academy of Obstetric Analgesia and Anestheasia (AORA). Je i úspěšným realizátorem elektronických projektů. Jeho monografie Porodnická analgezie a anestezie je považována za první elektronicky vydanou lékařskou knihu v České republice. S historiky Filozofické fakulty UK byl u objevování pramenů o prvním císařském řezu, kdy mohla poprvé v historii lidstva současně přežít matka a dítě. Se svými spolupracovníky tuto práci publikoval a přednesl na 22. světovém kongresu perinatologů (FIGO 2018) v Rio de Janeiru. V roce 2019 se svým týmem zahájil vědecko-výzkumný projekt (PRAGUE QUiPP Study), jehož cílem je longitudinální multidisciplinární sledování nejen klinických, ale i biochemických, endokrinologických, imunologických a mikrobiologických faktorů, které vedou k předčasnému porodu.[1][2][3]

VŠ vzdělání a atestace[editovat | editovat zdroj]

1984 – absolvent Fakulty všeobecného lékařské UK v Praze (s vyznamenáním)

1987 – I. atestace v oboru Anesteziologie a resuscitace

1989 – I. atestace v oboru Gynekologie a porodnictví

1992 – II. atestace v oboru Gynekologie a porodnictví

2012 – zvláštní odborná způsobilost v oboru Perinatologie a fetomaternální medicína

Univerzitní tituly[editovat | editovat zdroj]

1994 kandidát věd, kandidátská disertační práce na téma: Porod a peridurální analgezie

2006 titul docent, habilitační práce v oboru gynekologie a porodnictví na téma: Neuroaxiální analgezie u spontánního porodu

2016 titul profesor, jmenovací přednáška na téma: Endokrinologie fetomaternální jednotky se zaměřením na metabolity progesteronu

Lékařská praxe[editovat | editovat zdroj]

1984 – 1985 vojenská služba, sportovní lékař

1985–1987 Anesteziologicko-resuscitační oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce

1987–1991  Gynekologicko porodnická klinika Fakultní nemocnice Na Bulovce

1991–dosud  Gynekologicko porodnická klinika 1. LF a VFN v Praze

Pracovní zařazení[editovat | editovat zdroj]

1984 sekundární lékař

1994 odborný asistent

1998 vedoucí lékař porodního sálu perinatologického centra

2008 vedoucí lékař oddělení pro riziková těhotenství perinatologického centra

2012 vedoucí lékař perinatologického centra

2012 zástupce přednosty kliniky pro porodnický úsek

Zahraniční akademické stáže[editovat | editovat zdroj]

The National Maternity Hospital (NMH) in Dublin (Ireland) (jedna z největších porodnic v Evropě), studium managementu perinatologického centra

The Rotunda Hospital in Dublin (Ireland) (nejstarší porodnice na světě, 1745), studium managementu perinatologického centra

Jazykové znalosti[editovat | editovat zdroj]

Angličtina, němčina, ruština

Členství v odborných společnostech a pracovních skupinách[editovat | editovat zdroj]

1987 člen České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

1987 člen České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

1994 zakladatel Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS JEP, přejmenovaná na Sekce analgezie a intenzivní medicína v porodnictví

1994 předseda Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP

2010 člen Obstetric Anaesthetists’ Association (OAA)

2010 člen Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology (SOAP)

2012 krajský perinatolog Středočeského kraje

2014 místopředseda Sekce perinatologoie a fetomaterenální medicíny ČGPS ČLS JEP

2020 člen Akademického senátu 1. LF UK

2020 člen The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)

2022 člen výboru České gynekologické a porodnické společnosti ČGPS ČLS JEP

Členství v redakčních radách[editovat | editovat zdroj]

 • Česká gynekologie
 • Anesteziologie a Intenzivní medicína
 • Gynekolog

Priority v oboru[editovat | editovat zdroj]

 • zavedení a rozvoj epidurální analgezie u porodu do rutinní klinické praxe v České republice
 • objev nových mechanizmů bolesti, regulace porodního stresu u matky a plodu
 • stanovení nových analytických metod pro diagnostiku některých patologií v průběhu těhotenství, porodu a v šestinedělí
 • zavedení nových lokálních anestetik a analgetik pro porodnickou analgezii do rutinní klinické praxe v České republice
 • první e-book v medicíně v České republice (Pařízek A. a kol. Porodnická analgezie a anestezie. Praha: Grada Publishing, 2002)
 • založení laboratoře pro endokrinologii fetomaternální jednotky
 • založení laboratoře vysoce specializované perinatální péče pro predikci, diagnostiku a léčbu závažných těhotenských patologií
 • podíl na historickém objevu, který vstoupil do historie světové medicíny: První císařský řez, kdy současně přežila matka a dítě, Praha 1337

