Seznam hudebních zkratek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam hudebních zkratek uvádí některé zkratky, často se vyskytující v notových záznamech, v hudební literatuře nebo v publikacích týkajících se hudby.

A[editovat | editovat zdroj]

 • a1 – název tónu používaného pro ladění
 • A – alt (v partituře)
 • abb. – abbasemento, klesání
 • a cap. – a capella, bez doprovodu
 • accel. – accelerando, zrychleně
 • accomp. – accompagnamento, doprovod
 • adgo – adagio, zdlouhavě, volným pohybem
 • adgtto – adagietto, malé adagio, krátké
 • adte – andante, zvolna
 • allarg. – allargando, zpomalovaně
 • and.andante, pozvolně, zvolna
 • Ar – Arpa, harfa
 • arp. – arpeggio, rozloženě (např. pro hru na harfu)
 • arr. – arragement, aranžování, úprava hudební skladby
 • a t. – a tempo, v tempu
 • att. – attaca, ihned pokračovat

B[editovat | editovat zdroj]

C[editovat | editovat zdroj]

 • C. – Capo, hlava, začátek
 • c. a. – coll'arco, smyčcem
 • cal. – calando, síly a rychlosti nechť ubývá
 • C. angl. – cor anglais, anglický roh
 • cant. – cantabile, zpěvně
 • cantab. – cantabile, zpěvně
 • c. b. – col basso, s basem
 • c. d. – colla destra, pravou rukou
 • Cel.celesta
 • c. f. – cantus firmus, stálý zpěv
 • Cfg. – contrafagotto, kontrafagot
 • c. l. – col legno, dřevem smyčce
 • Cl. – clarinetto, klarinet
 • clar. – clarinetto, klarinet
 • com. – commodo, klidně, pohodlně
 • Cor. – corno, lesní roh
 • c. p. – colla parte, doprovod se řídí hlavním hlasem
 • cresc. – crescendo, znenáhla zesilovat
 • c. s. – colla sinistra, levou rukou
 • c. s. – come sopra, jako nahoře
 • c. v. – colla voce, zároveň se zpěvním hlasem
 • c. var. – con variazionni, se změnami

Č[editovat | editovat zdroj]

D[editovat | editovat zdroj]

 • d. – destra, pravá ruka
 • D. – discanto, soprán
 • D. C. – da capo, od začátku
 • D. C. al Fine – da capo al Fine, od začátku do konce
 • decresc. – decrescendo, postupně zeslabovat
 • dim. – diminuendo, s ubývající silou, pomalu zeslabovat
 • dimin. – diminuendo, s ubývající silou, pomalu zeslabovat
 • div. – divisi, rozděleně
 • d. m. – destra mano, pravou rukou
 • Dm – drum, buben
 • dol. – dolce, sladce, líbezně
 • D. S. – dal segno, od znamení

E[editovat | editovat zdroj]

 • esp. – espressione, výraz
 • espr. – espressivo, výrazně
 • espres. – espressivo, výrazně

F[editovat | editovat zdroj]

 • f – forte, silně
 • fag. – fagotto, fagot
 • ff – fortissimo, velmi silně
 • fg. – fagotto, fagot
 • fff – forte fortissimo, velikou silou
 • ffff – fortissimo fortissimo, con tuta la sforza, maximální silou, vší silou
 • fl. – flauto, flétna
 • fl. picc. – flauto piccolo, pikola (malá flétna)
 • FO – full organ, plným varhanním strojem, naplno
 • FOK (Symfonický orchestr) – film, opera, koncert
 • fp – forte piano, po silném tónu následují slabé tóny
 • fz. – forzando, důrazně

G[editovat | editovat zdroj]

 • g. – gauche, levá ruka
 • g. b. – general bas, generální bas, hlavní bas
 • gliss. – glissando, klouzavě
 • G. O. – grand orgue, hlavní varhanní manuál
 • G. P. – generální pauza, všechny nástroje mají pauzu
 • G. P. R. – grand orgue et positif et récit, spojit I., I.. a III. manuál varhan
 • G. R. – grand orgue et récit, spojit I. a III. manuál varhan

H[editovat | editovat zdroj]

I[editovat | editovat zdroj]

