Anesteziologie a resuscitace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Intubace je jednou ze základních dovedností anesteziologa. Intubací je zajištěn přístup do dýchacích cest pacienta

Anesteziologie a resuscitace je základní lékařský obor, jehož náplní práce je především poskytování anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče. Pracovní náplň oboru je realizována na anesteziologicko-resuscitačních odděleních (zkratka ARO) nebo klinikách (zkratka ARK, KARIP nebo KARIM = Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny).

Práce anesteziologů[editovat | editovat zdroj]

Anesteziologická péče[editovat | editovat zdroj]

Anesteziologická péče představuje soubor výkonů, které umožňují operační výkony. Anesteziologickou péčí je především:

  • příprava na vlastní výkon
  • vedení anestezie během výkonu
  • pooperační péče

Anesteziologická příprava[editovat | editovat zdroj]

Anesteziologický podíl v přípravě na výkon zahrnuje především přípravu pacienta na vedení anestezie a řešení případných komplikací s anestezií souvisejících. Anesteziolog konzultuje s příslušnými dalšími specialisty možná rizika vedení anestezie. Anesteziologické riziko se vyjadřuje kódem, např. kódem podle American Society of Anesthesiologists (ASA):

  • ASA 1 – pacient bez komplikujícího onemocnění
  • ASA 2 – lehké onemocnění bez omezení výkonnosti
  • ASA 3 – závažné onemocnění omezující výkonnost
  • ASA 4 – těžké onemocnění, které ohrožuje život nemocného v souvislosti s operací i bez této souvislosti
  • ASA 5 – terminální stav s mimořádně nepříznivou (infaustní) prognózou bez závislosti na operaci

Nedílnou součástí přípravy je i premedikace. Premedikace spočívá v podání některých léků před vlastním výkonem s cílem omezit psychickou tenzi pacienta.

Vedení anestezie během výkonu[editovat | editovat zdroj]

Během výkonu řídí anesteziolog tlumení bolesti, tlumení vědomí a kontroluje a udržuje životní funkce pacienta. Podle provedení může být anestezie lokální nebo celková, obě do jisté míry kombinuje analgosedace.

Pooperační péče[editovat | editovat zdroj]

Anesteziolog se stará o životní funkce pacienta nejen během vlastního výkonu, ale i v období bezprostředně po tomto výkonu. Zde se anesteziologie částečně stýká s oborem intenzivní medicíny.

Resuscitační péče[editovat | editovat zdroj]

Nedílnou součástí anesteziologie je i péče o pacienty kriticky ohrožené akutním selháním životních funkcí. Ne náhodou představují právě anesteziologové značnou část lékařů ve vozidlech rychlé záchranné služby. Obor urgentní medicína, který se na tuto péči specializuje, je v České republice oborem navazujícím na obor anesteziologie a resuscitace.

Specializační obory[editovat | editovat zdroj]

Zaměřením a dalším rozvojem dílčích úkolů spadajících původně do oblasti anesteziologie a případně i dalších klinických oborů se vyčlenily další obory. Pro jejich vykonávání musí mít lékař nejprve atestaci z anesteziologie a resuscitace, popř. i z jiného oboru. Takovými obory jsou zejména:

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]