Seznam chráněných území v okrese Uherské Hradiště

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Uherské Hradiště aktuální k roku 2014, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Uherské Hradiště.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1919 PP Babí hora &0000000000000001.1900001,19 Stepní společenstva s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů 48°57′22″ s. š., 17°33′49″ v. d.
784 Přírodní památka Bahulské jamy PP Bahulské jamy &0000000000000014.09000014,09
Kategorie Bahulské jamy na Wikimedia Commons
Ukázka bělokarpatské květnaté louky 48°53′51″ s. š., 17°39′10″ v. d.
1693 Barborka (přírodní památka).jpg PP Barborka &0000000000000007.9600007,96
Kategorie Barborka (přírodní památka) na Wikimedia Commons
Zachování starého porostu dubové bučiny a pískovcových skalních útvarů 49°6′31″ s. š., 17°19′8″ v. d.
71 Kopec Lesná, část CHKO Bílé Karpaty CHKO Bílé Karpaty &0000000000071500.00000071 500
Kategorie CHKO Bílé Karpaty na Wikimedia Commons
49°1′13″ s. š., 17°51′20″ v. d.
2156 Výhled z PP Břestecká skála směrem k pohoří Chřiby PP Břestecká skála &0000000000000004.1000004,10
Kategorie Břestecká skála (natural monument) na Wikimedia Commons
Významný geomorfologický útvar s reliktním výskytem borovice lesní a původní karpatské ostřicové dubohabřiny 49°6′41″ s. š., 17°20′6″ v. d.
1746 Cestiska PP Cestiska &0000000000000002.9800002,98
Kategorie Cestiska na Wikimedia Commons
Opuštěné pastviny s jalovcem a vzácnými rostlinnými druhy 48°55′42″ s. š., 17°43′52″ v. d.
5821 Čerťák PP Čerťák &0000000000000008.4299008,4299
Kategorie Čerťák (natural monument) na Wikimedia Commons
Populace hořavky duhové, včetně jejího biotopu 49°4′17″ s. š., 17°25′37″ v. d.
785 File:Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky PR Dolnoněmčanské louky &0000000000000028.82000028,82
Kategorie Dolnoněmčanské louky na Wikimedia Commons
Zbytek bělokarpatských luk 48°53′50″ s. š., 17°38′1″ v. d.
781 Drahy, tabule.JPG PR Drahy &0000000000000015.08000015,08
Kategorie Drahy (nature reserve) na Wikimedia Commons
Ukázka bělokarpatských luk a pastvin 48°55′16″ s. š., 17°38′21″ v. d.
1747 PP Dubiny &0000000000000001.3700001,37 Významná orchidejová louka 48°54′59″ s. š., 17°44′4″ v. d.
1624 PP Grun &0000000000000003.4600003,46 Zamokřená louka s typickou květenou Bílých Karpat 48°56′26″ s. š., 17°46′29″ v. d.
5753 PR Hladké &0000000000000038.40760038,4076 Původní listnaté lesy s přestárlou bučinou 48°55′38″ s. š., 17°47′18″ v. d.
620 Holý kopec.jpg PR Holý kopec &0000000000000092.09000092,09
Kategorie Holý kopec na Wikimedia Commons
Zachování lesního komplexu přirozených doubrav a bučin s bohatou škálou lesních typů a vzácnými druhy flóry a fauny 49°6′14″ s. š., 17°17′16″ v. d.
808 Horní louky PR Horní louky &0000000000000006.2900006,29
Kategorie Horní louky na Wikimedia Commons
Ukázka bělokarpatských luk 48°56′41″ s. š., 17°43′ v. d.
2182 Hrádek (přírodní památka, okres Uherské Hradiště) PP Hrádek &0000000000000000.3300000,33
Kategorie Hrádek na Wikimedia Commons
Zachování největšího a charakteristického projevu třetihorní vulkanické aktivity v této oblasti 48°59′31″ s. š., 17°42′55″ v. d.
1745 Přírodní památka Hrnčárky PP Hrnčárky &0000000000000004.0500004,05
Kategorie Hrnčárky na Wikimedia Commons
Květnatá louka a prameniště s bohatou květenou 48°54′32″ s. š., 17°40′34″ v. d.
5982 Přírodní památka Hříštěk PP Hříštěk &0000000000000001.9151001,9151
Kategorie Hříštěk (natural monument) na Wikimedia Commons
Luční pěnovcové prameniště, vlhká pcháčová louka, mezofilní ovsíková louka, západokarpatské dubohabřiny; druhy vrkoč útlý, ohniváček černočárný a modrásek bahenní, včetně jejich biotopu 49°4′26″ s. š., 17°18′17″ v. d.
