Elektrický spotřebič

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Spotřebič)
Jump to navigation Jump to search

Elektrický spotřebič v užším významu je elektrotechnická součástka, která mění (spotřebovává) elektrickou energii na jiný druh energie.

Elektrický spotřebič spolu se zdrojem elektrického napětí je nejdůležitější částí elektrického obvodu. Zapojením zdroje do obvodu bez spotřebiče dochází ke zkratu.

V širším významu znamená elektrický spotřebič kompletní zařízení, využívající elektrickou energii. Toto zařízení se často skládá z více součástek a je kombinací různých druhů přeměn energií.

Parametry spotřebičů[editovat | editovat zdroj]

Prakticky důležitými parametry elektrických spotřebičů jsou elektrické napětí, na které je nutno je připojit, a elektrický příkon, určující, kolik elektrické energie spotřebič spotřebuje za jednotku času (1 s), někdy je místo příkonu uveden proud.

Parametry bezpečnosti[editovat | editovat zdroj]

Parametry bezpečnosti (bezpečnostní předpisy) u elektrických zařízení jsou určeny k zabránění úrazům elektrickým proudem. Proto výrobci el. spotřebičů (ale i dovozci) jsou povinni před uvedením výrobku na trh provádět základní zkoušky (dle ČSN 34 5610, ČSN 34 5611, …) a rovněž získat osvědčení autorizované zkušebny EZÚ Praha (Elektrotechnický zkušební ústav).

Třída ochrany[editovat | editovat zdroj]

Elektrický spotřebič, podle toho jak má být připojen v elektrické instalaci, lze zařadit do některé ze tříd ochrany.

Třída spotřebiče Popis + příklady
Třída ochrany 0. Spotřebiče mají pouze pracovní izolaci, neživé části nejsou připojeny k ochranné soustavě. V České republice je jejich používání zakázáno…
Třída ochrany I. Spotřebiče mají pracovní izolaci, neživé části jsou opatřeny ochrannou svorkou, která musí být připojena k ochranné soustavě. Patří sem:
Pračka, sporák, žehlička, počítač, …
Třída ochrany II. Spotřebiče mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají (nesmějí mít) ochrannou svorku. Mají celý povrch buď z izolantu nebo mohou mít některé části kovové, avšak vždy oddělené zesílenou izolací. Vodivé části nesmí být připojeny k ochranné soustavě. Patří sem:
Holicí strojek, fén, vrtačka, bruska, …
Třída ochrany III. Spotřebiče se připojují k malému bezpečnému napětí SELV nebo PELV. Patří sem:
Nízkovoltové žárovky, nízkonapěťová elektrická zařízení v zahradnictví, lékařství, zemědělství, …

Stupeň krytí[editovat | editovat zdroj]

Krytí je konstrukční opatření, které je součástí elektrického spotřebiče. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi. Rovněž však chrání spotřebič před poškozením, vniknutím cizích těles a vody či vodních par.

Seznam spotřebičů[editovat | editovat zdroj]

Elektronické spotřebiče[editovat | editovat zdroj]

Zvláštní skupinu tvoří elektronické spotřebiče, obsahující elektronické obvody, které nemusejí přímo měnit elektrickou energii na jiný druh energie, ale zpracovávají elektrické signály od vstupního zařízení do výstupního.

Mezi elektronické spotřebiče patří

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]