Nazaret (přírodní památka)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Zdroje k infoboxuPřírodní památka
Nazaret
Přírodní památka Nazaret
Datum vyhlášení 7. listopadu 2002
Kód ÚSOP 2195
Lokalita Salaš
Výška 450 - 500 m n. m.
Výměra 2,80 ha
Seznam CHÚ v okrese Uherské Hradiště
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Souřadnice
Nazaret
Nazaret
Přírodní památky v Česku

Přírodní památka Nazaret se nachází v přírodním parku Chřiby, přibližně 0,7 km jižně pod vrcholem Brdo (586 m n. m.) v nadmořské výšce 450–500 m n.m. Jedná se o starý lesní porost v suťovisku s četnými prameništi. Lokalita spadá do katastrálního území obce Salaš a má rozlohu 2,80 ha.

Geologické poměry[editovat | editovat zdroj]

Geologický podklad tvoří usazeniny račanské jednotky magurského flyšepískovce a jílovce paleogenního stáří. Půdy jsou hlinitopísčité. Kameny v suťovisku jsou tvořeny pískovci a slepenci.

Botanické poměry[editovat | editovat zdroj]

Lesní společenstvo spadá do kategorie Carici pilosae – Fagetum. Jedná se tedy o květnatou bučinu. Ve stromovém patře dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), který doplňují dub zimní (Quercus petraea) a javor klen (Acer pseudoplatanus). Místy se objevuje habr obecný (Carpinus betulus), jilm horský (Ulmus glabra) a jeřáb břek (Sorbus torminalis). V keřovém patře se vyskytuje lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Lýkovec jedovatý spadá do tzv. kategorie C4 – jedná se o vzácnější druh české květeny vyžadující další pozornost.

Zoologické poměry[editovat | editovat zdroj]

Nejvýznamnějším živočišným druhem lokality je obojživelník mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Početná populace tohoto druhu se vyskytuje v suťovém prameništi. V okolních lesích se vyskytují další druhy živočichů, typických pro oblast Chřibů, z ptactva např. strakapoud velký (Dendrocopos major).

Důvod ochrany[editovat | editovat zdroj]

Starý lesní porost typický pro původní karpatské lesy. Prameniště s několika druhy mechorostů, zejména játrovek. Početná populace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).

Ohrožení[editovat | editovat zdroj]

Lokalita se nachází mimo turistické stezky – nehrozí proto bezprostřední ohrožení.

Zajímavosti[editovat | editovat zdroj]

Přírodní památka se nachází na území, který bylo v rámci soustavy Natura 2000 navrženo jako evropsky významná lokalita.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

PP Nazaret