Pedagogická činnost[editovat | editovat zdroj]

 • profesor na 1. LF UK
 • gestor pro bakalářské studium porodní asistence na 1. LF UK
 • pregraduální výuka českých i zahraničních studentů
 • vedoucí 4 studentů v doktorském programu, 3 úspěšné obhájené práce
 • předseda komise pro státní závěrečné zkoušky na 1. LF UK
 • člen komise pro obhajoby doktorských dizertačních prací v oboru gynekologie a porodnictví na LF UK v Plzni
 • člen komise pro obhajoby doktorských dizertačních prací v oboru psychiatrie na 1. LF UK
 • projekty na simulátoru Victoria v simulačním centru 1. LF UK
  • perinatální asfyxiež
  • život ohrožující krvácení
 • postgraduální výuka pro ČGPS a ČSARIM ČLS JEP
  • zakladatel vzdělávacího programu „Porodnická analgezie a anestezie“
  • zakladatel vzdělávacího programu „Předčasný porod“
  • zakladatel vzdělávacího programu „Těhotenství a diabetes mellitus“
  • zakladatel vzdělávacího programu „Jak naučit učit?

Výukové projekty[editovat | editovat zdroj]

1992 zakladatel systému postgraduálního vzdělávání lékařů v porodnictví a anesteziologii: Analgezie a anestezie u porodu

1998 porodnice.cz – internetový portál pro laickou i odbornou veřejnost věnující se těhotenství a porodu

2000 zakladatel systému postgraduálního vzdělávání lékařů v oblasti regionální analgezie a anestezie v porodnictví, který nese název The Academy of Obstetric Regional Analgesia and Anaesthesia (AORA)

2000 zakladatel systému postgraduálního vzdělávání lékařů v oblasti mezioborové spolupráce v porodnictví se zaměřením na intenzivní péči o riziková těhotenství, který nese název Kritické stavy porodnictví

2002 první e-book v medicíně v České republice (Pařízek A. a kol. Porodnická analgezie a anestezie. Praha: Grada Publishing, 2002)

2008 zakladatel systému postgraduálního vzdělávání porodních asistentek Péče o matku a dítě

2020 vzdělávací internetový portál Obstetrics Forum.cz

2021 gestor akreditovaného kurzu MZ ČR pro autonomii porodních asistentek na porodním sále

Výukové filmy

1990 Kužel D., Bak V., Pařízek A., Benda P. Laparoskopická ventrosuspenze dělohy.

1990 Kužel D., Bak V., Pařízek A., Benda P. Laparoskopická adhesiolysis omenta a enterolysis.

1990 Kužel D., Šonský E., Bak V., Pařízek A., Benda P. Laparoskopicky vedená apendektomie.

2012 Pařízek A., Cibula D. Císařský řez s úspěšným pokusem o zachování dělohy při placenta praevia centralis partim accreta.

2013 Pařízek A. Paracervikální blokáda, metoda pro každého gynekologa porodníka.

Ekonomizace postupů/procesů[editovat | editovat zdroj]

 • Vita et Futura, nadační fond pro rozvoj gynekologie a porodnictví, založen 1991
 • grantové projekty
 • charitativní programy, vlastní a/nebo ve spolupráci s nadačním fondem Be Charity

Zahraniční spolupráce[editovat | editovat zdroj]

 • University Hospital Heidelberg
 • Brighton, (Practical Obstetric Multi-Professional Training)
 • Kambodža, s Českou rozvojovou agenturou, pomoc při snížení mateřské a perinatální mortality

Modernizace budovy a účast na významných rozvojových projektech[editovat | editovat zdroj]

Budova Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

 • AVE Centrum, vybudování prostoru pro edukaci těhotných žen
 • ambulance pro predikci prevence závažných těhotenských a peripartálních patologií (zejména metodou QUiPP a jejím rozšířením)
 • rekonstrukce ambulance pro nízkorizikové těhotné ženy
 • rekonstrukce ambulance pro rizikově těhotné ženy
 • rekonstrukce ambulance pro těhotné ženy s diabetes mellitus
 • „Malá rekonstrukce“ – porodní sál č. I
  • porodní sál č. II
 • „Velká rekonstrukce“
  • realizace studie k rekonstrukci historické budovy Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a dostavba pavilonu neonatologie Ing. arch. Evy Jiřičné
 • simulační centrum 1. LF UK
  • pomoc při budování simulačního centra pro oblast perinatologie