5920 Huštěnovická ramena PP Huštěnovická ramena &0000000000000023.67000023,67
Kategorie Huštěnovická ramena na Wikimedia Commons
Měkký luh nížinných řek a hořavka duhová včetně jejího biotopu 48°6′ s. š., 17°29′0″ v. d.
791 Hutě (přírodní rezervace) PR Hutě &0000000000000012.23000012,23
Kategorie Hutě (přírodní rezervace) na Wikimedia Commons
Bělokarpatské pastviny s bohatou květenou a solitérními stromy 48°59′26″ s. š., 17°54′29″ v. d.
805 Popis obrazku PP Chmelinec &0000000000000002.7600002,76
Kategorie Chmelinec na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita prstnatce májového a kruštíku bahenního 48°56′23″ s. š., 17°51′9″ v. d.
Chřiby z rozhledny Brdo PřP Chřiby &0000000000026025.00000026 025 49°4′55″ s. š., 17°14′25″ v. d.
140 NPR Javorina NPR Javorina &0000000000000165.870000165,87
Kategorie Javorina (national nature reserve na Wikimedia Commons
Původní listnaté porosty tvořené především květnatými bučinami a suťovými porosty, mající ve své vrcholové části pralesovitý charakter 48°51′41″ s. š., 17°40′38″ v. d.
1950 Oblast Ježovského lomu PP Ježovský lom &0000000000000000.9700000,97
Kategorie Ježovský lom na Wikimedia Commons
Ukázka flyšové sedimentace luhačovického souvrství 49°2′21″ s. š., 17°13′31″ v. d.
2056 PP Kalábová &0000000000000000.5800000,58 Mokřad s výskytem ohrožených druhů rostlin 48°56′23″ s. š., 17°44′36″ v. d.
5863 PP Kalábová 2 &-1000000000000000.0489000,0489 Pěnovcový mokřad, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména ostřice Davallova a ostřice bílá včetně jejich biotopů 48°56′23″ s. š., 17°44′36″ v. d.
1942 Kanada (přírodní rezervace) PR Kanada &0000000000000018.73000018,73
Kategorie Kanada (přírodní rezervace) na Wikimedia Commons
Tůně a slepá ramena v inundačním území 49°6′9″ s. š., 17°29′27″ v. d.
1939 PR Kobylí hlava &0000000000000003.3900003,39 Zbytek kavylové louky 48°57′25″ s. š., 17°31′31″ v. d.
1938 Kolébky, tabule.jpg PR Kolébky &0000000000000095.86000095,86
Kategorie Kolébky na Wikimedia Commons
Jilmový luh s výskytem vzácných druhů 49°0′40″ s. š., 17°22′31″ v. d.
2183 Koukolky PP Koukolky &0000000000000001.3600001,36
Kategorie Koukolky na Wikimedia Commons
Ojedinělá lokalita xerotermní vegetace se vzácnými a chráněnými druhy rostlin 49°3′8″ s. š., 17°19′50″ v. d.
192 Kovářův žleb PR Kovářův žleb &0000000000000007.2600007,26
Kategorie Kovářův žleb na Wikimedia Commons
Ochrana bohatého výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°1′10″ s. š., 17°34′39″ v. d.
2120 Lázeňský mokřad PP Lázeňský mokřad &0000000000000009.1800009,18
Kategorie Lázeňský mokřad na Wikimedia Commons
Poslední zbytek původních slatinných luk s porosty vrbin 49°1′7″ s. š., 17°26′26″ v. d.
810 Lom Rasová PP Lom Rasová &0000000000000004.4300004,43
Kategorie Lom Rasová na Wikimedia Commons
Zatopený pískovcový lom - refugium obojživelníků 48°58′33″ s. š., 17°48′44″ v. d.
2098 PP Máchova dolina &0000000000000002.5100002,51 Zachování v areálu Chřibů ojedinělého typu kyselých bučin značného stáří 49°9′46″ s. š., 17°18′52″ v. d.
2157 Pohled na lokalitu PP Makovica &0000000000000005.2000005,20
Kategorie Makovica na Wikimedia Commons
Zachování ukázky typických lesních společenstev chřibské pahorkatiny 49°5′24″ s. š., 17°16′29″ v. d.
2158 Maršava PP Maršava &0000000000000002.4000002,40
Kategorie Maršava na Wikimedia Commons
Zachování posledních zbytků starých porostů na přirozených výchozech sedimentů račanské jednotky 49°6′4″ s. š., 17°16′22″ v. d.
1889 Medlovický lom PP Medlovický lom &0000000000000001.1600001,16
Kategorie Medlovický lom na Wikimedia Commons
Unikátní výskyt porcelanitu v lomové stěně 49°3′3″ s. š., 17°15′48″ v. d.
