Tempo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Další významy jsou uvedeny na stránce Tempo (rozcestník).
Elektronický metronom měřící tempo

Tempo určuje v hudbě rychlost pohybu v čase. Každá skladba má své tempo, které se v notovém záznamu vyznačuje buď příslušným názvem nebo číslicemi, představujícími počet dobových jednotek (čtvrťových not) za minutu.

Číselné označení se provádí v notovém záznamu zápisem tzv. BPM (beats per minute), tedy (doslovně přeloženo) počtu úderů za minutu. Slovní označení tempa představují na rozdíl od číselného nikoli přesný počet dobových jednotek za minutu, ale jejich přibližné rozpětí. Základem, od kterého se odvozují, je tzv. „normální rychlost“, která odpovídá klidové rychlosti lidského tepu, tedy 60–90 úderů za minutu, a představuje orientačně střední tempo.

Změny tempa uvnitř skladby jsou na příslušném místě notového záznamu vyznačovány slovně.

Pro slovní označení se užívá většinou italského názvosloví.

Italské názvosloví temp[editovat | editovat zdroj]

Skoro každé slovní označení tempa může mít v hudbě ještě jiný způsob užití. Běžně se tak pojmenovávají v některých útvarech, především sonátách, symfoniích, koncertech nebo komorních skladbách celé jednotlivé volné věty. Jako příklady mohou posloužit: Largo, druhá věta slavné Dvořákovy 9., tzv. Novosvětské symfonie, Adagio ma non troppo z violoncellového koncertu stejného autora či Andante cantabile ze Smyčcového kvartetu č.1 D dur, Petra Iljiče Čajkovského.

Změny tempa :

 • Pro zrychlení užíváme nejčastěji pojmů accelerando nebo stringendo. Stringendo někdy znamená postupné zrychlování s větší a větší intenzitou jakoby k vrcholu.[1][2] Pro mírné zrychlení se používá slov poco accelerando, pro silné zrychlení termínu molto accelerando. Označení poco a poco accelerando pak znamená postupné zrychlování krůček po krůčku.
 • Pro zpomalení jsou užívány nejčastěji termíny ritardando – postupné zpomalení a ritenuto – náhlé zpomalení.

Velmi pomalá tempa[editovat | editovat zdroj]

 • Lentissimo/Adagissimo – nejpomalejší
 • Grave – těžce (40/min)
 • Largo – zeširoka, zdlouhavě (40–60/min)
 • Lento – pomalu, rozvláčně
 • Adagio – zdlouha, zvolna, pohodlně
 • Larghetto – zeširoka, zdlouhavě, ale rychleji než largo a pomaleji než andante

Pomalá tempa[editovat | editovat zdroj]

 • Andante – krokem, volně, ale nikoliv zdlouhavě (60/min) Příbuzným tempem je např. andante con moto – rychlejším krokem.
 • Andantino
 • Sostenuto
 • Comodo – pohodlně
 • Maestoso – majestátně

Střední tempa[editovat | editovat zdroj]

 • Allegro moderato – mírně rychle (112–124/min)
 • Moderato – mírně rychle
 • Allegretto – trochu rychleji
 • Animato

Rychlá tempa[editovat | editovat zdroj]

 • Allegro – rychle; 120–130/min. Příbuzná tempa jsou allegro con brio – živě, allegro con moto – hybně, allegro molto – velmi rychle.
 • Allegro assai

Velmi rychlá tempa[editovat | editovat zdroj]

 • Allegro vivace
 • Vivo/vivace – 160/min
 • Presto/molto presto/molto vivace – velmi rychle; 168–208/min
 • Prestissimo – s co nejvyšší dosažitelnou rychlostí

BPM (beats per minute)[editovat | editovat zdroj]

BPM je zkratkou beats per minute (údery za minutu) a označuje exaktně tempo (rychlost) hudební skladby. Úderem se rozumí čtvrťová nota, BPM je tedy počet čtvrťových not za minutu, např. 60 BPM odpovídá jednomu úderu za sekundu. Často se ve Střední Evropě používá též označení MM nebo M. M. (zkratka z Mälzlův metronom), neboť se k jejím stanovení používá metronomu. Zkratka BPM může také označovat srdeční tep (počet úderů srdce za minutu).

U starších kompozic se rychlost skladby většinou popisuje slovně, u nových děl se často slovní popis doplní (či zcela nahradí) metronomovou značkou.

Orientační převodní tabulka:

Italský název Rozsah BPM Zvuková ukázka
Zvuková ukázka běžné taneční hudby Zvuková ukázka klasického metronomu
Largo 40–60 BPM
Problémy s přehráváním? Nápověda.
Problémy s přehráváním? Nápověda.
Larghetto 60–66 BPM
Problémy s přehráváním? Nápověda.
Problémy s přehráváním? Nápověda.
Adagio 66–76 BPM
Problémy s přehráváním? Nápověda.
Problémy s přehráváním? Nápověda.
Andante 76–108 BPM
Problémy s přehráváním? Nápověda.
Problémy s přehráváním? Nápověda.
Moderato 106–120 BPM
Problémy s přehráváním? Nápověda.
Problémy s přehráváním? Nápověda.
Allegro 120–168 BPM
Problémy s přehráváním? Nápověda.
Problémy s přehráváním? Nápověda.
Presto 168–208 BPM
Problémy s přehráváním? Nápověda.
Problémy s přehráváním? Nápověda.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Definition of STRINGENDO. www.merriam-webster.com [online]. [cit. 2021-11-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Stringendo vs. Accelerando - What's the difference? | Ask Difference. www.askdifference.com [online]. [cit. 2021-11-13]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]