Seznam hudebních zkratek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

A[editovat | editovat zdroj]

 • a1 - název tónu používaného pro ladění
 • A - alt (v partituře)
 • abb. - abbasemento, klesání
 • a cap. - a capella, bez doprovodu
 • accel. - accelerando, zrychleně
 • accomp. - accompagnamento, doprovod
 • adgo - adagio, zdlouhavě, volným pohybem
 • adgtto - adagietto, malé adagio, krátké
 • adte - andante, zvolna
 • allarg. - allarganfo, zpomalovaně
 • and. - andante, pozvolně, zvolna
 • Ar - Arpa, harfa
 • arp. - arpeggio, rozloženě (např. pro hru na harfu)
 • arr. - arragement, aranžování, úprava hudební skladby
 • a t. - a tempo, v tempu
 • att. - attaca, ihned pokračovat

B[editovat | editovat zdroj]

C[editovat | editovat zdroj]

 • C. - Capo, hlava, začátek
 • c. a. - coll'arco, smyčcem
 • cal. - calando, síly a rychlosti nechť ubývá
 • C. angl. - cor anglais, anglický roh
 • cant. - cantabile, zpěvně
 • cantab. - cantabile, zpěvně
 • c. b. - col basso, s basem
 • c. d. - colla destra, pravou rukou
 • Cel. - celesta
 • c. f. - cantus firmus, stálý zpěv
 • Cfg. - contrafagotto, kontrafagot
 • c. l. - col legno, dřevem smyčce
 • Cl. - clarinetto, klarinet
 • clar. - clarinetto, klarinet
 • com. - commodo, klidně, pohodlně
 • Cor. - corno, lesní roh
 • c. p. - colla parte, doprovod se řídí hlavním hlasem
 • cresc. - crescendo, znenáhla zesilovat
 • c. s. - colla sinistra, levou rukou
 • c. s. - come sopra, jako nahoře
 • c. v. - colla voce, zároveň se zpěvním hlasem
 • c. var. - con variazionni, se změnami

Č[editovat | editovat zdroj]

D[editovat | editovat zdroj]

 • d. - destra, pravá ruka
 • D. - discanto, soprán
 • D. C. - da capo, od začátku
 • D. C. al Fine - da capo al Fine, od začátku do konce
 • decresc. - decrescendo, postupně zeslabovat
 • dim. - diminuendo, s ubývající silou, pomalu zeslabovat
 • dimin. - - diminuendo, s ubývající silou, pomalu zeslabovat
 • div. - divisi, rozděleně
 • d. m. - destra mano, pravou rukou
 • Dm - drum, buben
 • dol. - dolce, sladce, líbezně
 • D. S. - dal segno, od znamení

E[editovat | editovat zdroj]

 • esp. - espressione, výraz
 • espr. - espressivo, výrazně
 • espres. - espressivo, výrazně

F[editovat | editovat zdroj]

 • f - forte, silně
 • fag. - fagotto, fagot
 • ff - fortissimo, velmi silně
 • fg. - fagotto, fagot
 • fff - forte fortissimo, velikou silou
 • ffff - fortissimo fortissimo, con tuta la sforza, maximální silou, vší silou
 • fl. - flauto, flétna
 • fl. picc. - flauto piccolo, pikola (malá flétna)
 • FO - full organ, plným varhanním strojem, naplno
 • FOK - film, opera, koncert
 • fp - forte piano, po silném tónu následují slabé tóny
 • fz. - forzando, důrazně

G[editovat | editovat zdroj]

 • g. - gauche, levá ruka
 • g. b. - general bas, generální bas, hlavní bas
 • gliss. - glissando, klouzavě
 • G. O. - grand orgue, hlavní varhanní manuál
 • G. P. - generální pauza, všechny nástroje mají pauzu
 • G. P. R. - grand orgue et positif et récit, spojit I., I.. a III. manuál varhan
 • G. R. - grand orgue et récit, spojit I. a III. manuál varhan

H[editovat | editovat zdroj]

I[editovat | editovat zdroj]

J[editovat | editovat zdroj]

K[editovat | editovat zdroj]