J[editovat | editovat zdroj]

K[editovat | editovat zdroj]

L[editovat | editovat zdroj]

 • l. – levá ruka
 • larg. – largamentte, široce
 • largh. – larghetto, široce (méně než largo)
 • leg.legato, vázaně
 • legg. – leggiero, leggero, legermentte, lehce, zlehka, lehounce
 • loco – loco, na původním místě, zde hrát jak je předepsáno
 • l. s. – lasciar sonare – nechat znít
 • l. v. – lasciar vibrare – nechat chvět

M[editovat | editovat zdroj]

 • M. – manuál
 • manc. – mancando, ubývavě, mizivě
 • marc. – marcato, důrazně
 • mart. – martellato, bušivě (kladívkovým smykem)
 • martel. – martellato, bušivě (kladívkovým smykem)
 • m. d. – mano destra, pravá ruka
 • mf – mezzo forte, polosilně (středně silně)
 • m. g. – main gauche, levou rukou
 • MO – malý orchestr
 • mod. – moderato, zkráceně
 • modto. – moderato, zkráceně
 • mor. – morendo, zkomíravě
 • mp – mezzo piano, středně slabě, polohlasně
 • m. s. – mano sinistra, levou rukou
 • m. v. – mezza voce, polohlasem

O[editovat | editovat zdroj]

 • OPSO - Originální pražský synkopický orchestr
 • orch. – orchestra, orchestr, orchestrální
 • org. – organo, varhany


P[editovat | editovat zdroj]

 • p – piano, slabě
 • p. – pravá ruka, pravá noha
 • part.partitura
 • pf – piú forte, silněji
 • pizz. – pizzicato, pizzicando, brnkavě, drnkavě
 • pp – pianissimo, velmi slabě
 • ppp – piano pianissimo, co nejslaběji
 • pppp – pianissimo pianissimo, piano possibille, s minimální silou (co nejtiššeji), tiše jak jen možno
 • p. r. pravá ruka

Q[editovat | editovat zdroj]

R[editovat | editovat zdroj]

 • R. – ripieno, v plném obsazení
 • reg. – registro, rejstřík (soubor všech varhanních hlasů)
 • rep. – repettio, opakování, repetice
 • repet. – repettio, opakování, repetice
 • rev. – revisione, revize, nová úprava, prověrka, prohlídka
 • rf. – rinforzando, důrazně, zesíleně
 • rfz. – rinforzando, důrazně, zesíleně
 • Rfr. – refrain, refrén, opakování
 • risol. – risoluto, rozhodně, rázně, rezolutně
 • rit. – ritardando, ritenuto, znenáhla zvolňovat, trochu zvolnit (volněji)
 • ritard. – ritardando, znenáhla zvolňovat
 • riten. – ritenuto, trochu volněji, zvolněně, volněji

S[editovat | editovat zdroj]

 • s. – senza, bez
 • S – soprano, soprán (v partituře)
 • sf – sforzato, důrazně
 • s. m. – sinistra mano, hrát levou rukou
 • Smsmyčce
 • SOČRSymfonický orchestr Českého rozhlasu
 • sopr. – soprano, soprán
 • sord. – sordino, dusítko (sordina)
 • spk – speaker, vypravěč
 • s. p. – sul ponricello, u kobylky (smyčcový hudební nástroj)
 • s. p. – sempre piano, stále slabě
 • s. s. – senza sordino, bez dusítka
 • stacc. – staccato, krátce, odraženě
 • string. – stringendo, zrychleně
 • stto – stretto, rychle
 • sub. – subito, ihned, náhle
 • sub. f. – subito forte, náhle silně
 • sub. p. – subito piano, náhle slabě
 • s. v. – sotto voce, přidušeným hlasem, tlumeně (přidušeně)

T[editovat | editovat zdroj]

U[editovat | editovat zdroj]

 • u. c. – una corda, na jedné struně
 • un. – unisono, jednohlas, jednohlasně (všichni hrají či zpívají tutéž melodii)

V[editovat | editovat zdroj]

Z[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • KOS, Zdeněk. Zkratky, značky, akronymy. Praha: Horizont, 1983. 40-049-83. 

Související článek[editovat | editovat zdroj]