Sulfid stříbrný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Sulfid stříbrný
Sulfid stříbrný.PNG
Obecné
Systematický název Sulfid stříbrný
Anglický název Silver sulfide
Německý název Silbersulfid
Sumární vzorec Ag2S
Vzhled ocelově šedý prášek
Identifikace
Vlastnosti
Molární hmotnost 247,802 g/mol
Teplota tání 845 °C (α)
825 °C (β)
Teplota změny krystalové modifikace 175 °C (α → β)
Hustota 7,326 g/cm³ (α)
7,317 g/cm³ (β)
Tvrdost 2 - 2,5
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
silné kyseliny
Součin rozpustnosti 6,31•10-50
Měrná magnetická susceptibilita -3,27·10-6 cm3g-1 (α)
-3,27·10-6 cm3g-1 (α)
Struktura
Krystalová struktura jednoklonná (α)
krychlová (β)
Hrana krystalové mřížky modifikace α
a= 423 pm
b= 693 pm
c= 786 pm
β= 99°35´
modifikace β
a= 487 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -32,59 kJ/mol (α)
-29,41 kJ/mol (β)
Entalpie tání ΔHt 56,5 J/g
Standardní molární entropie S° 144,0 JK-1mol-1 (α)
150,6 JK-1mol-1 (β)
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -40,67 kJ/mol (α)
-39,46 kJ/mol (β)
Izobarické měrné teplo cp 0,308 8 JK-1g-1 (α)
Bezpečnost
R-věty žádné nejsou
S-věty S24/25
NFPA 704
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Sulfid stříbrný (chemický vzorec Ag2S) je ocelově černá látka, nerozpustná ve vodě. Rozpouští se v silných kyselinách za vzniku stříbrných solí a uvolňuje se sirovodík. Tato látka se postupně vytváří na všech stříbrných předmětech a způsobuje jejich typické šednutí a ztrátu lesku.

Krystalické modifikace[editovat | editovat zdroj]

Tato sloučenina krystaluje ve dvou modifikacích - modifikace α je jednoklonná (monoklinická) a modifikace β je krychlová (kubická). Obě modifikace se vyskytují běžně i v přírodě v podobě minerálů, modifikace α jako minerál akanthit a modifikace β jako minerál argentit. Modifikace β je stabilnější a při teplotě 175 °C na ni modifikace α přechází.

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Jelikož je sulfid opravdu extrémně nerozpustný a sráží se přednostně před jinými "více" rozpustnými látkami, tak ho lze jednoduše připravit srážením roztoku stříbrné soli roztokem alkalického sulfidu nebo sirovodíkem:

2 Ag+ + S2- → Ag2S↓

Další jednoduchou cestou je reakce stříbra se sirovodíkem, kdy na povrchu stříbra vzniká intenzivně černý povrch sulfidu:

2 Ag + H2S → Ag2S + H2

Poslední z jednoduchých cest je přímá syntéza prvků, tedy síry a stříbra:

2 Ag + S → Ag2S

Reakce[editovat | editovat zdroj]

Jediné 2 běžně rozpustné sloučeniny stříbra jsou flourid stříbrný AgF a dusičnan stříbrný AgNO3. Proto pro převedení sulfidu stříbrného do roztoku je potřeba připravit jednu z těchto látek. Výhodnější je příprava běžnějšího dusičnanu. Při reakci ale vzniká sirovodík a je potřeba proto být v dobře větrané místnosti:

Ag2S + 2 HNO3 → 2 AgNO3 + H2S

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.