Komunikace s veřejností[editovat | editovat zdroj]

 • bronzová deska Josefa Hlávky
 • bronzová socha Josefa Hlávky od J. V. Myslbeka
 • publikace „Josef Hlávka, architekt, stavitel a největší český mecenáš”, autor Ries P., ISBN 978-80-908327-0-1 – produkce a vydavatelství

Významná vědecká a společenská ocenění[editovat | editovat zdroj]

2002 Publikace roku 2002 vyhlášena Českou společností anesteziologie, resuscitace a společenská ocenění a intenzivní medicíny ČLS JEP, Pařízek A. a kol.: Porodnická analgezie a anestezie. Praha: Grada Publishing, 2002. 535 s. ISBN 9788072629497

2006 Charvátova cena v kategorii popularizace vědy za knihu Kniha o těhotenství a porodu. Pařízek A. a kol. udělovaná Nadačním fondem Dr. Paul Janssena Praha: Galén, 2005. 425 s. ISBN 8072623214

2012 Publikace roku 2012, vyhlášena Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, Pařízek A. a kol.: Analgezie a anestézie v porodnictví, 2.– rozšířené přepracované vydání, Galén

2012 Publikace roku 2012, vyhlášena Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, Pařízek A. a kol.: Kritické stavy v porodnictví, Praha, Galén, 2012

2017 Pamětní medaile Josefa Hlávky za podporu odkazu největšího českého mecenáše, udělovaná nadací Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových

2019 Stříbrná medaile UK za významné celoživotní dílo a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost, udělovaná Univerzitou Karlovou

2021 Umístění jména na Desce dárců a sponzorů Univerzity Karlovy ve foyer Karolinu

Manažerská činnost[editovat | editovat zdroj]

1990 – 1998 Association Club Sparta Praha, podíl na transformaci AC Sparta Praha

1991 – 2001 zástupce ředitele nejstaršího silničního běhu v Evropě: Běchovice-Praha

2004 The National Maternity Hospital (NMH) in Dublin (Ireland) (jedna z největších porodnic v Evropě), management perinatologického centra

2004 The Rotunda Hospital in Dublin (Ireland) (nejstarší porodnice na světě, 1745), management perinatologického centra

1991 zakladatel Nadačního fondu Vita et Futura pro rozvoj

Charitativní činnost[editovat | editovat zdroj]

1991 zakladatel Nadačního fondu Vita et Futura pro rozvoj gynekologie a porodnictví

2010 zakladatel charitativního běhu: Kros Štiřín – výtěžek je věnován Centru předčasně narozených děti ve VFN v Praze

Publikační činnost[editovat | editovat zdroj]

H – index: 21 (duben 2022)

Rodina[editovat | editovat zdroj]

manželka, porodní asistentka

dcera, lékařka neurologie

dcera, studentka lékařské fakulty

syn, student gymnázia

Zájmy a záliby[editovat | editovat zdroj]

Zálibou je sport. Aktivně se v klubu Sparta Praha věnoval lehké atletice (100, 200, 400 m). Je dvojnásobným mistrem ČSSR, mnohonásobným medailistou ČSSR a ČSR a československé Univerziády. Po ukončení aktivní sportovní kariéry se stal po roce 1989 funkcionářem AC Sparta Praha, posléze bezmála 10 let pracoval jako předseda správní rady Association Sparta Praha. Byl dlouholetým zástupcem ředitele slavného silničního závodu Běchovice Praha. V dnešní době je zakladatelem a ředitelem dnes již populárního přespolního závodu MCC Kros Štiřín.

Významný propagátor odkazu díla architekta a mecenáše Josefa Hlávky. V současně době se neúnavně snaží obrátit pozornost k záchraně a dalšímu rozvoji nejslavnější Hlávkovy stavby v České republice, budovy bývalé Zemské porodnice, kde dnes sídlí Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

Výběr vědecké monografie[editovat | editovat zdroj]

