Velmi nízké napětí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z SELV)
Rozsahy napětí
dle IEC
Střídavé napětí
RMS (V)
Stejnosměrné
napětí
(V)
Riziko
Velmi nízké napětí < 50 < 120 Nízké riziko
Nízké napětí 50 až 1 000 120 až 1 500 Úraz proudem
Vysoké napětí > 1 000 > 1 500 Elektrický oblouk

Velmi nízké napětí (anglicky Extra-low voltage, zkratka ELV) je elektrické napětí, které představuje nízké nebezpečí úrazu elektrickým proudem.[1][2][3][4] V terminologii českých norem jde o „malé napětí“. Podle Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) patří do Skupiny nízkého napětí (anglicky Low voltage band)[5] a definuje ho společně s dalšími národními standardy jako elektrický potenciál mezi vodičem a uzemněním nepřesahuje 50 V~ (střídavé napětí) nebo 120 V= (stejnosměrné napětí).

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Malé napětí je do 50 V~ (střídavé) nebo 120 V= (stejnosměrné), kde je nízké riziko úrazu elektrickým proudem.

Právní úprava v ČR[editovat | editovat zdroj]

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb.[6] smí jednoduchá elektrická zařízení s malým a nízkým napětím obsluhovat osoba seznámená (§3),[7] která je bez elektrotechnické kvalifikace a je tak považována za laickou obsluhu.[8] Důsledkem vyhlášky je dodávání návodů k elektrickým zařízením připojovaným v domácnostech do síťového napětí, které obsahují dostatečné informace, jak se zařízením správně pracovat a jak se chránit před úrazem elektrickým proudem. Ve firmách vzniká povinnost zaměstnance prokazatelně seznámit s pravidly obsluhy takových zařízení a vyškolit v BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Pro práci na zařízeních s malým napětím nejsou stanovena žádná omezení (tj. jakákoliv montáž, údržba, měření atp.).

Typy podle IEC[editovat | editovat zdroj]

Koncovka -ELV (anglicky Extra Low Voltage) označuje doslovným překladem „velmi nízké napětí“. Podle českých norem jde o malé napětí.

SELV (Separated nebo safety extra-low voltage)[editovat | editovat zdroj]

Separated nebo Safety extra-low voltage (zkratka SELV) označuje způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem. Elektrický předmět s ochranou SELV, podobně jako u PELV nesmí mít na žádné vnitřní ani vnější části nebezpečné elektrické napětí. Na rozdíl od PELV však jeho obvody nejsou připojeny ani k ochranné soustavě ani k zemi. Zdroje obvodů SELV musí být v bezpečném provedení, aby do chráněné sítě nemohlo proniknout vyšší napětí. Tyto zdroje musí být od jiných obvodů elektricky odděleny. Zdrojem pro sítě SELV a PELV může být baterie, bezpečnostní transformátor (s dvojitou nebo zvýšenou izolací), nebo také dynamo na jízdním kole.

PELV (Protective Extra-Low Voltage)[editovat | editovat zdroj]

Protective Extra-Low Voltage (zkratka PELV) označuje způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem. Elektrický předmět s ochranou PELV, podobně jako u SELV nesmí mít na žádné vnitřní ani vnější části nebezpečné napětí. Na rozdíl od SELV je kostra předmětu spojena s ochranným vodičem. Příkladem je obvyklý způsob napájení přenosných počítačů (notebooků), jejich síťový zdroj dodává malé napětí, má ochrannou svorku a ta je propojena s kostrou notebooku (zařízením s ochranou PELV je však pouze samotný notebook, jeho síťový zdroj je elektrickým zařízením třídy ochrany I; v případě dvoukolíkového síťového přívodu je zdroj elektrickým zařízením třídy ochrany II a na výstupu již není ochrana PELV ale SELV).

FELV (Functional extra-low voltage)[editovat | editovat zdroj]

Functional extra-low voltage (zkratka FELV) označuje způsob napájení malým napětím. Na rozdíl od SELV nebo PELV se nejedná o způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem. Elektrický předmět s napájením FELV používá malé napětí z toho důvodu, že je potřebuje ke svojí činnosti. Malé napětí se ovšem z nebezpečného získává na rozdíl od SELV nebo PELV způsobem, který nebrání průniku nebezpečného napětí do zařízení s malým napětím, nebo je tato ochrana z hlediska předpisů nedostatečná. Příkladem je napájení pomocí autotransformátoru. Na zařízení FELV je tedy nutno z hlediska bezpečnosti pohlížet jako na zařízení pracující s nebezpečným napětím a zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem jiným způsobem (dvojitou izolací, apod.).

Obecnou tendencí je FELV u zařízení pro širokou veřejnost nevyužívat. S FELV se ale můžeme setkat například u některých starých instalací domovních elektrických zvonků.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. BS 7671
  2. DIN/VDE 0100-410
  3. IEC 60364-4-41: Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock.
  4. IEC 61140: Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment.
  5. IEC 61140:2016 Chapter 4.2
  6. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení. Zákony pro lidi [online]. AION CS, 1995-06-20 [cit. 2022-05-20]. Dostupné online. 
  7. Odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice a některé související předpisy | BOZPinfo.cz. BOZPinfo.cz [online]. 2011-04-11 [cit. 2022-05-20]. Dostupné online. 
  8. SLUKA, jiří. Žádné tajemství kvalifikace osob. elektrika.cz [online]. 2009-03-05 [cit. 2022-05-20]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]