796 Přírodní památka Mechnáčky, okres Uherské Hradiště.jpg PP Mechnáčky &0000000000000009.6500009,65
Kategorie Mechnáčky na Wikimedia Commons
Květnatá louka, naleziště prstnatce pleťového 48°52′58″ s. š., 17°42′15″ v. d.
5989 PP Mokřad u Slováckých strojíren &0000000000000007.3800007,38 Kuňka žlutobřichá - evropsky významný druh a její biotop 49°0′4″ s. š., 17°38′59″ v. d.
801 PP Mravenčí louka &0000000000000015.35000015,35 Zachovalá společenstva vstavačových luk 48°57′58″ s. š., 17°49′17″ v. d.
5994 PP Myšince &0000000000000011.60460011,6046 Teplomilné doubravy a širokolisté suché trávníky 48°1′21″ s. š., 17°34′47″ v. d.
2159 PP Nádavky &0000000000000000.3200000,32 Bohatý výskyt vzácných teplomilných druhů rostlin a především ochrana lnu žlutého 48°56′47″ s. š., 17°34′41″ v. d.
2195 Přírodní památka Nazaret PP Nazaret &0000000000000002.8000002,80
Kategorie Nazaret (natural monument) na Wikimedia Commons
Zachování ukázky starého lesního porostu tvořeného zástupci dřevin typickými pro původní karpatské lesy 49°9′53″ s. š., 17°18′42″ v. d.
798 Přírodní rezervace Nová hora PR Nová hora &0000000000000029.61000029,61
Kategorie Nová hora na Wikimedia Commons
Louky a pastviny s hojným výskytem vstavačovitých 48°53′24″ s. š., 17°43′39″ v. d.
799 Popis obrazku PP Nové louky &0000000000000012.96000012,96
Kategorie Nové louky na Wikimedia Commons
Louky s výskytem vzácných teplomilných druhů 48°55′6″ s. š., 17°40′32″ v. d.
2184 PP Okluky &0000000000000000.5200000,52 Jediný povrchový výchoz púchovských slínů v rámci magurského flyše 48°58′45″ s. š., 17°30′22″ v. d.
2055 Popis obrazku PP Olšava &0000000000000003.4400003,44
Kategorie Olšava (natural monument) na Wikimedia Commons
Poslední zbytky přirozeného neregulovaného úseku řeky Olšavy, zoologicky velmi významná lokalita 49°2′41″ s. š., 17°31′2″ v. d.
5990 PP Ovčírka &0000000000000001.4400001,44 Kuňka ohnivá - evropsky významný druh a její biotop 49°2′34″ s. š., 17°43′32″ v. d.
807 Popis obrazku PP Pod Hribovňou &0000000000000006.6500006,65
Kategorie Pod Hribovňou na Wikimedia Commons
Zbytek bělokarpatských pastvin se vzácnými druhy rostlin; jedna z posledních lokalit hořečku žlutavého 48°55′59″ s. š., 17°50′42″ v. d.
2185 PP Pod Husí horou &-1000000000000000.0300000,03 Jediný povrchový výchoz hluckých vrstev, které jsou nejstarším sedimentem bělokarpatské jednotky 48°59′ s. š., 17°30′56″ v. d.
788 Pod Žitkovským vrchem PR Pod Žitkovským vrchem &0000000000000016.06000016,06
Kategorie Pod Žitkovským vrchem na Wikimedia Commons
Krajinářsky cenné louky a pastviny s rozptýlenou zelení 48°59′10″ s. š., 17°53′0″ v. d.
1035 Popis obrazku NPR Porážky &0000000000000049.76000049,76
Kategorie Porážky na Wikimedia Commons
Významná bělokarpatská louka, jediné naleziště všivce statného v ČR 48°53′7″ s. š., 17°37′27″ v. d.
Prakšická vrchovina PřP Prakšická vrchovina &0000000000004482.5000004 482,5
Kategorie Nature park Prakšická vrchovina na Wikimedia Commons
5991 Remízy u Bánova PP Remízy u Bánova &0000000000000015.82000015,82
Kategorie Remízy u Bánova na Wikimedia Commons
Bourovec trnkový - evropsky významný druh a jeho biotop 48°58′14″ s. š., 17°44′25″ v. d.
5986 Rochus PP Rochus &0000000000000020.37000020,37
Kategorie Rochus (natural monument) na Wikimedia Commons
Bourovec trnkový - evropsky významný druh a jeho biotop 49°4′33″ s. š., 17°29′33″ v. d.
1940 Rovná hora PR Rovná hora &0000000000000012.27000012,27
Kategorie Rovná hora na Wikimedia Commons
Lokalita vzácného hmyzu, zejména motýlů 49°4′10″ s. š., 17°35′22″ v. d.