 • PAŘÍZEK A. a kol. Porodnická analgezie a anestezie. Praha: Grada Publishing, 2002. 535 s. ISBN 9788072629497. Monografie byla vyhlášena Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny publikací roku 2002.
 • PAŘÍZEK A. Kniha o těhotenství a porodu. Praha: Galén, 2005. 425 s. ISBN 8072623214. Kniha byla v roce 2006 oceněna Charvátovou cenou v oboru popularizace vědy (cena Nadačního fondu dr. Paula Janssena).
 • PAŘÍZEK A. Kniha o těhotenství @ porodu. První český interaktivní průvodce těhotenstvím, porodem a šestinedělím. 2. doplněné vydání. Praha: Galén, 2006. 414 s. ISBN 8072624113.
 • PAŘÍZEK A. Kniha o těhotenství a dítěti.  3. vydání. Praha: Galén, 2008. 685 s. ISBN 9788072625949.
 • PAŘÍZEK A. Kniha o těhotenství a dítěti. Český průvodce těhotenstvím, porodem, šestinedělím – až do dvou let dítěte. 4. vydání. Praha: Galén, 2009. 738 s. Příloha: Můj těhotenský  kalendář. 18 s. ISBN 9788072626533.
 • PAŘÍZEK A. a kol. Analgezie a anestezie v porodnictví. 2. rozšířené a přepracované vyd. Praha: Galén; Kamenice: MCC Publishing, 2012. 427 s. ISBN 9788072628933. Monografie byla vyhlášena Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Publikací roku 2012.
 • PAŘÍZEK A. a kol. Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén; Kamenice: MCC Publishing, 2012. 285 s. ISBN 9788072629497. Monografie byla vyhlášena Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Publikací roku 2012.
 • PAŘÍZEK A. Kniha o těhotenství a dítěti. Český průvodce těhotenstvím, porodem, šestinedělím – až do dvou let dítěte. 4. vydání. Praha: Galén, 2013. 738 s. e-book.
 • PAŘÍZEK A. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti. Těhotenství. 1. díl. 5. vydání. Praha Galén, 2015. 481 s. ISBN 9788074922145.
 • PAŘÍZEK A. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti. Porod. 2. díl. 5. vydání. Praha: Galén, 2015. 397 s. ISBN 9788074922152.
 • PAŘÍZEK A., HONZÍK T. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti. Dítě. 3. díl. Praha: Galén , 2015. 337 s. ISBN 9788074922169.
 • PAŘÍZEK A., HONZÍK T. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti. Triplet. Praha: Galén , 2015.  1352 s. ISBN 9788074922138.

Kapitoly v monografiích[editovat | editovat zdroj]

 • PAŘÍZEK A. Anestezie při gynekologické laparoskopii. In: KUŽEL D. Gynekologická endoskopie. Praha: Galén, 1996. ISBN 80-85824-40-X
 • PAŘÍZEK A. Úskalí peridurální analgezie a anestezie u porodu. In: DOLEŽAL A. Technika porodnických operací. Praha: Grada Publishing, 1998, s. 45–54. ISBN 8071695491.
 • PAŘÍZEK A. Porod a porodní bolest: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Porodnictví. In: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Praha: Levret, 1999, s. 162–169. ISBN 8023847406.
 • PAŘÍZEK A. Porodnická analgezie a anestezie v České republice – minulost, současný stav a budoucnost. In ČERNÝ V, CVACHOVEC K. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha: Galén, 2000. s. 176–179. ISBN 8086257207.
 • PAŘÍZEK A, NOUZOVÁ K. Normal Values of Hemodynamic O2 Delivery and TEB Parameters in Graviditas and Nongraviditas. In: SRAMEK B.B. Systemic hemodynamics and hemodynamic management. Collierville, Tennessee: Instantpublisher.com, 2002. ISBN 1591960460.
 • PAŘÍZEK A. Anestezie a analgezie u rizikových porodů. In: HÁJEK Z. Rizikové a patologické těhotenství. Praha: Grada Publishing, 2004, s. 399-409. ISBN 80-247-0418-8 .
 • PAŘÍZEK, A. Kritické stavy u rodičky za porodu. In: HÁJEK Z. Rizikové a patologické těhotenství. Grada Publishing, Praha, 2004, s. 379–395. ISBN 80-247-0418-8.
 • PAŘÍZEK A. Porodní bolest. In: ROKYTA R, KRŠIAK M, KOZÁK J. Bolest: monografie alnageziologie.1. vyd. Praha: Tigis, 2006. s. 453–460. ISBN 8090375006.
 • PAŘÍZEK A. Porodnická analgezie a anestezie. In: ZWINGER A. Porodnictví. Praha: koedice Galén, Karolinum, 2004. ISBN 8072622579, ISBN Karolinum 8024608227.
 • PAŘÍZEK A, HÁJEK Z, DOLENSKÁ S. Porodnictví. In: Medical Tribune Brevíř. Praha: Medical Tribune CZ, 2006. ISBN 8090370829.
 • PAŘÍZEK A, HÁJEK Z, DOLENSKÁ S. Porodnictví. In: Medical Tribune Brevíř. Praha: Medical Tribune CZ, 2008, s. 276–334. ISBN 9788087135075.
 • PAŘÍZEK A, HÁJEK Z, DOLENSKÁ S. Porodnictví. In: Medical Tribune Brevíř. Praha: Medical Tribune CZ, 2011. ISBN 9788087135228.
 • PAŘÍZEK A, PAPEŽOVÁ H, UHLÍKOVÁ P. Poruchy příjmu potravy a ženský reprodukční systém. In: Spektrum poruch příjmu potravy. Interdisciplinární přístup. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 211–222. ISBN 9788024724256.
 • FAIT, T., PAŘÍZEK, A., ROZTOČIL, A., SRP, B. Fyziologický porod a šestinedělí. In: HÁJEK, Z., ČECH, E., MARŠÁL, K. a kol. Porodnictví. Praha, Grada Publishing, s. 175-214.
 • BINDER, T., BLÁHA, J., ČECH, E., FAIT, T., HÁJEK, Z., KREJČÍ, V., KUŽEL, D., MARTAN, A., MAŠATA, J., PAŘÍZEK, A., ROZTOČIL, A., SRP, B., ŠTEMBER, Z., VELEBIL, P., ŽIŽKA, Z. Nepravidelnosti a patologie těhotenství, porodu a šestinedělí. In: HÁJEK, Z., ČECH, E., MARŠÁL, K. a kol. Porodnictví. Praha, Grada Publishing, s. 237-459.