L[editovat | editovat zdroj]

 • l. - levá ruka
 • larg. - largamentte, široce
 • largh. - larghetto, široce (méně než largo)
 • leg. - legato, vázaně
 • legg. - leggiero, leggero, legermentte, lehce, zlehka, lehounce
 • loco - loco, na původním místě, zde hrát jak je předepsáno
 • l. s. - lasciar sonare - nechat znít
 • l. v. - lasciar vibrare - nechat chvět

M[editovat | editovat zdroj]

 • M. - manuál
 • manc. - mancando, ubývavě, mizivě
 • marc. - marcato, důrazně
 • mart. - martellato, bušivě (kladívkovým smykem)
 • martel. - martellato, bušivě (kladívkovým smykem)
 • m. d. - mano destra, pravá ruka
 • mf - mezzo forte, polosilně (středně silně)
 • m. g. - main gauche, levou rukou
 • MO - malý orchestr
 • mod. - moderato, zkráceně
 • modto. - moderato, zkráceně
 • mor. - morendo, zkomíravě
 • mp - mezzo piano, středně slabě, polohlasně
 • m. s. - mano sinistra, levou rukou
 • m. v. - mezza voce, polohlasem

O[editovat | editovat zdroj]

 • orch. - orchestra, orchestr, orchestrální
 • org. - organo, varhany

P[editovat | editovat zdroj]

 • p - piano, slabě
 • p. - pravá ruka, pravá noha
 • part. - partitura
 • pf - piú forte, silněji
 • pizz. - pizzicato, pizzicando, brnkavě, drnkavě
 • pp - pianissimo - velmi slabě
 • ppp - piano pianissimo - co nejslaběji
 • pppp - pianissimo pianissimo, piano possibille - s minimální silou (co nejtiššeji), tiše jak jen možno
 • p. r. - pravá ruka

Q[editovat | editovat zdroj]

R[editovat | editovat zdroj]

 • R. - ripieno - v plném obsazení
 • reg. - registro, rejstřík (soubor všech varhanních hlasů)
 • rep. - repettio, opakování, repetice
 • repet. - repettio, opakování, repetice
 • rev. - revisione, revize, nová úprava, prověrka, prohlídka
 • rf. - rinforzando, důrazně, zesíleně
 • rfz. - rinforzando, důrazně, zesíleně
 • Rfr. - refrain, refrén, opakování
 • risol. - risoluto, rozhodně, rázně, rezolutně
 • rit. - ritardando, ritenuto, znenáhla zvolňovat, trochu zvolnit (volněji)
 • ritard. - ritardando, znenáhla zvolňovat
 • riten. - ritenuto, trochu volněji, zvolněně, volněji

S[editovat | editovat zdroj]

 • s. - senza, bez
 • S - soprano, soprán (v partituře)
 • sf - sforzato, důrazně
 • s. m. - sinistra mano, hrát levou rukou
 • Sm - smyčce
 • SOČR - Symfonický orchestr Českého rozhlasu
 • sopr. - soprano, soprán
 • sord. - sordino, dusítko (sordina)
 • spk - speaker, vypravěč
 • s. p. - sul ponricello, u kobylky (smyčcový hudební nástroj)
 • s. p. - sempre piano, stále slabě
 • s. s. - senza sordino, bez dusítka
 • stacc. - staccato, krátce, odraženě
 • string. - stringendo, zrychleně
 • stto - stretto, rychle
 • sub. - subito, ihned, náhle
 • sub. f. - subito forte, náhle silně
 • sub. p. - subito piano, náhle slabě
 • s. v. - sotto voce, přidušeným hlasem, tlumeně (přidušeně)

T[editovat | editovat zdroj]

U[editovat | editovat zdroj]

 • u. c. - una corda, na jedné struně
 • un. - unisono, jednohlas, jednohlasně (všichni hrají či zpívají tutéž melodii)

V[editovat | editovat zdroj]

Z[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • KOS, Zdeněk. Zkratky, značky, akronymy. Praha : Horizont, 1983. 40-049-83.  

Související článek[editovat | editovat zdroj]