5987 PP Salašské pěnovce &0000000000000005.8548005,8548 Lesní pěnovcová prameniště 49°8′39″ s. š., 17°19′29″ v. d.
2186 Skalky (přírodní památka) PP Skalky &0000000000000000.8700000,87
Kategorie Skalky (natural monument, Uherské Hradiště District) na Wikimedia Commons
Jedinečná ukázka mladého vulkanismu v oblasti flyšových Karpat na území Moravy 48°58′59″ s. š., 17°44′43″ v. d.
2099 PR Smutný žleb &0000000000000008.5000008,50 Zachování v areálu Chřibů ojedinělého typu kyselýh bučin značného stáří 49°9′5″ s. š., 17°18′15″ v. d.
1434 Přírodní památka Sviní hnízdo PP Sviní hnízdo &0000000000000005.3400005,34
Kategorie Sviní hnízdo na Wikimedia Commons
Smíšený listnatý porost s bohatým podrostem, naleziště motýla jasoně dymnivkového 48°53′24″ s. š., 17°37′57″ v. d.
779 Terasy PP Terasy &0000000000000010.83000010,83
Kategorie Terasy na Wikimedia Commons
Jedno z posledních útočišť ohrožených druhů teplomilné květeny pravobřežních teras řeky Olšavy a na ni vázaných druhů hmyzu 49°3′27″ s. š., 17°36′6″ v. d.
2097 Trnovec (přírodní rezervace) PR Trnovec &0000000000000045.93000045,93
Kategorie Trnovec (přírodní rezervace) na Wikimedia Commons
Zachování lesního typu tvrdého luhu 49°6′55″ s. š., 17°29′52″ v. d.
1905 Tůň u Kostelan PP Tůň u Kostelan &0000000000000001.2000001,20
Kategorie Tůň u Kostelan na Wikimedia Commons
Významný mokřad - lokalita kotvice plovoucí 49°2′33″ s. š., 17°24′51″ v. d.
1435 PP U zvonice &0000000000000001.2700001,27 Pastvina s hojným výskytem vstavačovitých 48°56′25″ s. š., 17°47′9″ v. d.
5997 Údolí Bánovského potoka PP Údolí Bánovského potoka &0000000000000021.65000021,65
Kategorie Údolí Bánovského potoka na Wikimedia Commons
Bourovec trnkový a kuňka žlutobřichá včetně jejich biotopu 49°0′27″ s. š., 17°42′19″ v. d.
5993 PP Údolí Okluky &0000000000000004.6000004,6 Bourovec trnkový - evropsky významný druh a jeho biotop
5998 PP Újezdecký les &0000000000000077.87000077,87 Západokarpatské dubohabřiny, středoevropské teplomilné doubravy, bourovec trnkový a jeho biotop 49°2′58″ s. š., 17°41′11″ v. d.
1436 Přírodní památka Uvezené PP Uvezené &0000000000000014.39000014,39
Kategorie Uvezené na Wikimedia Commons
Ukázka sesuvného území na prameništi, smíšený porost s hojným česnekem medvědím 48°54′32″ s. š., 17°38′53″ v. d.
802 PP V Krátkých &0000000000000001.3700001,37 Pastvina s bohatou květenou Bílých Karpat 48°57′33″ s. š., 17°49′24″ v. d.
1437 PP Vápenky &0000000000000010.60000010,60 Dubová bučina, reprezentativní porost Bílých Karpat 48°52′33″ s. š., 17°38′25″ v. d.
804 Popis obrazku PR Ve Vlčí &0000000000000021.68000021,68
Kategorie Ve Vlčí na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita vstavačovitých 48°55′46″ s. š., 17°51′27″ v. d.
511 PR Vlčnovský háj &0000000000000031.97000031,97 Zachování typické vegetace karpatské prvosenkové dubohabřiny s bohatým výskytem ohrožené ladoňky dvoulisté 48°59′47″ s. š., 17°36′7″ v. d.
780 PR Vrchové &0000000000000021.01000021,01 Ukázka přirozené sukcese opuštěných pastvin a sadů 49°3′55″ s. š., 17°36′38″ v. d.
783 Přírodní památka Za lesem PP Za lesem &0000000000000001.2200001,22
Kategorie Za lesem na Wikimedia Commons
Lokalita šafránu bělokvětého. Dříve se vyskytující hořec Kochův vymizel 48°54′21″ s. š., 17°39′9″ v. d.
797 Přírodní památka Záhumenice PP Záhumenice &0000000000000011.01000011,01
Kategorie Záhumenice na Wikimedia Commons
Zachovalé prameniště s typickými vlhkomilnými společenstvy 48°53′48″ s. š., 17°41′15″ v. d.

Zrušená chráněná území[editovat | editovat zdroj]

Kód Obrázek Název Druh Galerie
Commons
Popis území Datum zrušení
1744 Žleb Přírodní památka Květnatá louka, mokřady a dubový háj s bohatou květenou a hmyzem 8.12.2011

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.