Zkapalněný zemní plyn

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Loď na přepravu zkapalněného plynu

Zkapalněný zemní plyn (anglicky Liquefied Natural Gas, odtud používaná zkratka LNG) je zemní plyn ve zkapalnělé formě. V přírodě se prakticky nevyskytuje. Je zkapalňován[1] po vytěžení, aby mohl být dopravován na odbytiště, většinou pomocí tankerů.

Lodní dopravou může být zemní plyn přepravován pouze ve formě LNG. Lodní flotila pro transport LNG, podle statistiky Vessels Value dle dat za rok 2017, čítala celkem 481 LNG tankerů. Podrobné informace o tankerech LNG, jejich vlajce, včetně momentální polohy a plánované destinace vykládky, je možno nalézt na specializovaném serveru www.vesseltracking.net pod odkazem: http://www.vesseltracking.net/ships?search=LNG.

LNG tankovací stanice v Hamburku

Od roku 2013 dochází v EU k postupnému budování námořních terminálů pro LNG. Jejich přehled je v následující tabulce:


Terminály LNG vystavěné v letech 2013–2018
Členský stát Terminál Rok zahájení Kapacita [mld. m³ ročně] Spolufinancování z rozpočtu EU
Itálie FSRU OLT Oshore LNG Toscana 2013 3,8
Litva   FSRU Independence 2014 4 27,4 mil. eur z CEF na propojovací plynovody
Francie Terminál LNG Dunkerque 2016 13
Polsko   Terminál LNG Świnoujście 2016 5 130 mil. eur z EEPR 202 mil. eur z EFRR Celkem 332 mil. eur
Malta Terminál LNG Malta Delimara 2017 0,7 0,7 mil. eur z CEF na studie
Terminály LNG v seznamu projektů společného zájmu (PSZ)
Členský stát Terminál Rok zahájení Kapacita [mld. m³ ročně] Spolufinancování z rozpočtu EU
Řecko Revithoussa (rozšíření kapacity) 2018 2,0 (z 5,0 na 7,0) 50,8 mil. eur z EFRR
Španělsko Tenerife (Arico-Granadilla) 2021 1,3
Španělsko Gran Canaria (Arinaga) 2022 1,3
Polsko   Terminál LNG Świnoujście 2016 5 130 mil. eur z EEPR 202 mil. eur z EFRR Celkem 332 mil. eur
Malta Terminál LNG Malta Delimara 2017 0,7 0,7 mil. eur z CEF na studie
LNG terminál na Maltě
LNG mobilní tankovací stanice


Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Zkapalňování je náročný proces. Je proto energeticky výhodné distribuovat LNG ve zkapalněné podobě dále a neměnit skupenství. Zásobníky LNG jsou primárně válcové velkoobjemové nádoby skladující LNG při atmosférickém tlaku nebo mírném přetlaku, čemuž odpovídá teplota varu LNG –162 °C. Zásobníky jsou jednoduché konstrukce s kvalitní tepelnou izolací tvořící vnější plášť zásobníku. Tepelná izolace omezuje tepelný tok z okolního prostředí do zásobníku. Tepelný tok není možno zastavit zcela a jisté množství tepelné energie ustáleně vstupuje z okolí do zásobníku. Tento nežádoucí tepelný tok způsobuje var jistého množství LNG. V průběhu varu je tepelná energie spotřebována na změnu skupenství, čímž je zajištěno udržení nízké teploty obsahu LNG zásobníku. Odpařený plyn je odveden ze zásobníku, aby nedocházelo ke zvyšování vnitřního tlaku, a je s výhodou využíván jako plynný NG pro další užití (např. u lodních tankerů pro pohon lodního motoru). Pokud není využití odpařeného plynu možné nebo technicky proveditelné, může docházet k jeho únikům ze zásobních nádrží do atmosféry. Energetická náročnost skladování a transportu se vyjadřuje množstvím odpařeného plynu. Toto množství záleží přímo úměrně na době uskladnění LNG. Odpařený NG může být opakovaně zkapalněn, což vyžaduje významné množství energie. Na zkapalnění 1 kg LNG je potřeba cca 0,38 kWh elektrické energie, množství odpařeného plynu odpovídá běžně 0,17 % LNG za den.[2]

Zemní plyn je používán jako alternativní palivo pro automobily, neboť výfukové plyny z jeho spalování jsou podstatně méně škodlivé zejména v porovnání s dieselovými motory.[3]. Využití LNG v dopravě[1] je velmi rozmanité. V USA, Kanadě i Evropě se používá pro autobusovou a nákladní dopravu, kde se využívá právě toho, že LNG má mnohem menší objem než CNG a vozidlo se stejně velkou nádrží má tak větší dojezd.

Ke konci roku 2019 již bylo v EU k dispozici 168 čerpacích stanic na LNG. Udává se, že v roce 2018 bylo v EU v provozu 5,5 tis. nákladních vozidel využívajících LNG. Společnost Shell prognózuje, že v roce 2030 bude v EU využívat LNG 280 tis. kamionů. Populární je toto palivo v nákladní dopravě především ve Francii, Španělsku, Itálii a Nizozemí. Dále se LNG používá jako palivo v lodní dopravě, kdy pohání například tankery, kterými je přepravován na dlouhé vzdálenosti. LNG se dá také využívat k vytápění obcí, kde z důvodů odlehlosti není efektivní vést zemní plyn klasickým potrubím. Rovněž může být využíváno k zajištění energetických potřeb průmyslových podniků.[4]

Globální obchod s LNG dosáhnul v roce 2018 objemu 319 milionů tun.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Zkapalněný zemní plyn (LNG)
  2. Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost. www.profesis.cz [online]. [cit. 2020-01-21]. Dostupné online. (česky) 
  3. Miroslav Šuta: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví, ISBN 80-86678-10-5
  4. Shell LNG Outlook 2019. www.shell.com [online]. [cit. 2020-01-21]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]