Učebnice a učební texty[editovat | editovat zdroj]

 • PAŘÍZEK A, PETERKA T,CALDA P, ŽIŽKA Z, BINDER T,VORLÍČEK F, BILINA T, KREJČÍ V. Patologický porod, poranění při porodu, komplikace za porodu – I. In: ŽIVNÝ J. a kol. Programované texty z gynekologie a porodnictví. Praha: Karolinum, 1996.
 • PAŘÍZEK A. Fyziologické šestinedělí a laktace – I. In: ŽIVNÝ, J. a kol. Programované texty z gynekologie a porodnictví.Praha: Karolinum, 1996.
 • PAŘÍZEK A. Léky v těhotenství, za porodu, v šestinedělí, analgezie a anestezie v porodnictví – I. In: ŽIVNÝ, J. a kol. Programované texty z gynekologie a porodnictví. Praha: Karolinum, 1996.
 • PAŘÍZEK A. Porodnická analgezie a anestezie. In: MILOSCHEWSKY D. a kol. Regionální analgezie a anestezie. Praha: Astra Pharmaceuticals, 2000. ISBN 8090253296.
 • SCHNEIDERKOVÁ O, PAŘÍZEK A, MARUSIČOVÁ P. Porodnická analgezie a anestezie. In: Anesteziologie a resuscitační péče, skripta pro postgraduální vzdělávání. 5. vydání. Praha: Centon, Nadace AR, 1996.
 • PAŘÍZEK A. Astma bronchiale, dystokie děložní, embolie plodovou vodou, hypotonie děložní. In: HORKÝ K. Lékařské repetitorium. Praha: Galén, 2003. ISBN 8072622412.
 • PAŘÍZEK A. Léky, analgézie a anestezie v porodnictv. In: ČECH E, HÁJEK Z, MARŠÁL K, Srp B a kol. Porodnictví. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024713039, 9788024713038. s. 141-148.
 • PAŘÍZEK A. Analgezie, anestezie a léky v porodnictví. In: ŽIVNÝ J. Gynekologie a porodnictví. Testy. Praha: koedice Galén, Karolinum, 2007. s. 347–348. ISBN 8024613220, 9788024613222.
 • HÁJEK Z, PAŘÍZEK A, CALDA P, BENDL J. Vyšetřovací metody v porodnictví. In: ŽIVNÝ J. Gynekologie a porodnictví. Testy. Praha: koedice Galén, Karolinum, 2007. s. 201–215. ISBN 8024613220, 9788024613222.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d Medvik: Pařízek, Antonín. www.medvik.cz [online]. [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. 
 2. a b c PAŘÍZEK, ANTONÍN, 1959-. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti. 1. díl, Těhotenství. 5. vydání. vyd. Praha: [s.n.] 481 s. Dostupné online. ISBN 978-80-7492-213-8, ISBN 80-7492-213-8. OCLC 949216866 
 3. a b c doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.. lekari.porodnice.cz [online]. [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. 
 4. „Na porodním sále poznám charakter ženy,“ říká MUDr. Antonín Pařízek. ČT24 [online]. [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. 
 5. https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=525508&type=2
 6. a b Author details: Pařízek, Antonín [online]. [cit. 2022-05-25]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]